Utøvende musikk

Studieretning: Klassisk musikk, dirigering eller jazz/improvisasjon

Studieretning - Klassisk musikk
Klassisk - Obligatoriske emner første avdeling
Hovedinstrument I - klassisk År 1 / Semester 1

BAM111K Hovedinstrument I -klassisk - Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen; Olaf Eggestad (klassisk).

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.


Les mer om Hovedinstrument I - klassisk
Studiepoeng: 25
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Ensemblespill/ kammermusikk I År 1 / Semester 1

BAM112K Ensemble-/kammermusikk I - Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene vil kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student. Et overordnet emneansvar ligger hos undervisningsleder Olaf Eggestad (klassisk).

Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av kammermusikk-/ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.


Les mer om Ensemblespill/ kammermusikk I
Studiepoeng: 10
Studiekoordinator:
Rønnaug Bakke
Musikkhistorie I År 1 / Semester 1

BAM211KD Musikkhistorie I er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og er felles for studieretning klassisk og dirigering. Emneansvarlig er Per Dahl, mens det overordnede ansvaret for teorifagseksjonen har Lise Meling

Det vil bli lagt vekt på de historiske utviklingslinjer innen vesterlandsk kunstmusikk og hovedlinjene innen jazz/improvisasjon. Emnet vil dels gå ukentlig, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og seminarer. I begynnelsen er det lagt inn en ukes kurs i folkemusikk ved Ole Bull-akademiet på Voss. En komponent i emnet er Musikkens elementer på vårsemesteret.


Les mer om Musikkhistorie I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Per Dahl
Satslære/ arrangering/ komponering I År 1 / Semester 1
BAM212KD Satslære, arrangering, komponering I (SAK I) - Emnet hører til musikkorienteringsemnene. Innføring i elementære satsteknikker med hovedvekt på funksjonell tonalitet og noen grunnprinsipper i polyfon sats. Kort innføring i notasjonsprogram. Overordnet leder for teorifagseksjonen med musikkorienteringsfagene er Lise Meling. Emneansvarlig er Timothy Miller.
Les mer om Satslære/ arrangering/ komponering I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Timothy Miller
Lytting og gehør I År 1 / Semester 1
BAM213KD Lytting og gehør I (LYG I) Det undervises både i hørelære og hørelærekor. Et arbeid med å trenge inn i musikken som lyd, struktur og klingende tid. Lytting og praktiske oppgaver. Det skal legges vekt på mangfoldighet i faglige innfallsvinkler til emnet. En utvidet musikalsk erkjennelse står sentralt. Gjennom ulike kroppslig-praktiske øvelser som er nært knyttet opp til det å utøve musikk, skal faget øve opp musikalsk intuisjon og musikalske reflekser.Overordnet leder for teorifagseksjonen med musikkorienteringsfagene er Lise Meling. Emneansvarlig er Timothy Miller.
Les mer om Lytting og gehør I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Timothy Miller
Refleksjon og entreprenørskap I År 1 / Semester 1

BAM311 Refleksjon og entreprenørskap I - hører til støttefagene studieplanen. Emnet er i hovedsak todelt og gir på den ene siden et tilbud om kompetanse i refleksjonsfag som introduksjon i idéhistorie, estetikk og musikksosiologi, på den annen i formidling, entreprenørskap, bransje- og profesjonskunnskap. I forretningsutviklingskurset lærer studentene prinsipper og verktøy for å sette opp en forretningsplan, markedsføringsplan og nettverksbyggeplan.

Emneansvarlig er Tore Johansen .


Les mer om Refleksjon og entreprenørskap I
Studiepoeng: 5
Timelærer:
Kyrre Sassebo Haaland
Støtteinstrument I År 1 / Semester 1

BAM312K Støtteinstrument I regnes primært som et støttefag til

  • Instrumentalt hovedområde - dirigering (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill)
  • Teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing)

Klaver eller sang regnes i utgangspunktet som obligatoriske biinstrument. Emneansvarlig for støtteinstrument klassisk klaver er Fernando Cruz.


Les mer om Støtteinstrument I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Hovedinstrument II - Klassisk År 2 / Semester 3

BAM121K Hovedinstrument II - Klassisk Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen, ved undervisningsleder Olaf Eggestad (klassisk) .

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/direksjon, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.


Les mer om Hovedinstrument II - Klassisk
Studiepoeng: 25
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Ensemblespill/ kammermusikk II År 2 / Semester 3

BAM122K Ensemblespill/kammermusikk II er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning klassisk musikk, og bygger videre på førsteårsemnet BAM112D, eller førsteårsemnet fra den gamle studieplanen BUM102 Ensemblespill/-ledelse I . Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet.

Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av kammermusikk-/ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.

Overordnet emneansvarlig er Olaf Eggestad.


Les mer om Ensemblespill/ kammermusikk II
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Musikkhistorie II År 2 / Semester 3

BAM221KD Musikkhistorie II er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og bygger på BAM211KD Musikkhistorie I. Det er flere kursholdere tilknyttet emnet, i henhold til de ulike hovedområdene og spesialiseringene under emnet. Olaf Eggestad er emneansvarlig.

Det vil bli lagt vekt på de historiske utviklingslinjer innen vesterlandsk kunstmusikk og hovedlinjene innen jazz/improvisasjon. Emnet starter med en ukes innføringskurs i musikkorienterende fag. Etter dette vil emnet dels gå ukentlig, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og seminarer.


