MENY

Forskning ved IDE

IDE har forskning innen datateknologi, signalbehandling og kybernetikk. Instituttet har forskningssenteret CIPSI, programområdet Helseteknologi, flere forskningsgrupper og annet tverrfaglig forskningssamarbeid.

 • Eldre kvinne holder i hånden til en kvinne i hvit frakk.

  Velferdsteknologi

  Ved hjelp av ny teknologi og smartere organisering i helsesektoren, jobber forskerne ved UiS for å løse helseutfordringer i vårt velferdssamfunn.

 • Grafisk ball.

  Energiinformatikk

  UiS har stor kompetanse på data-analyse og behandling av store datamengder og integrerte operasjoner. Våre forskere er eksperter på integrerte energiløsninger, energianalyser og energisikkerhet. 

 • Illustrasjon med tall.

  Dataanalyse

  EDISON-prosjektet arbeider med å etablere det nye yrket "Data Scientist", som følge av utviklingen av datavitenskapsteknologier - også kalt dataintensive eller storskala ("Big Data") datateknologier.
   

 • Behandling av store datamengder

  Forskningen på nettskyteknologi og behandling av store datamengder er forankret i CIPSI (senter for IP-basert serviceinnovasjon).

 • Biomedisinsk dataanalyse

  Biomedisin dataanalyse er en tverrfaglig forskergruppe som benytter seg av ideer og tilnærmelser fra signal- og bildebehandling, statistikk, biologi, kjemi og medisin.