Årsstudium i utøvende musikk

Veivalg

Instrumentalemne og jazzimprovisasjon
Instrumentalt mellomnivå År 1 / Semester 1

VIM100 Instrumentalemne er tilsvarer det laveste utøvende nivået på de utøvende instrumentalemnene ved IMD. Her får studenten en innføring i instrumental/vokal utøving på et spesifikt instrument, med utgangspunkt i eksisterende musikkfaglige kunnskaper fra videregående skole med fordypning i musikk. Blant undervisningstemaene vil ferdigheter i solospill/-sang, samspill, prima vista, besifring, improvisasjon være sentrale. I løpet av studieåret skal studenten innstudere et repertoar av et omfang som faglærer godkjenner, med sjangermessig/stilistisk bredde og en vanskelighetsgrad som dokumenterer et utviklet teknisk nivå og musikalsk forståelse.

Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende fagområdet ligger hos faglederne, henholdsvis Olaf Eggestad (klassisk) og Tor Yttredal (jazz/improvisasjon).


Les mer om Instrumentalt mellomnivå
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Jazzimprovisasjon År 1 / Semester 1
VJI100 Jazzimprovisasjon er et ensembleemne på et lavere instrumentalnivå ved IMD, og kombineres med VIM100. Det legges vekt på ulike typer rammeverk som danner utgangspunkt for samspill og fordypning i improvisasjonsteknikker. Standard jazz vil være et av hovedpunktene her. Studentene kan også møte andre improvisasjonsformer som fri improvisasjon. Enkle arrangerings-/komponeringsoppgaver innstuderes selvstendig i ensemblet. Det gis en grunnleggende oversikt innen jazzteoreti og hørelære.
Les mer om Jazzimprovisasjon
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Wayne Thomas Brasel
Instrumentemne og kammermusikk/teori
Instrumentalt mellomnivå År 1 / Semester 1

VIM100 Instrumentalemne er tilsvarer det laveste utøvende nivået på de utøvende instrumentalemnene ved IMD. Her får studenten en innføring i instrumental/vokal utøving på et spesifikt instrument, med utgangspunkt i eksisterende musikkfaglige kunnskaper fra videregående skole med fordypning i musikk. Blant undervisningstemaene vil ferdigheter i solospill/-sang, samspill, prima vista, besifring, improvisasjon være sentrale. I løpet av studieåret skal studenten innstudere et repertoar av et omfang som faglærer godkjenner, med sjangermessig/stilistisk bredde og en vanskelighetsgrad som dokumenterer et utviklet teknisk nivå og musikalsk forståelse.

Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende fagområdet ligger hos faglederne, henholdsvis Olaf Eggestad (klassisk) og Tor Yttredal (jazz/improvisasjon).


Les mer om Instrumentalt mellomnivå
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Sammensatt innføringsemne i kammermusikk og musikkteori (klassisk) År 1 / Semester 1

INF200 Sammensatt innføringsemne i kammermusikk/teori er et emne på det laveste utøvernivået ved IMD, og kombineres med VIM100. Emnet er spesielt innrettet for studenter på klassisk musikk. Studenten deltar i kammermusikk/ensemblespill i minst ett ensemble med minst tre utøvere. Innstudering og repertoarkunnskap, konsertpraksis og instrumentkunnskap vektlegges. Emnet setter høye krav til studentens arbeidsdisiplin og evne til å organisere selv, selv om det også gis faglig veiledning av en tildelt lærer. Studentermå påregne en stor mengde egenøving og øving i ensemble. Det kreves også tilstedeværelse på oppsatte seminarer og masterclasser.

Det kan være flere instrumental- og teorilærere med ulike ansvarsområder i emnet. Det overordnede fagansvaret ivaretas av fagleder.


Les mer om Sammensatt innføringsemne i kammermusikk og musikkteori (klassisk)
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Instrumentalemne og ensembleledelse korps
Instrumentalt mellomnivå År 1 / Semester 1

VIM100 Instrumentalemne er tilsvarer det laveste utøvende nivået på de utøvende instrumentalemnene ved IMD. Her får studenten en innføring i instrumental/vokal utøving på et spesifikt instrument, med utgangspunkt i eksisterende musikkfaglige kunnskaper fra videregående skole med fordypning i musikk. Blant undervisningstemaene vil ferdigheter i solospill/-sang, samspill, prima vista, besifring, improvisasjon være sentrale. I løpet av studieåret skal studenten innstudere et repertoar av et omfang som faglærer godkjenner, med sjangermessig/stilistisk bredde og en vanskelighetsgrad som dokumenterer et utviklet teknisk nivå og musikalsk forståelse.

Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende fagområdet ligger hos faglederne, henholdsvis Olaf Eggestad (klassisk) og Tor Yttredal (jazz/improvisasjon).


Les mer om Instrumentalt mellomnivå
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Ensembleledelse korps II År 1 / Semester 1

VEK102 Ensembleledelse korps II er for studenter som har er på et viderekomment nivå innen korpsdireksjon. I studiet arbeides med flere ulike tema, eksempelvis: dirigering/instruksjon, praksis (helgesamlinger: I /eget korps: II ), ensemblekunnskap, instrumentkunnskap, gehørtrening, musikkteori/arrangering/instrumentasjon, historiekunnskap/repertoarkunnskap, administrasjon/ledelse.

Det er en forutsetning at man har tilgang til et korps for å kunne gjennomføre praksis. Dette emnet er et on-campus studium i motsetning til VEK101 Digitale dirigentstudier. Det betyr at det kreves tilstedeværelse ved UiS i undervisningsukene.

 

For å utgjøre et heltidssstudium på 60 sp kombineres VEK102 Ensembleledelse II med et instrumentalemne: enten på lavere nivå: VIM100 (Årsstudium) eller instrumentalemne på post-bachelornivå: VUA100 (Videreutdanning). Valg av kombinasjon avhenger av nivå på hovedinstrumentet, eller annet hovedinstrument enn korpsdireksjon under Bachelorutdanningen.


Les mer om Ensembleledelse korps II
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Trond Korsgård
Digitale dirigentstudier - deltidsstudier
Digitale dirigentstudier - korps År 1 / Semester 1

VEK101 Digitale dirigentstudier - korps er en selvstendig studieenhet, og gjennomføres over et helt studieår som en deltidsutdanning. Studiet består av tre hovedkomponenter:

  • Samlingsbasert undervisning: Gruppeundervisning. Forelesninger, diskusjoner, refleksjonssamtaler, praksis/mesterklasser.
  • Nettbasert forelesningsserie: Selvstudium. En digitalisert forelesningsserie der studentene må besvare og løse oppgaver underveis for å dokumentere fremdrift og forståelse.
  • Individuell veiledning av praksis i eget korps: Veiledningen skjer via videosamtale.

En digital, nettbasert forelesningsserie som gjennomføres etter studentens egen fremdriftsplan. Forelesningene er forhåndsinnspilt og studenten kan derfor gjennomføre denne delen av studiet helt etter egen tidsplan. Siden videoopptak av praksis er en viktig del av studiet er det en forutsetning at studenten har tilgang til eget korps.


Les mer om Digitale dirigentstudier - korps
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Trond Korsgård
Digitale skolekorpsstudier År 1 / Semester 1

VEK103 Digitalt skolekorpsstudium er et årsemne i forlengelsen av VEK101 Digitale dirigentstudier.

Målgruppen for dette emnet er dirigenter som jobber i eller ønsker å jobbe i skolekorps. Utdanningen kan kombineres med arbeid. Det er en forutsetning at man har tilgang til et skolekorps for å kunne gjennomføre praksis. Studiet tar for seg hele skolekorpsløpet fra aspirant til overgangen til voksenkorps.

Formelt opptakskrav er oppnådd generell studiekompetanse og gjennomført Digitale dirigentstudier eller tilsvarende dirigentutdanning eller dokumentert tilsvarende realkompetanse gjennom innsendt videomateriale.

Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk forståelse av dirigentrollen i skolekorps. Dette omfatter blant annet pedagogikk, tilrettelegging av repertoar, planarbeid og yrkesetikk. Studiet omfatter også veiledning av utøvende aspekter som dirigentteknikk, kommunikasjon, metodikk og praksis i egen arbeidsplass.

Studiet skal gi skolekorpsdirigenter en plattform for å fungere i yrkeslivet, både rent dirigentfaglig og som musikkfaglig-leder i skolekorpset. I dette inngår forståelsen av egen rolle i samarbeid med nærmiljøet og det frivillige musikkliv.


Les mer om Digitale skolekorpsstudier
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Trond Korsgård

Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.