MENY

Senter for innovasjonsforskning

Senter for innovasjonsforskning forsker på innovasjon som en drivkraft for verdiskaping og velferdsutvikling innen global økonomi.

Senterets ambisjon er å være premissleverandør for praksis og politikk og å være et internasjonalt synlig og anerkjent forskningsmiljø.

Høy forskningskvalitet skal kombineres med relevans. Gjennom formidling og tette relasjoner til næringsliv og offentlig sektor skal forskningsresultatene skape debatt i det offentlige rom og ha implikasjoner for praksis og politikk.

Senter for Innovasjonsforskning er etablert av Universitetet i Stavanger (UiS) og IRIS (International Research Institute of Stavanger). Senteret er gjort mulig ved en grunnfinansiering gitt av familien Gjedebo på NOK 50 mill.
 

Les mer på senterets engelske hjemmeside

UiS logo