Les mer om Musikkhistorie II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Lytting og gehør II År 2 / Semester 3

BAM223KD Lytting og gehør II (LYG II) Emnet bygger videre på undervisningen fra 1. årsemnet.  

Gjennom ulike kroppslig-praktiske øvelser som er nært knyttet opp til det å utøve musikk, skal faget øve opp musikalsk intuisjon og musikalske reflekser. Primavista av melodi og rytme, ulike former for auditiv analyse av musikkeksempler, enkle kombinasjonsøvelser / polyrytmikk, funksjonslytting, improvisasjon/besifringsspill, samt notasjon av melodiske, rytmiske og akkordiske progresjoner.

 

Emneansvarlig er Timothy Miller


Les mer om Lytting og gehør II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Timothy Miller
Refleksjon og entreprenørskap II År 2 / Semester 3
BAM321 Refleksjon og entreprenørskap II hører til støttefagene studieplanen og bygger på BAM311Refleksjon og entreprenørskap I. Emnet er i hovedsak todelt og gir på den ene siden et tilbud om kompetanse i refleksjonsfag som introduksjon i idéhistorie, estetikk og musikksosiologi, på den annen i formidling, entreprenørskap, bransje- og profesjonskunnskap. I forretningsutviklingskurset lærer studentene prinsipper og verktøy for å sette opp en forretningsplan, markedsføringsplan og nettverksbyggeplan. Emneansvarlig er Tore Johansen.
Les mer om Refleksjon og entreprenørskap II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Støtteinstrument II År 2 / Semester 3

BAM322K Støtteinstrument II bygger videre på BAM312D, og regnes primært som et støttefag til

  • Instrumentalt hovedområde - dirigering (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill)
  • Teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing)

Klaver eller sang regnes som obligatoriske støtteinstrument.

Emneansvarlig er Fernando Cruz.


Les mer om Støtteinstrument II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Klassisk- Obligatoriske emner andre avdeling
Hovedinstrument III År 3 / Semester 5

BAM131K Hovedinstrument III er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen.
Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen; Olaf Eggestad (fagavdelingsleder) .

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/direksjon, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.


Les mer om Hovedinstrument III
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Hovedinstrument IV År 4 / Semester 7
Valg mellom utvekslingssemester og egendefinert prosjekt
Egendefinert prosjekt År 3 / Semester 6

BAM531 Egendefinert prosjekt hører til 2. avdeling, og kan velges som alternativ til BAM532 Internasjonalt semester. Studenter må ha fullført og bestått alle emner i1. avdeling. Emnet er et fritt valgt fordypningsprosjekt av et halvt års varighet der studenten har mulighet til en konsentrasjon både om hovedinstrumentet, en refleksjon rundt hovedinstrumentaktiviteten og innenfor en understøttende eller utforskende komponent av den. Formålet er en større grad av uforstyrret oppmerksomhet rundt studiets kjerneområder, samt oppøving av en evne til å betrakte egen praksis i estetisk og samfunnsmessig kontekst og som et mulig fremtidig forskningsobjekt.

Olaf Eggestad er emneansvarlig for studieretning klassisk.
Morten Wensberg er emneansvarlig for studieretning dirigering.
Thomas Torstrup er emneansvarlig for studieretning jazz.


Les mer om Egendefinert prosjekt
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Internasjonalt semester for bachelorstudenter År 3 / Semester 6
BAM532 Internasjonalt semester er åpent for studenter i det 6. semesteret av det 4-årige studieprogrammet Bachelor i utøvende musikk. Planlegging av utvekslingssemesteret starter allerede på høsten 2. studieår, intern søknadsfrist er 25. januar for utreise påfølgende høstsemester. Formålet er å tilby utreisende bachelorstudenter fra IMD et utvekslingssemester der ulike kurs fra våre partnerinstitusjoner kan innpasses i studentens utdanningsplan, og vice versa for innreisende studenter. Det er et krav at alle emner fra første avdeling er fullført og bestått for at studenter kan få innvilget utveksling. Det vises ellers til informasjon om utveksling og internasjonale samarbeidsavtaler ved instituttet. Studenter som får godkjent utvekslingsoppholdet må ha forhåndsgodkjenning på andre obligatoriske emner. Studiekoordinator Merete Bru Frantzen er administrativ kontaktperson for utreisende studenter ved IMD.
Les mer om Internasjonalt semester for bachelorstudenter
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Studieretning - Dirigering
Dirigering - obligatoriske emner første avdeling
Dirigering I (Hovedinstrument I) År 1 / Semester 1

BAM111D Dirigering I - Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen; Olaf Eggestad (fagleder klassisk)

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/dirigering, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. Også undervisning i korps biinstrument, ligger i emnet.

Emneansvarlig er Trond Korsgård


Les mer om Dirigering I (Hovedinstrument I)
Studiepoeng: 25
Emneansvarlig:
Trond Korsgård
Ensemble I År 1 / Semester 1

BAM112D Ensemble I - Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning dirigering. Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Emnet er tilknyttet fagavdeling klassisk, ved undervisningsleder Olaf Eggestad.

Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av kammermusikk-/ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.

Emneansvarlig for dirigeringsemnene er Trond Korsgård.


