MENY

Petroleumsgeologi

Petroleumsgeologi er et grunnleggende fagområde for industrien, fordi forskningen gir kunnskap om hvordan reservoarene under bakken er satt sammen.