MENY

Studietilbud ved IPT

Institutt for petroleumsteknologi har et variert studietilbud på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor petroleumsrelaterte fag.

 • Geolaben til petroleumsgeologi-studentene ved UiS.

  Bachelor i petroleumsgeologi

  Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og forandring. Som ingeniør med kompetanse i petroleumsgeologi, blir du med og tar ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn innenfor petroleumsleting og -utvinning.

 • Illustrasjon av to plattformer.

  Bachelor i petroleumsteknologi

  Petroleumsingeniører arbeider innen olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar. På dette studiet blir du kvalifisert til land- og offshorebaserte stillinger. Utdanningen holder et høyt faglig internasjonalt nivå, og noen emner er på engelsk.

 • Illustrasjonsfoto master i petroleumsgeologi UiS

  Master i petroleumsgeologi (toårig)

  På masterstudiet i petroleumsgeologi lærer du mer om hvordan geologiske og geofysiske metoder kan brukes for å påvise ressurser i jordskorpa. Masterprogrammet er for deg som vil være med på utviklingen innen lete- og produksjonsteknologi.

 • Master i petroleumsteknologi (toårig)

  Masterstudiet i petroleumsteknologi kvalifiserer deg til en internasjonal karriere innen olje- og gassindustrien. Dette er studiet for deg som er god i realfag og som har en interesse for utvikling og bruk av teknologi. Du spesialiserer deg i enten Bore- og brønnteknologi, Naturgassteknologi eller Reservoarteknologi.

 • Master i petroleumsteknologi (femårig)

  Masterstudiet i petroleumsteknologi kvalifiserer deg til en internasjonal karriere innen olje- og gassindustrien. Dette er studiet for deg som er god i realfag og som har en interesse for utvikling og bruk av teknologi. Er du samtidig nysgjerrig på utfordringene i olje- og gassindustrien og ønsker å bidra til at Norge utnytter sine olje- og gassressurser på best mulig måte, både økonomisk og miljømessig, så er dette studiet for deg. Du velger spesialisering i enten boreteknologi, naturgassteknologi eller reservoarteknologi.

 • Doktorgrad i petroleumsteknologi

  Doktorgradsstudiet innen petroleumsteknologi har fordypninger innen reservoarteknologi, boring og brønn, naturgassteknologi og petroleumsgeologi.