Les mer om Ensemble I
Studiepoeng: 10
Studiekoordinator:
Rønnaug Bakke
Musikkhistorie I År 1 / Semester 1

BAM211KD Musikkhistorie I er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og er felles for studieretning klassisk og dirigering. Emneansvarlig er Per Dahl, mens det overordnede ansvaret for teorifagseksjonen har Lise Meling

Det vil bli lagt vekt på de historiske utviklingslinjer innen vesterlandsk kunstmusikk og hovedlinjene innen jazz/improvisasjon. Emnet vil dels gå ukentlig, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og seminarer. I begynnelsen er det lagt inn en ukes kurs i folkemusikk ved Ole Bull-akademiet på Voss. En komponent i emnet er Musikkens elementer på vårsemesteret.


Les mer om Musikkhistorie I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Per Dahl
Satslære/ arrangering/ komponering I År 1 / Semester 1
BAM212KD Satslære, arrangering, komponering I (SAK I) - Emnet hører til musikkorienteringsemnene. Innføring i elementære satsteknikker med hovedvekt på funksjonell tonalitet og noen grunnprinsipper i polyfon sats. Kort innføring i notasjonsprogram. Overordnet leder for teorifagseksjonen med musikkorienteringsfagene er Lise Meling. Emneansvarlig er Timothy Miller.
Les mer om Satslære/ arrangering/ komponering I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Timothy Miller
Lytting og gehør I År 1 / Semester 1
BAM213KD Lytting og gehør I (LYG I) Det undervises både i hørelære og hørelærekor. Et arbeid med å trenge inn i musikken som lyd, struktur og klingende tid. Lytting og praktiske oppgaver. Det skal legges vekt på mangfoldighet i faglige innfallsvinkler til emnet. En utvidet musikalsk erkjennelse står sentralt. Gjennom ulike kroppslig-praktiske øvelser som er nært knyttet opp til det å utøve musikk, skal faget øve opp musikalsk intuisjon og musikalske reflekser.Overordnet leder for teorifagseksjonen med musikkorienteringsfagene er Lise Meling. Emneansvarlig er Timothy Miller.
Les mer om Lytting og gehør I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Timothy Miller
Refleksjon og entreprenørskap I År 1 / Semester 1

BAM311 Refleksjon og entreprenørskap I - hører til støttefagene studieplanen. Emnet er i hovedsak todelt og gir på den ene siden et tilbud om kompetanse i refleksjonsfag som introduksjon i idéhistorie, estetikk og musikksosiologi, på den annen i formidling, entreprenørskap, bransje- og profesjonskunnskap. I forretningsutviklingskurset lærer studentene prinsipper og verktøy for å sette opp en forretningsplan, markedsføringsplan og nettverksbyggeplan.

Emneansvarlig er Tore Johansen .


Les mer om Refleksjon og entreprenørskap I
Studiepoeng: 5
Timelærer:
Kyrre Sassebo Haaland
Støtteinstrument I År 1 / Semester 1

Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Dirigering II (Hovedinstrument II) År 2 / Semester 3

BAM121D Dirigering II er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen; Olaf Eggestad (fagavdelingsleder)

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/direksjon, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. Også undervisning i korps biinstrument ligger i emnet.

Emneansvarlig for dirigeringsstudentene er Trond Korsgård.


Les mer om Dirigering II (Hovedinstrument II)
Studiepoeng: 25
Emneansvarlig:
Trond Korsgård
Ensemble II År 2 / Semester 3

BAM122D Ensemblespill/kammermusikk II er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning dirigering, og bygger videre på førsteårsemnet BAM112D, eller førsteårsemnet fra den gamle studieplanen BUM102 Ensemble I . Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Emnet er tilknyttet fagavdeling klassisk, ved undervisningsleder Olaf Eggestad.

Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av kammermusikk-/ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.

Emneansvarlig for dirigeringsstudentnene er Trond Korsgård.


Les mer om Ensemble II
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Trond Korsgård
Musikkhistorie II År 2 / Semester 3

BAM221KD Musikkhistorie II er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og bygger på BAM211KD Musikkhistorie I. Det er flere kursholdere tilknyttet emnet, i henhold til de ulike hovedområdene og spesialiseringene under emnet. Olaf Eggestad er emneansvarlig.

Det vil bli lagt vekt på de historiske utviklingslinjer innen vesterlandsk kunstmusikk og hovedlinjene innen jazz/improvisasjon. Emnet starter med en ukes innføringskurs i musikkorienterende fag. Etter dette vil emnet dels gå ukentlig, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og seminarer.


Les mer om Musikkhistorie II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Satslære/ arrangering/ komponering II År 2 / Semester 3

BAM222KD Satslære, arrangering og komponering II (SAK II) hører til musikkorienteringsemnene, og bygger på førsteårsemnet BAM212KD Satslære, arrangering, komponering I.Komposisjon og arrangering i ulike stilarter. Instrumentasjon generelt, samt skriving for et mindre utvalg ensembler spesielt.
Overordnet leder for teorifagseksjonen med musikkorienteringsfagene er Lise Meling.

Emneansvarlig er Timothy Miller


Les mer om Satslære/ arrangering/ komponering II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Timothy Miller
Lytting og gehør II År 2 / Semester 3

BAM223KD Lytting og gehør II (LYG II) Emnet bygger videre på undervisningen fra 1. årsemnet.  

Gjennom ulike kroppslig-praktiske øvelser som er nært knyttet opp til det å utøve musikk, skal faget øve opp musikalsk intuisjon og musikalske reflekser. Primavista av melodi og rytme, ulike former for auditiv analyse av musikkeksempler, enkle kombinasjonsøvelser / polyrytmikk, funksjonslytting, improvisasjon/besifringsspill, samt notasjon av melodiske, rytmiske og akkordiske progresjoner.

