MENY

Ph.d.-studiet i lesevitenskap/Literacy studier

Lesevitenskap/Literacy studier handler om å studere tekstkulturer og tekstpraksiser i domener som bl.a. skole, arbeidsliv og innenfor historiske, politiske og estetiske domener. Det inkluderer multimodale og digitale tekstpraksiser.

Illustrasjonsbilde: Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS

Ph.d-program i lesevitenskap/Literacy studier er det eneste norske studiet som har lesingens og skrivingens rolle i tekstkulturen som definert forskningsobjekt. I egenskap av denne posisjonen har Universitetet i Stavanger et nasjonalt ansvar for forskerutdanning på dette feltet.

Lesevitenskap/Literacy studier er et ph.d.-program med en klar humanistisk innretning ved Det humanistiske fakultet. Programmet rekrutterer bredt fra ulike humanistiske og samfunnsvitenskaplige fag. Ved UiS henvender programmet seg spesielt til kandidater fra masterutdanningene i lesevitenskap, Literacy studies, historiedidaktikk og utdanningsvitenskap. 

Ph.d.-studiet i lesevitenskap drives i nært samarbeid med ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap. Kandidatene som er tatt opp på studiet i lesevitenskap er knyttet til forskjellige sentre/institutt: 

Institutt for kultur- og språkvitenskap

Institutt for musikk og dans

Lesesenteret

 

 

 

UiS logo