MENY

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

IMD's frise

Institutt for musikk og dans sin virksomhet bygger på internasjonalt aktive musikere og dansere, forskere og lærere. Institutt for musikk og dans er dessuten en viktig kulturaktør i Stavanger og Rogaland.

Institutt for musikk og dans har et særlig ansvar for å fremme kunstnerisk utviklingsarbeid og ulike teori- og forskningstradisjoner innen musikk- og dansefagets ulike underdisipliner. Profilen bygger på fagmiljøer innen:

- Utøving; klassisk, jazz/improvisasjon og dans
- Musikkvitenskap
- Musikkpedagogikk
- Dans

Instituttet forsøker å skape samspill og samarbeid mellom disse kunnskapstradisjonene.
 

UiS logo