Bachelor i dans

Utøvende hovedområde - obligatoriske emner
Dans I År 1 / Semester 1

BDA710 - DANS I:

Emnet består av undervisning og klasser i moderne/samtidsdans, ballett, jazz og hip hop. Hovedvekten ligger på moderne/samtidsdans. Her arbeider studenten med å utvikle sin fysikk, teknikk, musikalitet og danseriske forståelse. Det praktiske arbeidet følges opp med en skriftlig refleksjonsoppgave.

Anne-Linn Akselsen er emneansvarlig.


Les mer om Dans I
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Anne-Linn Karine Akselsen
Repertoar og formidling I År 1 / Semester 1

BDA750 - Repertoar og formidling I: 

I dette emnet får studenten mulighet til å arbeide med sceniske verk, både i form av repertoar og nyskapte arbeider. Emnet er hovedsakelig organisert i bolker, hvor anerkjente koreografer arbeider med studentene frem mot en visningssituasjon. I arbeid med repertoar får studenten mulighet til å reflektere over sitt eget utøverkunnskap og ta i bruk redskaper fra andre emner. Emnet skal forberede studenten på hvordan det er å arbeide som en utøvende danser i en profesjonell sammenheng og emnene i de forskjellige årene har en naturlig progresjon.

Siri Dybwik og Marie R. Mathisen er emneansvarlige.


Les mer om Repertoar og formidling I
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Siri Dybwik
Improvisasjon/komposisjon År 1 / Semester 1

BDA770 - Improvisasjon og komposisjon:

Improvisasjon er kjernen i samtidsdansen sin praksis både som utforskningsplattform, kilde til koreografisk material, og performance form. Arbeid i emnet sikter på at studenten får utvide sitt eget personlige bevegelsesregister, utvikle kroppslig refleksjon, og danne seg forståelse for improvisasjon som basis for bevegelsesutforskende og skapende arbeid både solo, i gruppe og i samspill med musikere.

Marie R. Mathisen er emneansvarlig.


Les mer om Improvisasjon/komposisjon
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Marie Ronold Mathisen
Body research and awareness I År 1 / Semester 1

BDA790 - Body research / awareness I:

Improvisasjonteknikker som metode i utvikling av eget fysisk språk. Metoder som utvikler det spontane og individuelle bevegelsesspråket, som Gaga eller liknende. Ulike metoder for samdans, som kontaktimprovisasjon og partenring. Yoga, pilates eller lignende teknikker for kroppslig bevissthet.

Anne-Linn Akselsen er emneansvarlig.


Les mer om Body research and awareness I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Anne-Linn Karine Akselsen
Koreografi I År 1 / Semester 2

BDA780 - Koreografi:

Faget koreografi er en innføring i de kreative prosesser, det er å utvikle en danseproduksjon. Det blir introdusert praktiske og teoretiske redskaper og prinsipper for å skape dans med en struktur og form; bevegelse i tid og rom. I tillegg bevisstgjøres om disiplinene såsom; musikk, litteratur, billedkunst og scenografi, som en del av den kreative prosessen. Der arbeides i mindre grupper, og det koreografiske arbeid vises for et publikum.

 Birgitte Bauer-Nilsen er emneansvarlig.


Les mer om Koreografi I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Birgitte Bauer-Nilsen
Dans II År 2 / Semester 3

BDA720 - Dans II:

Emnet består av undervisning og klasser i moderne/samtidsdans, ballett og hip hop. Hovedvekten ligger på moderne/samtidsdans. I emnet arbeider studenten med å utvikle sin fysikk, teknikk, musikalitet og danseriske forståelse. Det praktiske arbeidet følges opp med en skriftlig refleksjonsoppgave.

Keilen Austbø er emneansvarlig


Les mer om Dans II
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Eva Keilen Austbø
Repertoar og formidling II År 2 / Semester 3

BDA755 - Repertoar og formidling II:

I dette emnet får studenten mulighet til å arbeide med sceniske verk, både i form av repertoar og nyskapte arbeider. Emnet er hovedsakelig organisert i bolker, hvor anerkjente koreografer arbeider med studentene frem mot en visningssituasjon. I arbeid med repertoar får studenten mulighet til å reflektere over sitt eget utøverkunnskap og ta i bruk redskaper fra andre emner. Emnet skal forberede studenten på hvordan det er å arbeide som en utøvende danser i en profesjonell sammenheng og emnene i de forskjellige årene har en naturlig progresjon.

Siri Dybwik og Marie R. Mathisen er emneansvarlige.


