MENY

Forsking ved instituttet

Institutt for matematikk og naturvitskap er det største instituttet ved Det teknisk-naturvitenskaplege fakultet. Vår forsking er innanfor områda matematikk, statistikk, fysikk, kjemi og miljø, biologisk kjemi.

 • Matematikk forsking

  Matematikk

  Statistikk, algebraisk geometri, kompleks og harmonisk analyse, differensial-geometri, matematisk fysikk, anvendt matematikk.

 • Universet, illustrasjonsfoto til forskingsområdet kosmologi

  Fysikk

  Viktige forskingsfelt innanfor fysikk på instituttet er teoretisk fysikk, inkludert astropartikkelfysikk og kosmologi, material- og diffraksjonsfysikk og energi- og petroleumsfysikk

 • Kjemi - illustrasjon av molekylmodell

  Kjemi og miljø

  Viktige forskingsområde er: Grønn produksjonskjemi for petroleumsindustrien; Bioaktive molekyler for miljø og medisin; Miljøbioteknologi og Mikrobiell økologi; Vannrenseteknologi.

 • Mikroskopbilde av cellekjerner - Centre for organelle research

  Biologisk kjemi

  Denne forskinga er organisert i Senter for organelleforsking (CORE) og omfattar fagområda biomedisin, proteinbiokjemi, plantefysiologi, modellering, bioinformatikk og molekylærbiologi.