Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i skapende og utøvende kunstfag

Valg mellom fulltids- eller deltidsstudium

PPU fulltidsstudium over ett år
Obligatoriske emner
Pedagogikk I - integrert BA År 1 / Semester 1
PPU500 Pedagogikk I - Emnet tar opp pedagogiske grunnlagsproblemer, samt yrkesetikk og ulike perspektiver på likeverdig og tilpasset opplæring/spesialundervisning.
Les mer om Pedagogikk I - integrert BA
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Pedagogikk II År 1 / Semester 1

PPU505 Pedagogikk II - fortsettelse av emne PPU 500 Pedagogikk I.

Emnet tar opp pedagogiske grunnlagsproblemer, samt yrkesetikk og ulike perspektiver på likeverdig og tilpasset opplæring/spesialundervisning.


Les mer om Pedagogikk II
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Sidsel Sandtrøen
Kunstfagdidaktikk I - integrert BA År 1 / Semester 1
PPU410 kunstfagdidaktikk I tar for seg ulike perspektiver på kunstpedagogisk virksomhet og er felles for musikk-, danse-, teater- og dramastudentene.
Les mer om Kunstfagdidaktikk I - integrert BA
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Kunstfagdidaktikk II År 1 / Semester 1
PPU411 Kunstfagdidaktikk II - bygger på PPU410 Kunstfagdidaktikk 1. Emnet tar for seg ulike perspektiver på kunstpedagogisk virksomhet og er felles for musikk-, danse-, teater- og dramastudentene.
Les mer om Kunstfagdidaktikk II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Praksis PPU År 1 / Semester 1

Studiepoeng: 0
Faglærer:
Eva Keilen Austbø
Veivalg for fulltidsstudenter: musikk, dans, eller drama/teater
Veivalg musikk - fulltid
Musikkdidaktikk I År 1 / Semester 1
PPU420 Musikkdidaktikk I gir perspektiver på og konkrete redskaper til å drive musikkpedagogisk virksomhet, både på hovedinstrument og i arbeid med musikkens grunnelementer i ulike grupper og ensembler
Les mer om Musikkdidaktikk I
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Jens Torolf Larsen
Musikkdidaktikk II År 1 / Semester 1
PPU430 Musikkdidaktikk II bygger videre på PPU 420 Musikkdidaktikk I.Studentene arbeider med perspektiver på og konkrete redskaper til å drive musikkpedagogisk virksomhet, både på hovedinstrument og i arbeid med musikkens grunnelementer i ulike grupper og ensembler.
Les mer om Musikkdidaktikk II
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Veivalg drama/ teater - fulltid
Fagdidaktikk - drama og teater År 1 / Semester 1

PPU470 Fagdidaktikk drama og teater. Emnet handler om å gjøre seg kjent med grunnleggende problemstillinger knyttet til undervisningsarbeid innenfor drama og teater slik det kommer til uttrykk i skoleverkets læreplaner.

Emneansvarlig er Karin Bjerkestrand


Les mer om Fagdidaktikk - drama og teater
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Karin Brunvathne Bjerkestrand
Veivalg dans - fulltid
Dansedidaktikk År 1 / Semester 1
PPU450-2 Dansedidaktikk . Studenten skal tilegne seg nødvendig kunnskap og praktiske ferdigheter i å undervise i dans til et bredt spekter av målgrupper i ulike dansegenre.
Les mer om Dansedidaktikk
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Leslie Leith Symington
PPU som deltidsstudium over to år
Obligatoriske emner
Pedagogikk I - integrert BA År 1 / Semester 1
PPU500 Pedagogikk I - Emnet tar opp pedagogiske grunnlagsproblemer, samt yrkesetikk og ulike perspektiver på likeverdig og tilpasset opplæring/spesialundervisning.
Les mer om Pedagogikk I - integrert BA
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Pedagogikk II År 2 / Semester 3

PPU505 Pedagogikk II - fortsettelse av emne PPU 500 Pedagogikk I.

Emnet tar opp pedagogiske grunnlagsproblemer, samt yrkesetikk og ulike perspektiver på likeverdig og tilpasset opplæring/spesialundervisning.


Les mer om Pedagogikk II
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Sidsel Sandtrøen
Kunstfagdidaktikk I - integrert BA År 1 / Semester 1
PPU410 kunstfagdidaktikk I tar for seg ulike perspektiver på kunstpedagogisk virksomhet og er felles for musikk-, danse-, teater- og dramastudentene.
Les mer om Kunstfagdidaktikk I - integrert BA
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Kunstfagdidaktikk II År 2 / Semester 3
PPU411 Kunstfagdidaktikk II - bygger på PPU410 Kunstfagdidaktikk 1. Emnet tar for seg ulike perspektiver på kunstpedagogisk virksomhet og er felles for musikk-, danse-, teater- og dramastudentene.
Les mer om Kunstfagdidaktikk II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Praksis PPU År 1 / Semester 1

Studiepoeng: 0
Faglærer:
Eva Keilen Austbø
Veivalg for deltidsstudenter: musikk, dans eller drama/teater
Veivalg musikk - deltidsstudenter
Musikkdidaktikk I År 1 / Semester 1
PPU420 Musikkdidaktikk I gir perspektiver på og konkrete redskaper til å drive musikkpedagogisk virksomhet, både på hovedinstrument og i arbeid med musikkens grunnelementer i ulike grupper og ensembler
Les mer om Musikkdidaktikk I
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Jens Torolf Larsen
Musikkdidaktikk II År 2 / Semester 3
PPU430 Musikkdidaktikk II bygger videre på PPU 420 Musikkdidaktikk I.Studentene arbeider med perspektiver på og konkrete redskaper til å drive musikkpedagogisk virksomhet, både på hovedinstrument og i arbeid med musikkens grunnelementer i ulike grupper og ensembler.
Les mer om Musikkdidaktikk II
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Veivalg dans- deltidsstudenter
Dansedidaktikk År 1 / Semester 1
PPU450-2 Dansedidaktikk . Studenten skal tilegne seg nødvendig kunnskap og praktiske ferdigheter i å undervise i dans til et bredt spekter av målgrupper i ulike dansegenre.
Les mer om Dansedidaktikk
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Leslie Leith Symington
Veivalg drama/teater - deltidsstudenter
Fagdidaktikk - drama og teater År 1 / Semester 1

PPU470 Fagdidaktikk drama og teater. Emnet handler om å gjøre seg kjent med grunnleggende problemstillinger knyttet til undervisningsarbeid innenfor drama og teater slik det kommer til uttrykk i skoleverkets læreplaner.

Emneansvarlig er Karin Bjerkestrand


Les mer om Fagdidaktikk - drama og teater
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Karin Brunvathne Bjerkestrand

Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.