MENY

Dirigentstudier ved Fakultet for utøvende kunstfag

På Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger kan du studere dirigering på flere nivå. Vi tilbyr både Master- og Bachelorstudier, Videreutdanning, Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier.

IMD- studenter på Vigdelstranda utenfor Stavanger Dirigenter og medstudenter på Vigdelstranda utenfor Stavanger - Foto: Morten Berentsen

Her kan du lese mer om hvem som underviser i dirigering ved IMD.

Master i korpsdirigering - 120 studiepoeng, 2- årig

Fakultet for utøvende kunstfag tilbyr Master i utøvende musikk, med korpsdirigering som hovedinstrument. Fokus er på korps, men studentene vil også bli eksponert for orkester. Master i utøvende musikk er et fulltidsstudium. Målgruppen er ambisiøse dirigenter på et høyt faglig nivå.

Den dirigentfaglige delen av opptaksprøvene består av:

 • Hjemmeoppgave: Instrumentering for blåseensemble av et tilsendt klaver-verk. Må leveres elektronisk en uke før prøvedirigeringen. Klaververket og besetnings-spesifikasjon sendes ut til søkerne ca. uke 5.
 • Prøvespill på eget instrument – valgfritt repertoar.
 • Intervju hvor det inngår en samtale rundt prøvedirigeringsrepertoaret med fokus på analyse, tolkning og partiturspill.
 • Prøvedirigering.
  Repertoar 1. runde: Percy Grainger, ed. Frederick Fennell: Lincolnshire Posy (sats 1, 2, 5 og 6) og søkerens egen instrumenteringsoppgave.
  Repertoar 2. runde: gjøres kjent ca. uke 5.

I søknaden skal det legges ved en skisse til masterprosjekt, og denne skissen kan bli gjenstand for deler av samtalen i forbindelse med opptaksprøvene. Masterprosjektet vil normalt gjennomføres i tredje semester i masterstudiet og skal munne ut i et konsertforedrag på til sammen 60 minutter, der studenten veksler mellom å dirigere og å foredra. Tema for masterprosjektet er i prinsippet helt valgfritt, og kan for eksempel være knyttet til et spesielt repertoar, en komponist, en epoke, en tradisjon, eller andre interessante sammenstillinger. Skissen er ikke bindende.

Opptaksprøver avlegges i uke 10.
For søknad om opptak: Søk  Master i utøvende musikk, korpsdirigering.

Bachelor i korpsdirigering - 240 studiepoeng, 4- årig

Fakultet for utøvende kunstfag tilbyr Bachelor i utøvende musikk, med korpsdirigering som hovedinstrument. Fokus er på korps, men studentene vil også bli eksponert for orkester. Bachelor i utøvende musikk er et 4- årig fulltidsstudium. Studiet er organisert i 1. og 2. avdeling. I 2. avdeling kan man velge enten spesialisering i utøving, PPU eller musikkproduksjon og opptaksteknikk. 

Den dirigentfaglige delen av opptaksprøvene til 1. avdeling består av:

 • Hjemmeoppgave: Instrumentering for blåseensemble av et tilsendt klaver-verk. Må leveres elektronisk en uke før prøvedirigeringen. Klaververket og besetnings-spesifikasjon sendes ut til søkerne ca. uke 5
 • Prøvedirigering
  Repertoar: Percy Grainger: Irish Tune, Gustav Holst, ed. Colin Matthews: First Suite in Eb(1. og 2. sats) og søkerens egen instrumenteringsoppgave
 • Prøvespill på eget instrument – valgfritt repertoar
 • Samtale

Har du tidligere fullført 1. avdeling i utøvende musikk ved annen institusjon, og ønsker fordypning i korpsdirigering, kan du søke om opptak til 2. avdeling. Du søker opptak til Bachelor på lik linje med søkere til 1. avdeling, og samtidig søker du om innpass for din tidligere fullførte utdanning. Du må ikke ha hatt dirigering som hovedinstrument ved tidligere fullført utdanning, men du må under opptaksprøvene vise dirigentfaglig nivå som tilsvarer 2 år med dirigentstudier. Opptaksprøver avlegges på vanlig måte.

Den dirigentfaglige delen av opptaksprøvene til 2. avdeling består av:

 • Hjemmeoppgave: Instrumentering for blåseensemble av et tilsendt klaver-verk. Må leveres elektronisk en uke før prøvedirigeringen. Klaververket og besetnings-spesifikasjon sendes ut til søkerne ca. uke 5
 • Prøvedirigering
  Repertoar: Percy Grainger, ed. Frederick Fennell: Lincolnshire Posy (sats 1, 2 og 6) og søkerens egen instrumenteringsoppgave
 • Prøvespill på eget instrument – valgfritt repertoar
 • Samtale

Opptaksprøver avlegges i uke 10.
For søknad om opptak: Søk Bachelor i utøvende musikkkorpsdirigering.