 

Emneansvarlig er Timothy Miller


Les mer om Lytting og gehør II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Timothy Miller
Refleksjon og entreprenørskap II År 2 / Semester 3
BAM321 Refleksjon og entreprenørskap II hører til støttefagene studieplanen og bygger på BAM311Refleksjon og entreprenørskap I. Emnet er i hovedsak todelt og gir på den ene siden et tilbud om kompetanse i refleksjonsfag som introduksjon i idéhistorie, estetikk og musikksosiologi, på den annen i formidling, entreprenørskap, bransje- og profesjonskunnskap. I forretningsutviklingskurset lærer studentene prinsipper og verktøy for å sette opp en forretningsplan, markedsføringsplan og nettverksbyggeplan. Emneansvarlig er Tore Johansen.
Les mer om Refleksjon og entreprenørskap II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Støtteinstrument II År 2 / Semester 3

Studiepoeng: 5
Faglærer:
Fernando Cruz Robledillo
Dirigering - obligatoriske emner andre avdeling
Dirigering III År 3 / Semester 5

BAM131D Dirigering III er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen.
Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen; Olaf Eggestad (fagavdelingsleder) og Trond Korsgård (dirigering).

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/direksjon, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.


Les mer om Dirigering III
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Trond Korsgård
Dirigering IV År 4 / Semester 7
Valg mellom internasjonalt semester og egendefinert prosjekt
Egendefinert prosjekt År 3 / Semester 6

BAM531 Egendefinert prosjekt hører til 2. avdeling, og kan velges som alternativ til BAM532 Internasjonalt semester. Studenter må ha fullført og bestått alle emner i1. avdeling. Emnet er et fritt valgt fordypningsprosjekt av et halvt års varighet der studenten har mulighet til en konsentrasjon både om hovedinstrumentet, en refleksjon rundt hovedinstrumentaktiviteten og innenfor en understøttende eller utforskende komponent av den. Formålet er en større grad av uforstyrret oppmerksomhet rundt studiets kjerneområder, samt oppøving av en evne til å betrakte egen praksis i estetisk og samfunnsmessig kontekst og som et mulig fremtidig forskningsobjekt.

Olaf Eggestad er emneansvarlig for studieretning klassisk.
Morten Wensberg er emneansvarlig for studieretning dirigering.
Thomas Torstrup er emneansvarlig for studieretning jazz.


Les mer om Egendefinert prosjekt
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Internasjonalt semester for bachelorstudenter År 3 / Semester 6
BAM532 Internasjonalt semester er åpent for studenter i det 6. semesteret av det 4-årige studieprogrammet Bachelor i utøvende musikk. Planlegging av utvekslingssemesteret starter allerede på høsten 2. studieår, intern søknadsfrist er 25. januar for utreise påfølgende høstsemester. Formålet er å tilby utreisende bachelorstudenter fra IMD et utvekslingssemester der ulike kurs fra våre partnerinstitusjoner kan innpasses i studentens utdanningsplan, og vice versa for innreisende studenter. Det er et krav at alle emner fra første avdeling er fullført og bestått for at studenter kan få innvilget utveksling. Det vises ellers til informasjon om utveksling og internasjonale samarbeidsavtaler ved instituttet. Studenter som får godkjent utvekslingsoppholdet må ha forhåndsgodkjenning på andre obligatoriske emner. Studiekoordinator Merete Bru Frantzen er administrativ kontaktperson for utreisende studenter ved IMD.
Les mer om Internasjonalt semester for bachelorstudenter
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Studieretning - Jazz/ improvisasjon
Jazz - Obligatoriske emner første avdeling
Hovedinstrument I - Jazz År 1 / Semester 1

BAM111J Hovedinstrument I - JAZZ er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen. Emneansvarlig for jazzemnet er Tor Yttredal.

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.


Les mer om Hovedinstrument I - Jazz
Studiepoeng: 25
Emneansvarlig:
Tor Yttredal
Ensemblespill - jazz I År 1 / Semester 1

BAM112J Ensemble - JAZZ I er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning jazz/improvisasjon.Det overordnede emneansvaret for jazzstudentene har Wayne Brasel, men det vil opnevnes veiledere for de enkelte enesemblene.  

Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student. Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.


Les mer om Ensemblespill - jazz I
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Wayne Thomas Brasel
Musikkhistorie I År 1 / Semester 1

BAM211J Musikkhistorie I er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen for studieretning jazz/improvisasjon. Tor Yttredal er emneansvarlig for jazzstudentene, mens det overordnede ansvaret for teorifagseksjonen har Lise Meling.

Det vil bli lagt vekt på de historiske utviklingslinjer innen vesterlandsk kunstmusikk og hovedlinjene innen jazz/improvisasjon. Emnet starter med en ukes innføringskurs i musikkorienterende fag. Etter dette vil emnet dels gå ukentlig, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og seminarer. I begynnelsen er det lagt inn en ukes kurs i folkemusikk ved Ole Bull-akademiet på Voss.


Les mer om Musikkhistorie I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tor Yttredal
Satslære/ arrangering/ komponering I År 1 / Semester 1

BAM212J Satslære, arrangering, komponering I (SAK I) hører til musikkorienteringsemnene. Innføring i elementære satsteknikker med hovedvekt på funksjonell tonalitet og noen grunnprinsipper i polyfon sats. Kort innføring i notasjonsprogram.

Tore Johansen er emneansvarlig for jazzstudentene, mens det overordnede ansvaret for teorifagseksjonen har Lise Meling.


