MENY

Studieinformasjon for IMD-studenter

Dette er nettsiden for deg som er student ved Institutt for musikk og dans (IMD).

IMD's frise

Husk å semesterregistrere deg!
Når semesterregistreringen er fullført, dvs at du har betalt semesteravgiften, OG meldt deg opp til både undervisning og eksamen i alle de aktuelle emnene for det inneværende studieåret (60 sp), først da vil du får tilgang til din egen timeplan i TimeEdit.

Absolutt siste frist for semesterregistrering er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret!


Nettsiden www.uis.no/imd 
Her på nettsiden finner du oversikt over alle reglement og retningslinjer, diverse nyttig informasjon vedrørende semesterregistrering, undervisning, eksamen, utveksling, rombooking osv. Kort og godt informasjon som gjelder deg og din studiehverdag her på instituttet.

Du finner også oversikter over undervisningskrefter, kontaktlærere og emneansvarlige, studieårskalenderen, timeplaner og diverse nyttige skjema.

Denne informasjonen gjelder deg som er IMD- student!

Informasjon vedrørende eksempelvis IT- hjelp og utsteding av vitnemål vil du finne på Universitetets felles student- sider: http://student.uis.no

It's Learning
It's Learning er en faglig portal som alle studenter ved Universitetet i Stavanger er pålagt å bruke. Her gis det informasjon om undervisning, prosjekter, arrangementer og eventuelle endringer i oppsatte planer. It's Learning fungerer også som en faglig møteplass mellom lærer og student.

E-post
Ekstra beskjeder, aktuelle spørreundersøkelser og individuelle veiledningsopplysninger blir sendt ut til alle studenter på student e-post. 

Har du spørsmål etter å ha lest dette, kan du sende e-post, ringe eller komme til skranken.

Ekspedisjonens åpningstider
Mandag - Fredag: kl. 10.00 - 15.00.
Stengt i lunsjen mellom kl. 11.30 - 12.00.

Telefon sentralbord IMD: +47 51 83 40 00xEPMsFKs7YmM8bsAMlyf2OwTPszAMZMeayGCpJVAAAAAElFTkSuQmCC
Fax: +47 51 83 40 50xEPMsFKs7YmM8bsAMlyf2OwTPszAMZMeayGCpJVAAAAAElFTkSuQmCC
E-post: skranke-imd@uis.no


 

UiS logo