Masterprogram i utøvende musikk, deltid

Fordypning Instrumentalt/vokalt hovedområde
Hovedinstrument I År 1 / Semester
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i deltids masterstudietstudiet. Sentreringen om hovedinstrumentet er den viktigste komponenten i masterstudiets fordypningsdel og utgjør også hovedtyngden av studiet som helhet. Emnet inneholder hovedsakelig solospill. Det skal innstuderes et nytt repertoar/spilleliste for studenten som planlegges i samarbeid med hovedinstrumentlærer. Det skal normalt inneholde musikk fra flere stilarter. For klassisk skal det inkluderes minst ett samtidsmusikkverk. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen.
Les mer om Hovedinstrument I
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Hovedinstrument II År 3 / Semester

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i deltids masterstudiet. Sentreringen om hovedinstrumentet er den viktigste komponenten i masterstudiets fordypningsdel og utgjør også hovedtyngden av studiet som helhet. Emnet kan inneholde både solo- og ensemblespill.

Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen.


Les mer om Hovedinstrument II
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Masterprosjekt År 2 / Semester
Emnet innebærer fordypning i eksempelvis et tema, repertoarområde, en historisk epoke eller være et studium med basis i en oppføringspraktisk problemstilling. Det vil være viktig å perspektivisere det utøvende arbeidet med relevant teori. Det er hovedinstrumentet som er i fokus også i dette emnet. I utgangspunktet er den enkelte hovedinstrumentlærer veileder for sine respektive studenter, dersom ikke annet er spesifisert. Et overordnet ansvar for masterproskeltet ligger til ledelser for hver av fagavdelingene.
Les mer om Masterprosjekt
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Utøvende spesialisering
Utøvende/kreativ spesialisering I År 1 / Semester
Emnet tar opp og dyktiggjør studentene i ulike sider ved de områder og aktiviteter som er beskrevet i års- og undervisningsplanene. Godkjenning av spesialiseringsvalget skjer ved vurdering av innsendte arbeider/fonogrammer og/eller demonstrasjon. Den enkelte hovedinstrumentlæreren blir ansvarlig for kandidatens valg, men det knyttes gjerne en eller flere supplerende veiledere til emnet, interne som eksterne. Et overordnet ansvar for emnet ligger i fagledelsen; Olaf Eggestad (klassisk), Tor Yttredal (jazz/improvisasjon), og Morten Wensberg (dirigering).
Les mer om Utøvende/kreativ spesialisering I
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Utøvende/kreativ spesialisering II År 3 / Semester
Emnet bygger videre på emnet MUM601, og tar opp og dyktiggjør studentene i ulike sider ved de områder og aktiviteter som er beskrevet i års- og undervisningsplanene. Godkjenning av spesialiseringsvalget skjer ved vurdering av innsendte arbeider/fonogrammer og/eller demonstrasjon. Den enkelte hovedinstrumentlæreren blir ansvarlig for kandidatens valg, men det knyttes gjerne en eller flere supplerende veiledere til emnet, interne som eksterne. Et overordnet ansvar for emnet ligger til leder for hver av fagavdelingene; Olaf Eggestad (klassisk), Tor Yttredal (jazz/improvisasjon) og Morten Wensberg (dirigering).
Les mer om Utøvende/kreativ spesialisering II
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Valgemner
Utøverhistorie og oppføringspraksis 19. århundre År 1 / Semester
Det undervises både historisk, biografisk og musikkteoretisk, primært innenfor det oppføringspraktiske domenet. Emnet tar for seg både kollektive (samfunnsmessige, teknologiske, ideologiske, stilistiske), skolemessige (undervisningsrelaterte og institusjonelle) og individuelle impulser og årsaker som ligger til grunn for et utøvende resultat, som klingende tekst.
Les mer om Utøverhistorie og oppføringspraksis 19. århundre
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Metode- og fortolkningslære År 1 / Semester
Emnet omhandler vitenskapelige metoder og fortolkningstradisjoner primært med et oppføringspraktisk perspektiv. Det sikter seg inn på å gi studentene et grunnlag for å kunne utforme en prosjektbeskrivelse til et PhD- eller Artistic Research-prosjekt.
Les mer om Metode- og fortolkningslære
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Per Dahl
Utøver- og stilhistorie Jazz År 1 / Semester
Emnet er et valgemne som generelt omhandler temaer omkring stilistiske trekk fra forskjellige epoker (m. hovedvekt på utvalgte epoker), improvisasjonshistorie, filosofi- og historiekritikk (improvisasjonsarkitektur, estetikk), og relevante komposisjonsteknikker hovedsaklig fra det 20. århundre.
Les mer om Utøver- og stilhistorie Jazz
Studiepoeng: 10
Veileder:
Per Zanussi

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.