MENY

Masterprogram i utøvende musikk - hva lærer du?

Etter fullført studium skal kandidaten har tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

 •  
  • ha avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt innenfor sitt spesialiseringsområde
   • realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med et tydelig personlig uttrykk
   • bruke relevante metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte
   • drive solistisk og kammermusikalsk konsertvirksomhet
   • gjennomføre et selvstendig, avgrenset fordypningsprosjekt, under veiledning
   • demonstrere refleksjon og nyskapning
   • ha kunnskap om kunstfaglig teori og metoder
   • artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger på en kritisk reflektert måte, både innenfor fagmiljøet og med publikum

Sist oppdatert: 21.02.2018