MENY

Studietilbod ved IMN

Institutt for matematikk og naturvitenskap tilbyr ni studieprogram og våre studentar kan velge mellom over 100 naturvitenskaplege emne. I tillegg har vi to ph.d.-program.

 • Formler på tavle - matematikk

  Årsstudium i matematikk

  Synes du matematikk er spennende og morsomt? Har du en spesiell interesse for tall? Er du i tillegg systematisk og teoretisk anlagt? Da kan vårt årsstudium i matematikk være noe for deg.         

 • Studenter på biologisk kjemi

  Bachelor i biologisk kjemi

  Biologisk kjemi er læren om organismenes samspill med miljøet og de stoffene og prosesser som skjer i forskjellige organismer. Denne kunnskapen kan brukes til å forstå og behandle sykdommer, til å produsere trygge og sunne matvarer og til å utvikle et bærekraftig miljø.

 • Kjemi og miljø - laboratorium med studenter

  Bachelor i kjemi og miljø

  Kjemi er en av de grunnleggende naturvitenskapene og en viktig forutsetning for å kunne løse framtidens utfordringer. De fleste miljøutfordringer har kjemiske problemstillinger i bunn og vil kreve gode kjemikunnskaper for å kunne løses. Slike kunnskaper tilbyr vi på bachelorstudiet i kjemi og miljø, som er en ingeniørutdanning.

 • Matematikk og fysikk

  Bachelor i matematikk og fysikk

  Matematikk og fysikk utgjør det fundamentale grunnlaget for alle teknologiske og naturvitenskapelige fag. Solid kompetanse i disse to basalfagene er etterspurt i et økende antall bransjer.     

 • Master biologisk kjemi - laboratorium

  Master biologisk kjemi

  Som masterstudent i biologisk kjemi ved Universitetet i Stavanger vil du få muligheten til å delta i et anerkjent forskningsmiljø som er helt i front blant annet innenfor organelle biologi. Studiet er internasjonalt og forelesningene foregår på engelsk.

 • Student ved tavle med formler. Illustrasjon til master i matematikk og fysikk

  Master i matematikk og fysikk

  Fysikk og matematikk danner basis for all teknologisk utvikling. Studenter på masterprogrammet i matematikk og fysikk får avansert kunnskap om modellering av matematisk-fysiske system.

 • Isfjell Grønland

  Master Miljøovervåking og naturforvaltning

  Med masterprogrammet i miljøovervåking og naturforvaltning ved Universitetet i Stavanger får du kompetanse om arktisk teknologi, økologi og forvaltning.

 • Undervisning lab

  Master miljøteknologi

  Masterutdannelsen i miljøteknologi tar for seg konkrete problemstillinger i akvatisk miljø og tiltak som kan gjøres for å redusere skadevirkningene av menneskelig  aktivitet. Under studiet velger du å spesialisere deg innen enten Offshore Environmental Technology eller  Water Science and Technology

 • Lektorutdanning i realfag - tavleundervisning

  Lektor realfag 8.-13. trinn

  Forskjellige kombinasjoner av matematikk-, fysikk- og kjemiemner kan kombineres til en lektorutdanning i realfag, med intergrert didaktikk og pedagogikk. Er du nysgjerrig og interessert i hvordan alt henger sammen? Liker du å formidle? Da kan lektorutdanningen være noe for deg.

 • Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk - undervisning

  Ph.d. i informasjonsteknologi, matematikk og fysikk

  Doktorgradsstudiet i informasjonsteknologi, matematikk og fysikk har fordypninger inne informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling, datateknikk, fysikk og matematikk. Doktorgradsstudiet er knyttet til forskningen innenfor hvert av disse spesialiseringsområdene.

 • Kjemi og biovitenskap - laboratorium

  Ph.d. i kjemi og biovitenskap

  Doktorgradsstudiet i kjemi og biovitenskap danner basis for utdanning av kandidater til flere viktige næringsklynger i regionen og i Norge: miljø, landbruk/mat, helsesektoren samt olje- og kjemikalierelatert industri.