MENY

PROFRES-profilen

Heidi Dombestein

Heidi Dombestein er doktorgradskandidat ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker på fenomenene motivasjon og utholdenhet i pårørenderollen hos voksne barn som har hjemmeboende foreldre med demens. Les mer om Heidi Dombestein her.

PROFRES samlinger

2014 uke 36, 2.-4. september
2014 uke 42, 13.-16. oktober

2015 uke 11, 9.-12. mars 
2015 uke 41, 5.-8. oktober

2016 uke 10, 7.-10. mars
2016 uke 41, 10.-13. oktober

2017 uke 10, 6.-9. mars
2017 uke 41, 9.-12. oktober