Les mer om Satslære/ arrangering/ komponering I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Lytting og gehør I År 1 / Semester 1
BAM213J Lytting og gehør I (LYG I) - Tore Johansen er emneansvarlig for jazzfaget.
Les mer om Lytting og gehør I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Refleksjon og entreprenørskap I År 1 / Semester 1

BAM311 Refleksjon og entreprenørskap I - hører til støttefagene studieplanen. Emnet er i hovedsak todelt og gir på den ene siden et tilbud om kompetanse i refleksjonsfag som introduksjon i idéhistorie, estetikk og musikksosiologi, på den annen i formidling, entreprenørskap, bransje- og profesjonskunnskap. I forretningsutviklingskurset lærer studentene prinsipper og verktøy for å sette opp en forretningsplan, markedsføringsplan og nettverksbyggeplan.

Emneansvarlig er Tore Johansen .


Les mer om Refleksjon og entreprenørskap I
Studiepoeng: 5
Timelærer:
Kyrre Sassebo Haaland
Støtteinstrument I År 1 / Semester 1

BAM312J Støtteinstrument I regnes primært som et støttefag til

  • Instrumentalt hovedområde - jazz/improvisasjon (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill)
  • Teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing)

Klaver eller sang regnes i utgangspunktet som obligatoriske biinstrument.
Emneansvarlig for jazzklaver støtteinstrument er Svein Olav Herstad


Les mer om Støtteinstrument I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Svein Olav Herstad
Hovedinstrument II - Jazz År 2 / Semester 3

BAM121J Hovedinstrument II - JAZZ er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen. Emneansvarlig for jazzstudentene er Tor Yttredal.

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/direksjon, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.


Les mer om Hovedinstrument II - Jazz
Studiepoeng: 25
Emneansvarlig:
Tor Yttredal
Ensemblespill - jazz II År 2 / Semester 3

BAM122J Ensemblespill - JAZZ II er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning jazz/improvisasjon, og bygger videre på førsteårsemnet BAM112J, eller førsteårsemnet fra den gamle studieplanen BUM102 Ensemblespill/-ledelse I . Det overordnede emneansvaret har Wayne Brasel for jazzstudentene, men det vil oppnevnes veiledere for de enkelte ensemblene. Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student.

Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.


Les mer om Ensemblespill - jazz II
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Wayne Thomas Brasel
Musikkhistorie II År 2 / Semester 3

BAM221J Musikkhistorie II er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og bygger på BAM211KD Musikkhistorie I. Det er flere kursholdere tilknyttet emnet, i henhold til de ulike hovedområdene og spesialiseringene under emnet. Tor Yttredal er emneansvarlig.

Det vil bli lagt vekt på de historiske utviklingslinjer innen vesterlandsk kunstmusikk og hovedlinjene innen jazz/improvisasjon. Emnet starter med en ukes innføringskurs i musikkorienterende fag. Etter dette vil emnet dels gå ukentlig, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og seminarer.


Les mer om Musikkhistorie II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tor Yttredal
Satslære/ arrangering/ komponering II År 2 / Semester 3

BAM222J Satslære, arrangering og komponering II (SAK II) hører til musikkorienteringsemnene, og bygger på førsteårsemnet BAM212J Satslære, arrangering, komponering I. Emnet tar for seg komposisjon og arrangering i ulike stilarter. Instrumentasjon generelt, samt skriving for et mindre utvalg ensembler spesielt.

Tore Johansen er emneansvarlig.


Les mer om Satslære/ arrangering/ komponering II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Lytting og gehør II År 2 / Semester 3

BAM223J Lytting og gehør II (LYG II)

Tore Johansen er emneansvarlig.


Les mer om Lytting og gehør II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Refleksjon og entreprenørskap II År 2 / Semester 3
BAM321 Refleksjon og entreprenørskap II hører til støttefagene studieplanen og bygger på BAM311Refleksjon og entreprenørskap I. Emnet er i hovedsak todelt og gir på den ene siden et tilbud om kompetanse i refleksjonsfag som introduksjon i idéhistorie, estetikk og musikksosiologi, på den annen i formidling, entreprenørskap, bransje- og profesjonskunnskap. I forretningsutviklingskurset lærer studentene prinsipper og verktøy for å sette opp en forretningsplan, markedsføringsplan og nettverksbyggeplan. Emneansvarlig er Tore Johansen.
Les mer om Refleksjon og entreprenørskap II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Støtteinstrument II År 2 / Semester 3

BAM322J Støtteinstrument II bygger videre på BAM312J, og regnes primært som et støttefag til

  • Instrumentalt hovedområde - jazz/improvisasjon (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill)
  • Teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing)

Stein Inge Brækhus er emneansvarlig.


Les mer om Støtteinstrument II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Stein Inge Brækhus
Valg mellom internasjonalt semester og egendefinert prosjekt
Egendefinert prosjekt År 3 / Semester 6

BAM531 Egendefinert prosjekt hører til 2. avdeling, og kan velges som alternativ til BAM532 Internasjonalt semester. Studenter må ha fullført og bestått alle emner i1. avdeling. Emnet er et fritt valgt fordypningsprosjekt av et halvt års varighet der studenten har mulighet til en konsentrasjon både om hovedinstrumentet, en refleksjon rundt hovedinstrumentaktiviteten og innenfor en understøttende eller utforskende komponent av den. Formålet er en større grad av uforstyrret oppmerksomhet rundt studiets kjerneområder, samt oppøving av en evne til å betrakte egen praksis i estetisk og samfunnsmessig kontekst og som et mulig fremtidig forskningsobjekt.

