MENY

Fra idé til kommersialisering?

Har du en idé eller et forskningsresultat som kanskje kan kommersialiseres? Universitetet i Stavanger har et eget innovasjonsselskap til formålet.

Validé logo

Vallidé er UiS sin innovasjonsaktør og selskapet som kan hjelpe deg i alle trinn i kommersialiseringsprosessen.

Kontoret jobber direkte med forskerne for å bidra til at ideer formuleres, vurderes og verifiseres, og at selskap eventuelt etableres. Validé er et felles selskap for forskningsmiljøene ved UiS og IRIS og andre forskningsaktører i Rogaland. 

Validé arbeider for forskningsbasert og behovsdrevet innovasjon og har blant annet ansvar for Norges forskningsråds FORNY-program, Helsedirektoratets og Innovasjon Norge sitt INNOMED-program samt Norges forskningsråds og Rogaland fylkeskommunes VRI-Helse program.

De ansatte har fokus på innovasjon og forretningsutvikling – brobygging mellom forskning og industri. Selskapet  Validé hjemmeside.

UiS logo