Ensembleledelse 2 – Videreutdanning, 1- årig

Dette er et 30 studiepoengs kurs for viderekomne dirigenter. Målgruppen er erfarne musikere med fullført Bachelor, som ønsker å dirigere på et forholdsvis høyt nivå, og søkere som trenger faglig utvikling som forberedelse til Masterstudier i dirigering. Videreutdanningsstudiet gjennomføres som et on-campus studium. Det betyr at det kreves tilstedeværelse ved UiS i undervisningsukene. Ensembleledelse 2 bør kombineres med andre 30 studiepoengs kurs i for eksempel hovedinstrument, kammermusikk osv. for å danne et heltidsstudium på 60 studiepoeng.

Den dirigentfaglige delen av opptaksprøvene består av:

 • Prøvedirigering
  Repertoar: Percy Grainger: Irish Tune og Percy Grainger, ed. Frederick Fennell: Lincolnshire Posy (sats 1, 2 og 6)
 • Prøvespill på eget instrument – valgfritt repertoar
 • Samtale

Opptaksprøver avlegges i uke 10.
For søknad om opptak: Søk Videreutdanning i utøvende musikk, og gi videre presiseringer av ønsket emnekombinasjon i elektronisk søknadsskjema.

Ensembleledelse 1 tilbys pt. ikke ved UiS.

Digitale dirigentstudier - en fleksibel, prosjekt- og nettbasert tilleggsutdanning, 1- årig

Studiet er et 1- årig deltidsstudium (30 sp) rettet mot korpsdirigenter i hele Norge og Norden, og er både for skole- og voksenkorpsdirigenter. Det er en forutsetning at man har tilgang til et korps for å kunne gjennomføre studiet.
Studiet er en kombinasjon av samlinger i Stavanger og nettbaserte studier som gjennomføres hjemmefra. Det er 3 samlinger i Stavanger; 5 dagers oppstartskurs i august i forbindelse med Dirigentuka, en praksishelg i januar og en avsluttende eksamen i mai. Den nettbaserte delen omfatter 10 foredrag med tilhørende oppgaver som er digitalisert, og som gjennomføres etter studentens egen fremdriftsplan. I tillegg får hver student enetimer via videosamtale der man evaluerer studentens praksis med eget korps. Studiet er et enkeltemne med eget opptak, underlagt Årsstudium i utøvende musikk. Les mer om Digitale dirigentstudier her.

Den dirigentfaglige delen av opptaksprøvene består av:

Det er ingen fysisk opptaksprøve, men søkerne leverer - sammen med søknaden - en video av seg selv der de dirigerer et korps. Repertoar er valgfritt. Ca. 10 minutter video fra prøve og/eller konsert - filmet slik at man ser dirigentens ansikt.
Søkeren må også sende inn et motivasjonsbrev der han/hun forteller hva de ønsker å få ut av dette studiet.

For søknad om opptak: Søk Digitale dirigentstudier.
NB! Søknadsfrist 1. mars.

Digitale skolekorpsstudier - en fleksibel, prosjekt- og nettbasert tilleggsutdanning, 1- årig

NYHET: Dette studiet er spesielt rettet mot skolekorpsdirigenter og aspirantkorpsdirigenter. Det dreier seg om en 30 studiepoengs enhet som gjennomføres over et helt studieår – altså en deltidsutdanning. 
Målgruppen er aspirant- og skolekorpsdirigenter som allerede er i arbeid, og som ønsker en fleksibel tilleggsutdanning som kan kombineres med arbeid og som tillater at man kan gjennomføre mye av studiene hjemmefra. Studiet er et spesialiseringskurs for dirigenter som allerede har gjennomført ”Digitale dirigentstudier” eller annen, tilsvarende utdanning.
Det er en forutsetning at studenten selv har tilgang til et korps å dirigere.

Studiet er et enkeltemne med eget opptak, underlagt Årsstudium i utøvende musikk. Les mer om Digitale skolekorpsstudier her.

Den dirigentfaglige delen av opptaksprøvene består av:

Det er ingen fysisk opptaksprøve, men søkerne leverer - sammen med søknaden - en video av seg selv der de dirigerer et korps. Repertoar er valgfritt. Ca. 10 minutter video fra prøve og/eller konsert - filmet slik at man ser dirigentens ansikt.
Søkeren må også sende inn et motivasjonsbrev der han/hun forteller hva de ønsker å få ut av dette studiet.

For søknad om opptak: Søk Digitale skolekorpsstudier.
NB! Søknadsfrist 1. mars.

SØKNADSWEB

UiS logo