Olaf Eggestad er emneansvarlig for studieretning klassisk.
Morten Wensberg er emneansvarlig for studieretning dirigering.
Thomas Torstrup er emneansvarlig for studieretning jazz.


Les mer om Egendefinert prosjekt
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Internasjonalt semester for bachelorstudenter År 3 / Semester 6
BAM532 Internasjonalt semester er åpent for studenter i det 6. semesteret av det 4-årige studieprogrammet Bachelor i utøvende musikk. Planlegging av utvekslingssemesteret starter allerede på høsten 2. studieår, intern søknadsfrist er 25. januar for utreise påfølgende høstsemester. Formålet er å tilby utreisende bachelorstudenter fra IMD et utvekslingssemester der ulike kurs fra våre partnerinstitusjoner kan innpasses i studentens utdanningsplan, og vice versa for innreisende studenter. Det er et krav at alle emner fra første avdeling er fullført og bestått for at studenter kan få innvilget utveksling. Det vises ellers til informasjon om utveksling og internasjonale samarbeidsavtaler ved instituttet. Studenter som får godkjent utvekslingsoppholdet må ha forhåndsgodkjenning på andre obligatoriske emner. Studiekoordinator Merete Bru Frantzen er administrativ kontaktperson for utreisende studenter ved IMD.
Les mer om Internasjonalt semester for bachelorstudenter
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Jazz- Obligatoriske emner andre avdeling
Hovedinstrument III År 3 / Semester 5

BAM131J Hovedinstrument III - JAZZ er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen.
Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen. Emneannsvarlig for jazzstudentene er Tor Yttredal.

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/direksjon, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.


Les mer om Hovedinstrument III
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tor Yttredal
Hovedinstrument IV År 4 / Semester 7

Veivalg: Utøvende musikk eller PPU

Utøvende musikk: klassisk musikk, dirigering, jazz/improvisasjon
Utøvende musikk - klassisk
Obligatoriske emner - utøvende musikk klassisk
Supplerende hovedinstrument I -veivalg År 3 / Semester 5
BAM4301K Supplerende hovedinstrument I tilhører veivalg utøvende musikk, og går parallelt med emnet BAM131K. Emneansvarlig er undervisningsleder Olaf Eggestad.
Les mer om Supplerende hovedinstrument I -veivalg
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Ensemblespill I - veivalg År 3 / Semester 5

BAM4302K Ensemblespill I er et obligatorisk emne for studenter på veivalg utøvende musikk, og går parallelt med det hovedinstrumentemnene. Emneansvarlig er Olaf Eggestad.

Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student. Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.


Les mer om Ensemblespill I - veivalg
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Utvidet hovedinstrument II År 4 / Semester 7
Ensemblespill II -veivalg År 4 / Semester 7
Valgemner - utøvende musikk
Lytting og gehør III - veivalg År 3 / Semester 5

BAM4304 Lytting og gehør III (LYG III) er et valgemne som tilbys enten 3. år (høst), eller et 4. år (høst eller vår), til studenter som har veivalg utøvende musikk. Emnet bygger særlig på jazzemnene (LYG I og II fra 1. avdeling), men er åpent også for andre studenter på Bachelorprogrammet med veivalg utøvende musikk.

Tore Johansen er emneansvarlig.


Les mer om Lytting og gehør III - veivalg
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tore Johansen
John Coltrane og Glenn Gould; en nærlesning År 3 / Semester 5
BAM4330 John Coltrane og Glenn Gould, en nærlesning
Valgemne tilbys enten 3. år (høst), eller et 4. år (høst eller vår), til studenter som har veivalg utøvende musikk.
Emneansvarlige er henholdsvis Petter Frost Fadnes og Olaf Eggestad.
Les mer om John Coltrane og Glenn Gould; en nærlesning
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Formidling og tverrfaglig arbeid - veivalg År 3 / Semester 5
BAM4340 Formidling og tverrfaglig arbeid - veivalg er et emne på det utøvende veivalget. Det er et utforskende/eksperimentelt prosjekt der studenter på ulike studieretninger får en felles innføring i grunnleggende formidlingskunnskap som dramaturgi og scenografi.
Les mer om Formidling og tverrfaglig arbeid - veivalg
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Støtteinstrument III/partituspill -veivalg År 3 / Semester 5

BAM4355 Støtteinstrument III/partiturspill bygger videre på støtteinstrumentemnene i 1. avdeling, og tilbys som et mulig valgemne til studenter som har valgt utøvende musikk som sitt veivalg.

Fernando Cruz er emneansvarlig.


