MENY

Kurs som tilbys på ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap

DSP225 Ph.d. Introduksjonsseminar (obligatorisk for alle nye ph.d.-kandidater)
Arrangeres neste gang: 22. februar 2018, kl. 08:30-15:45
Faglig ansvarlig: Faglig leder for ph.d.-programmene (Ingrid Nielsen)
Sted: Arne Rettedal-hus, Ø-215
Program (fastsettes endelig januar 2018)
*Første del av kurset kan være aktuelt også for (nye) veiledere, så veiledere som er interessert i å delta er velkomne til det!

DSP102_2 PhD course in Philosophy of Science
Application deadline: 1st of February 2018
Course dates: 2018 March 5, 6, 7, 8 and 9 (5 days)
Subject teacher: Ståle Gundersen
Credtis: 5/6 ECTS/study points

DLV205 PhD course in Research Ethics
Application deadline: 15th of March 2018
Course dates: 23., 24., 25. and 26. April, 2018
Subject teacher: Anne Nevøy
Credits: 5 ECTS/study points

DLV131 Ph.d.-kurs i diskurs-og tekstanalyse
Søknadsfrist: 1st of April 2018
Kursdatoer: 2018, May 7, 8 and 9 (3 days)
Faglig ansvarlig: Alexandre Dessingué og Ingrid Nielsen
Antall studiepoeng/ECTS: 10

DSP221 Ph.d.-kurs i utdanningsvitenskap/Educational Sciences 
Søknadsfrist: 1. september 2018
Kursdatoer: kursdatoer kommer
Faglig ansvarlig: Marit Alvestad og Ketil Knutsen
Antall studiepoeng/ECTS: 5

Ph.d. Avslutningsseminar (obligatorisk for ph.d.-kandidater i avslutningsfasen)
Arrangeres neste gang: mai/juni 2018, kl. 9.00 - 12:30
Faglig ansvarlig: Faglig leder for ph.d.-programmene (Ingrid Nielsen)
Program

Ph.d.-kursene i opplæringsdelen skal fordeles som 10 sp innen metode, 10 sp innen tematiske emner og 10 sp innen vitenskapsteori og etikk. 

Opplæringsdelen er nærmere beskrevet i studieplanen for ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap.

Søknadsskjema (pdf) sendes til forskerutdanningskoordinatoren ved det aktuelle fakultet.

 

DSP230 Early Childhood Education for Tomorrow: Communication, interaction and values
Søknadsfrist/Application deadline: 15. september / by 15th of September 2015
NB! A draught paper should be submitted together with the application to the course. A more developed draught is to be submitted within November 9, 2015.
Kursdato/dates: 23.-27. november 2015
Faglig ansvarlig/Course leader: Eva Johansson
Antall studiepoeng/ECTS: 5
Sted/Where: To be announced

Program and contact information etc.
Application form.