Les mer om Repertoar og formidling II
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Siri Dybwik
Koreografi II År 2 / Semester 3

BDA785 - Koreografi II:

Faget koreografi er en innføring i de kreative prosesser, det er å utvikle en danseproduksjon. Det blir introdusert praktiske og teoretiske redskaper og prinsipper for å skape dans med en struktur og form; bevegelse i tid og rom. I tillegg bevisstgjøres om disiplinene såsom; musikk, litteratur, billedkunst, scenografi og dramaturgi, som en del av den kreative prosessen. Den koreografiske ideen anvendes i en interdisiplinær sammenhengen. Der arbeides i mindre grupper, og det koreografiske arbeid vises for et publikum.

Leith Symington er emneansvarlig.


Les mer om Koreografi II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Leslie Leith Symington
Dans III År 3 / Semester 6

BDA730 - Dans III:

Emnet består av undervisning og klasser i moderne/samtidsdans, ballett, jazz og hip hop. Hovedvekten ligger på moderne/samtidsdans. Her arbeider studenten med å utvikle sin fysikk, teknikk, musikalitet og danseriske forståelse. Det praktiske arbeidet følges opp med en skriftlig refleksjonsoppgave.

Hagit Yakira og Marie R. Mathisen er emneansvarlige.


Les mer om Dans III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Marie Ronold Mathisen
Formidling III År 3 / Semester 6

BDA760 - Formidling III: I dette emnet får studenten mulighet til å arbeide med sceniske verk, både i form av repertoar og nyskapte arbeider. Emnet er hovedsakelig organisert i bolker, hvor anerkjente koreografer arbeider med studentene frem mot en visningssituasjon. I arbeid med repertoar får studenten mulighet til å reflektere over sitt eget utøverkunnskap og ta i bruk redskaper fra andre emner. Emnet skal forberede studenten på hvordan det er å arbeide som en utøvende danser i en profesjonell sammenheng og emnene i de forskjellige årene har en naturlig progresjon.

Siri Dybwik og Marie R. Mathisen er emneansvarlige.


Les mer om Formidling III
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Siri Dybwik
Body research and awareness II År 2 / Semester 3

BDA795 - Body research / awareness II: Improvisasjonteknikker som metode i utvikling av eget fysisk språk. Metoder som utvikler det spontane og individuelle bevegelsesspråket, som Gaga eller liknende. Ulike metoder for samdans, som kontaktimprovisasjon og partenring. Yoga, pilates eller lignende teknikker for kroppslig bevissthet.

Anne-Linn Akselsen er emneansvarlig.


Les mer om Body research and awareness II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Anne-Linn Karine Akselsen
Fagteori og støttefag - obligatoriske emner
Dansehistorie og analyse År 1 / Semester 1

BDA810 - Dansehistorie og analyse:

I dette emnet får studenten mulighet til å lære om hvordan den teatrale dansen har utviklet seg fra tidlig renessanse frem til vår egen tid. Emnet gir også studenten grunnleggende ferdigheter for å kunne analysere dans. Det historiske og analytiske aspektet går parallelt gjennom hele emnet og de ulike oppgavene knyttet til studiet er laget for å gi studenten innsikt i sentrale koreografer, verk og tidsepoker. Samtidig får studenten trening i å arbeide med ulike oppgaver som krever refleksjon om fortid såvel som nåtid.

 

Anne Fiskvik er emneansvarlig.


Les mer om Dansehistorie og analyse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Anne Margrethe Fiskvik
Funksjonell anatomi/bevegelsesanalyse År 1 / Semester 1

BDA820 - Funksjonell anatomi og bevegelsesanalyse:

Emmnet inneholder studier av bevegelsesapperatets anatomi og bevegelsvitenskap, samt innførig i metodikk for analyse av dansebevegelser.

Det gis også en innføring i generell treningslære og grunntrening. 

Emnet avsluttes med et større prosjektarbeid hvor studentene skal vise at de kan anvende kunnskaper fra funksjonell anatomi, bevegelsesvitenskap og treningslære i ulike analyser av dansebevegelser.

 

Berit Arrestad er emneansvarlig.


Les mer om Funksjonell anatomi/bevegelsesanalyse
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Berit Aarrestad
Musikk I År 1 / Semester 1

BDA830 - Musikk I:

I dette emnet får studenten jobbe praktisk og analytisk med grunnleggende musikalske elementer som form, rytmikk og dynamikk, samt praktisk trening i bruk av relevant musikkterminologi i eget arbeid som danser og i dialog med det musikkfaglige. Studenten får også jobbe både praktisk og teoretisk med ulike musikkformer og musikkstiler. Emnet gir studenten grunnleggende kunnskap om musikkens funksjon i scenisk arbeid og øvelse i å bruke denne kunnskapen i eget arbeid og i samarbeid med andre.

 

John Lilja er emneansvarlig.