Les mer om Støtteinstrument III/partituspill -veivalg
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Schenker-analyse -veivalg År 3 / Semester 5
BAM4360 Schenkeranalyse er et av valgemnene tilgjengelig for studenter på veivalg utøvende musikk, 3. eller 4. året. Studentene blir introdusert for grunnleggende konsepter innen Schenker-teori.
Les mer om Schenker-analyse -veivalg
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Timothy Miller
Utøvende musikk - dirigering
Obligatoriske emner - dirigering
Supplerende dirigeringsemne I -veivalg År 3 / Semester 5
BAM4301D Supplerende hovedinstrument I tilhører veivalg utøvende musikk, og går parallelt med det obligatoriske emnet BAM131D. Emneansvarlig for dirigeringsemnene er Trond Korsgård.
Les mer om Supplerende dirigeringsemne I -veivalg
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Trond Korsgård
Ensemblespill I - veivalg År 3 / Semester 5
BAM4302D Ensemblespill I er et obligatorisk emne for dirigeringsstudenter på veivalg utøvende musikk, og går parallelt med det hovedinstrumentemnene. Emneansvarlig for dirigeringsemnene er Trond Korsgård.
Les mer om Ensemblespill I - veivalg
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Utvidet hovedinstrument II År 4 / Semester 7
Ensemblespill II -veivalg År 4 / Semester 7
Valgemner- dirigering
Lytting og gehør III - veivalg År 3 / Semester 5

BAM4304 Lytting og gehør III (LYG III) er et valgemne som tilbys enten 3. år (høst), eller et 4. år (høst eller vår), til studenter som har veivalg utøvende musikk. Emnet bygger særlig på jazzemnene (LYG I og II fra 1. avdeling), men er åpent også for andre studenter på Bachelorprogrammet med veivalg utøvende musikk.

Tore Johansen er emneansvarlig.


Les mer om Lytting og gehør III - veivalg
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tore Johansen
John Coltrane og Glenn Gould; en nærlesning År 3 / Semester 5
BAM4330 John Coltrane og Glenn Gould, en nærlesning
Valgemne tilbys enten 3. år (høst), eller et 4. år (høst eller vår), til studenter som har veivalg utøvende musikk.
Emneansvarlige er henholdsvis Petter Frost Fadnes og Olaf Eggestad.
Les mer om John Coltrane og Glenn Gould; en nærlesning
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Formidling og tverrfaglig arbeid - veivalg År 3 / Semester 5
BAM4340 Formidling og tverrfaglig arbeid - veivalg er et emne på det utøvende veivalget. Det er et utforskende/eksperimentelt prosjekt der studenter på ulike studieretninger får en felles innføring i grunnleggende formidlingskunnskap som dramaturgi og scenografi.
Les mer om Formidling og tverrfaglig arbeid - veivalg
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Støtteinstrument III/partituspill -veivalg År 3 / Semester 5

BAM4355 Støtteinstrument III/partiturspill bygger videre på støtteinstrumentemnene i 1. avdeling, og tilbys som et mulig valgemne til studenter som har valgt utøvende musikk som sitt veivalg.

Fernando Cruz er emneansvarlig.


Les mer om Støtteinstrument III/partituspill -veivalg
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Schenker-analyse -veivalg År 3 / Semester 5
BAM4360 Schenkeranalyse er et av valgemnene tilgjengelig for studenter på veivalg utøvende musikk, 3. eller 4. året. Studentene blir introdusert for grunnleggende konsepter innen Schenker-teori.
Les mer om Schenker-analyse -veivalg
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Timothy Miller
Utøvende musikk- jazz
Obligatoriske emner - jazz
Supplerende hovedinstrument I - veivalg År 3 / Semester 5
BAM4301J Supplerende hovedinstrument I tilhører veivalg utøvende musikk, og går parallelt med emnet BAM131J. Emneansvarlig for hovedinstrumentemnene på jazz er Tor Yttredal.
Les mer om Supplerende hovedinstrument I - veivalg
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tor Yttredal
Ensemblespill I - veivalg År 3 / Semester 5

BAM4302J - Ensemblespill I - veivalg, er en del av det utøvende hovedområdet i veivalget for studieretning jazz/improvisasjon.Emneansvarlig er Wayne Brasel, men det kan bli oppnevnt veiledere for de enkelte ensemblene. Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student. 

Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.


Les mer om Ensemblespill I - veivalg
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Wayne Thomas Brasel
Utvidet hovedinstrument II År 4 / Semester 7
Ensemblespill II -veivalg År 4 / Semester 7

BAM4402J, Ensemblespill II -veivalg, er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning jazz/improvisasjon. For jazz/improvisasjon ligger det overordnede emneansvaret til Wayne Brasel, men det vil oppnevnes veiledere for de enkelte ensemblene. Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student. 

Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.


Les mer om Ensemblespill II -veivalg
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Thomas Eide Torstrup
Valgemner - jazz
Lytting og gehør III - veivalg År 3 / Semester 5

BAM4304 Lytting og gehør III (LYG III) er et valgemne som tilbys enten 3. år (høst), eller et 4. år (høst eller vår), til studenter som har veivalg utøvende musikk. Emnet bygger særlig på jazzemnene (LYG I og II fra 1. avdeling), men er åpent også for andre studenter på Bachelorprogrammet med veivalg utøvende musikk.

Tore Johansen er emneansvarlig.


Les mer om Lytting og gehør III - veivalg
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tore Johansen
John Coltrane og Glenn Gould; en nærlesning År 3 / Semester 5
BAM4330 John Coltrane og Glenn Gould, en nærlesning
Valgemne tilbys enten 3. år (høst), eller et 4. år (høst eller vår), til studenter som har veivalg utøvende musikk.
Emneansvarlige er henholdsvis Petter Frost Fadnes og Olaf Eggestad.
Les mer om John Coltrane og Glenn Gould; en nærlesning
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Formidling og tverrfaglig arbeid - veivalg År 3 / Semester 5
BAM4340 Formidling og tverrfaglig arbeid - veivalg er et emne på det utøvende veivalget. Det er et utforskende/eksperimentelt prosjekt der studenter på ulike studieretninger får en felles innføring i grunnleggende formidlingskunnskap som dramaturgi og scenografi.
Les mer om Formidling og tverrfaglig arbeid - veivalg
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Støtteinstrument III/partituspill -veivalg År 3 / Semester 5

BAM4355 Støtteinstrument III/partiturspill bygger videre på støtteinstrumentemnene i 1. avdeling, og tilbys som et mulig valgemne til studenter som har valgt utøvende musikk som sitt veivalg.

