MENY

Utøvende musikk - opptakskrav

Studiets grunnleggende opptakskrav er generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve i teori, gehør og utøving. Det henvises til Forskrift om opptak til universiteter og høgskoler (Rund-skriv F-10-05). I tillegg til tilstrekkelig utøvernivå på hovedinstrumentet anbefales at kandidatene har en generelt god basiskunnskap innenfor satslære/jazzteori, gehør og musikkhistorie samt et visst nivå på et annet instrument enn hovedinstrumentet (biinstrument).

 

Opptaket skjer etter individuell vurdering av opptaksprøver.

Det henvises til IMDs eget opptaksreglement og informasjon på våre hjemmesider.

Søknadsfrist: 15. desember.

Sist oppdatert: 20.11.2017