Les mer om Musikk I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
John Alan Lilja
Dans og samfunn År 2 / Semester 3

BDA870 - Dans og Samfunn:

Dans og samfunn er en introduksjon til andre kulturers danser og interkulturelle samt flerkulturelle danseforestillinger. Det er essensielt å ha en forståelse for andre kulturer i et flerkulturelt samfunn. Det presenteres analysemetoder og kulturelle teorier for å få innsikt i en annen kulturs danseformer. Studenten får kunnskap om hvordan innlæring og koreografiske prosessene foregår i en annen kultur. Intensjonen er, å få innsikt i en annen kulturs danseformer, og å søke forståelse for både etiske og kulturelle aspekter ved arbeidet med danse og dansere; koreografi fra andre kulturer.

 

Birgitte Bauer-Nilsen er emneansvarlig.


Les mer om Dans og samfunn
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Birgitte Bauer-Nilsen
Supplerende treningsmetodikk for dansere År 2 / Semester 3

BDA825 - Supplerende treningsmetodikk for dansere:

Studentene vil i dette kurset få kunnskap om hvilke avgjørende fysiologiske prosesser som foregår i kroppen til en danser under trening og restitusjon. Treningsmetodikk innen kondisjon, bevegelighet, styrke, spenst, koordinasjon og mental trening er også sentrale emner, samt kosthold /ernæring og danse-medisin. Emnet avsluttes via et større prosjektarbeid hvor studentene vurderer behovet for, planlegger, gjennomfører og evaluerer egen supplerende trening i dans. Dette for å øke sin arbeidskapasitet, unngå skader og dermed ha mulighet for å nå sine mål som dansekunstnere.

Berit Arrestad er emneansvarlig


Les mer om Supplerende treningsmetodikk for dansere
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Berit Aarrestad
Musikk II År 2 / Semester 3

BDA835 - Musikk II:

I dette emnet får studenten jobbe praktisk og analytisk med grunnleggende musikalske elementer som form, rytmikk og dynamikk, samt praktisk trening i bruk av relevant musikkterminologi i eget arbeid som danser og i dialog med det musikkfaglige. Studenten får også jobbe både praktisk og teoretisk med ulike musikkformer og musikkstiler. Emnet gir studenten grunnleggende kunnskap om musikkens funksjon i scenisk arbeid og øvelse i å bruke denne kunnskapen i eget arbeid og i samarbeid med andre.

 

John Lilja er emneansvarlig.


Les mer om Musikk II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
John Alan Lilja
Arbeidslivskunnskap År 3 / Semester 6

BDA840 - Arbeidslivskunnskap: I løpet av forelesningene i Arbeidslivskunnskap vil studenten få en god oversikt over det yrkeslivet man skal ut i. Studenten skal få et innblikk i kulturpolitikken som legger premisser for arbeidsmulighetene og oversikt over relevante aktører i danse- og kulturlivet. I faget Arbeidslivskunnskap er målet å gi gode redskap i etableringen som dansekunstner. Forelesningene er praktisk rettet, studentene diskuterer og reflekterer i grupper, og det gis skriftlige gruppe- og individuelle oppgaver.

Leith Symington er emneansvarlig.


Les mer om Arbeidslivskunnskap
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Leslie Leith Symington
Innføring i Artistic Research og andre kunstformer År 3 / Semester 6

BDA875 - Artistic research:

Artistic research er likestilt med forskning i Lov om universiteter og høgskoler. I dette emnet får studenten innføring i hva artistic research er. Emnet inneholder en presentasjon av begrepet artistic research og så en rekke med presentasjoner av forskjellige kunstnere og deres metoder for å undersøke eget kunstverk og egne kunstneriske prosesser. Etter end gjennomføring av emnet skal studenten ha fått kjennskap til begrepet og også ha tilegnet seg noen grunnleggende metoder som de kan bruke i eget arbeid.

Siri Dybwik er emneansvarlig.


Les mer om Innføring i Artistic Research og andre kunstformer
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Siri Dybwik
Valgemner
Egendefinert prosjekt År 3 / Semester 5

BDA850 Egendefinert prosjekt : I egendefinert prosjekt får studenten fordype seg i et emne som har spesiell interesse for den enkelte. Med fokus på eget arbeid med støtte fra faglig veiledning får studenten lærer seg å planlegge, gjennomføre og evaluere eget arbeid innen dansekunst eller danseteori.

 

Siri Dybwik er emneansvarlig.


Les mer om Egendefinert prosjekt
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Siri Dybwik
Internasjonalt semester År 3 / Semester 5

BDA910 - Internasjonalt semester:

Dansestudenter får mulighet til å studere i utlandet i 5. semester. Et overordnet læringsutbytte i dette emnet er å utvikle seg faglig som dansekunstner. I tillegg til å få kjennskap til det internasjonale dansefeltet, utvikler studenten seg som menneske.

 

Leith Symington er emneansvarlig


Les mer om Internasjonalt semester
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Leslie Leith Symington

Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.