Fernando Cruz er emneansvarlig.


Les mer om Støtteinstrument III/partituspill -veivalg
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Schenker-analyse -veivalg År 3 / Semester 5
BAM4360 Schenkeranalyse er et av valgemnene tilgjengelig for studenter på veivalg utøvende musikk, 3. eller 4. året. Studentene blir introdusert for grunnleggende konsepter innen Schenker-teori.
Les mer om Schenker-analyse -veivalg
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Timothy Miller
Praktisk- pedagogisk utdanning i musikk (PPU)
Praktisk- pedagogisk utdanning i musikk (PPU)
Pedagogikk I - integrert BA År 3 / Semester 5
PPU500 Pedagogikk I - Emnet tar opp pedagogiske grunnlagsproblemer, samt yrkesetikk og ulike perspektiver på likeverdig og tilpasset opplæring/spesialundervisning.
Les mer om Pedagogikk I - integrert BA
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Kunstfagdidaktikk I - integrert BA År 3 / Semester 5
PPU410 kunstfagdidaktikk I tar for seg ulike perspektiver på kunstpedagogisk virksomhet og er felles for musikk-, danse-, teater- og dramastudentene.
Les mer om Kunstfagdidaktikk I - integrert BA
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Pedagogikk II År 4 / Semester 7

PPU505 Pedagogikk II - fortsettelse av emne PPU 500 Pedagogikk I.

Emnet tar opp pedagogiske grunnlagsproblemer, samt yrkesetikk og ulike perspektiver på likeverdig og tilpasset opplæring/spesialundervisning.


Les mer om Pedagogikk II
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Sidsel Sandtrøen
Kunstfagdidaktikk II År 4 / Semester 7
PPU411 Kunstfagdidaktikk II - bygger på PPU410 Kunstfagdidaktikk 1. Emnet tar for seg ulike perspektiver på kunstpedagogisk virksomhet og er felles for musikk-, danse-, teater- og dramastudentene.
Les mer om Kunstfagdidaktikk II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Musikkdidaktikk I År 4 / Semester 7
PPU420 Musikkdidaktikk I gir perspektiver på og konkrete redskaper til å drive musikkpedagogisk virksomhet, både på hovedinstrument og i arbeid med musikkens grunnelementer i ulike grupper og ensembler
Les mer om Musikkdidaktikk I
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Jens Torolf Larsen
Musikkdidaktikk II År 4 / Semester 7
PPU430 Musikkdidaktikk II bygger videre på PPU 420 Musikkdidaktikk I.Studentene arbeider med perspektiver på og konkrete redskaper til å drive musikkpedagogisk virksomhet, både på hovedinstrument og i arbeid med musikkens grunnelementer i ulike grupper og ensembler.
Les mer om Musikkdidaktikk II
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Praksis PPU År 3 / Semester 5

Studiepoeng: 0
Faglærer:
Eva Keilen Austbø
Velg ett emne i 6. semester - Praktisk pedagogisk utdanning
Egendefinert prosjekt År 3 / Semester 6

BAM531 Egendefinert prosjekt hører til 2. avdeling, og kan velges som alternativ til BAM532 Internasjonalt semester. Studenter må ha fullført og bestått alle emner i1. avdeling. Emnet er et fritt valgt fordypningsprosjekt av et halvt års varighet der studenten har mulighet til en konsentrasjon både om hovedinstrumentet, en refleksjon rundt hovedinstrumentaktiviteten og innenfor en understøttende eller utforskende komponent av den. Formålet er en større grad av uforstyrret oppmerksomhet rundt studiets kjerneområder, samt oppøving av en evne til å betrakte egen praksis i estetisk og samfunnsmessig kontekst og som et mulig fremtidig forskningsobjekt.

Olaf Eggestad er emneansvarlig for studieretning klassisk.
Morten Wensberg er emneansvarlig for studieretning dirigering.
Thomas Torstrup er emneansvarlig for studieretning jazz.


Les mer om Egendefinert prosjekt
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Internasjonalt semester for bachelorstudenter År 3 / Semester 6
BAM532 Internasjonalt semester er åpent for studenter i det 6. semesteret av det 4-årige studieprogrammet Bachelor i utøvende musikk. Planlegging av utvekslingssemesteret starter allerede på høsten 2. studieår, intern søknadsfrist er 25. januar for utreise påfølgende høstsemester. Formålet er å tilby utreisende bachelorstudenter fra IMD et utvekslingssemester der ulike kurs fra våre partnerinstitusjoner kan innpasses i studentens utdanningsplan, og vice versa for innreisende studenter. Det er et krav at alle emner fra første avdeling er fullført og bestått for at studenter kan få innvilget utveksling. Det vises ellers til informasjon om utveksling og internasjonale samarbeidsavtaler ved instituttet. Studenter som får godkjent utvekslingsoppholdet må ha forhåndsgodkjenning på andre obligatoriske emner. Studiekoordinator Merete Bru Frantzen er administrativ kontaktperson for utreisende studenter ved IMD.
Les mer om Internasjonalt semester for bachelorstudenter
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad

Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.