MENY

Et internasjonalt institutt

Institutt for musikk og dans har et høyt aktivitetsnivå knyttet til internasjonal virksomhet. Vi er opptatt av å skape et godt internasjonalt studiemiljø ved instituttet, og samtidig legge forholdene til rette for de av studentene våre som ønsker å ta deler av studiet i utlandet.

Et internasjonalt institutt

I dag er nærmere femten prosent av studentene våre fra ulike land i Europa, Asia, Afrika, Sør-Amerika og USA. De fleste tar fullstendige studieprogram ved instituttet, mens andre er utvekslingsstudenter. Det internasjonale miljøet avspeiles også blant våre vitenskapelig ansatte, som gjør det mulig for oss å legge mye av undervisningen til rette for utenlandske studenter.

Vi er tilsluttet nordiske samarbeidsnettverk for student- og lærerutveksling (NordplusMusic), og har aktive institusjonsforankrede samarbeidsavtaler både innenfor Europa (Erasmus) og direkte med institusjoner globalt. Gradsstrukturen og karaktersystemet vårt er kompatibelt med utdanningssystemene i de fleste europeiske land. Vi gir også Diploma Supplement som gjør det enklere å begynne på utenlandske studiesteder.

Instituttet er medlem av Nordisk konservatorieråd (ANMA), Europeisk konservatorieråd (AEC) og European League of Institutes of the Arts (ELIA), Society of Professional Audio Recording Services (SPARS), samt Audio Engineering Society (AES). Dette gjør det mulig med blant annet utvikling av felles internasjonale standarder for utdanninger innen våre fagfelt.

Konkret bygger det internasjonale arbeidet ved Institutt for musikk og dans på følgende aktiviteter:

  • Student- og lærerutveksling innenfor ulike program (Erasmus, NordplusMusic, kvoteprogrammet, m.m.)
  • Innkommende og utreisende studenter utenfor stipendprogrammene (individbaserte avtaler)
  • Direkte samarbeid med utenlandske utdanningsinstitusjoner (Nanjing Arts Institute i Kina, m.fl.)
  • Deltakelse på konferanser, konsertturneer etc.
  • Samarbeid med International Chamber Music Festival – Stavanger (ICMF) om International Summer Academy (ISA)
  • Samarbeid med Maijazz - Stavanger International Jazz Festival

Ønsker du mer informasjon, kan du ta kontakt med instituttet på tlf. 51 83 40 00 eller på e-post: skranke-imd@uis.no

UiS logo