MENY

Forskning ved Institutt for petroleumsteknologi

De viktigste forskningsområdene ved instituttet er innen boreteknologi, investerings- og beslutningsanalyse i petroleumssektoren, naturgassteknologi, petroleumsgeologi, produksjonsteknologi og reservoarteknologi.

UiS logo
  • Reservoarteknologi

    Reservoarteknologi handler om å beskrive og forutse strømmen av olje, gass og vann gjennom steinformasjonene i et reservoar.

  • Foto av forsker som håndterer steinprøver.

    Petroleumsgeologi

    Petroleumsgeologi er et grunnleggende fagområde for industrien, fordi forskningen gir kunnskap om hvordan reservoarene under bakken er satt sammen.