MENY

Kurs som tilbys på ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap

DSP155 Research in Early childhood education for global citizenship: Belonging, sustainability, and transformative education
This is an international, transdisciplinary PhD Course that is developed by the Department of Early Childhood Education (IBU) at the University of Stavanger and that will take part at Queensland University of Technology (QUT) in Brisbane, Australia.
Contact persons: Eva Johansson, UiS  og Lyndal O´Gorman QUT

Application deadline: extended until March 27th, 2018
Application: Please send this Application form to audny.molnes@uis.no
Requirements: A draft paper of 1000 words should be submitted together with the application to the course by March 16th, 2018. A more developed draft is to be submitted by May 4th, 2018.

Course Dates: May 21 – 27, 2018, with optional fieldwork May 28th, 2018 (please indicate what period you intend to stay when sending in the application form; either May 21-27 or May 21-28)
Course Location: Queensland University of Technology (QUT) in Brisbane, Australia

Language of Instruction: English
Subject teachers: Dr Anita Berge (UiS), Professor Eva Johansson (UiS), Dr Barbara Sageidet (UiS), Dr Tuula Skarstein (UiS), Post doc Berit Zachrisen (UiS), Professor Julie Davis (QUT), Professor Ann Farrell (QUT), Dr Lyndal O’Gorman (QUT),Professor Jo Lunn  (QUT), Dr Melinda Miller  (QUT), Dr Maryanne Theobald  (QUT), Jackie Bennett (QUT), Yvonne Paujik (QUT)
Credits: 5 ECTS/study points

Preliminary program

DSP225 Ph.d. Introduksjonsseminar (obligatorisk for alle nye ph.d.-kandidater)
Arrangeres neste gang: 22. februar 2018, kl. 09:00-15:45
Faglig ansvarlig: Faglig leder for ph.d.-programmene (Ingrid Nielsen)
Sted: Arne Rettedal-hus, Ø-215
Program (fastsettes endelig januar 2018)
*Første del av kurset kan være aktuelt også for (nye) veiledere, så veiledere som er interessert i å delta er velkomne til det!

DSP102_2 PhD course in Philosophy of Science
Application deadline: 1st of February 2018
Course dates: 2018 March 5, 6, 7, 8 and 9 (5 days)
Subject teacher: Ståle Gundersen
Credtis: 5 ECTS/study points

DLV205 PhD course in Research Ethics
Application deadline: 15th of March 2018
Course dates: 23., 24., 25. and 26. April, 2018
Course coordinator: Anne Nevøy
Credits: 5 ECTS/study points

DLV131 Ph.d.-kurs i diskurs-og tekstanalyse
Søknadsfrist: 1st of April 2018
Kursdatoer: 2018, May 7, 8 and 9 (3 days)
Faglig ansvarlig: Alexandre Dessingué og Ingrid Nielsen
Antall studiepoeng/ECTS: 10

DLV225 PhD course in Research Design
Application deadline: 1st of August 2018
Course date: 6. - 9. september 2018
Subject teacher: Atle Skaftun, Edvin Bru, Kjersti B Tharaldsen, Per Henning Uppstad
Credits: 5 ECTS/study points

DSP221 Ph.d.-kurs i utdanningsvitenskap/Educational Sciences 
Søknadsfrist: 1. september 2018
Kursdatoer: kursdatoer kommer
Faglig ansvarlig: Ketil Knutsen
Antall studiepoeng/ECTS: 5

NY DATO:
DLV125 Ph.d. Avslutningsseminar (obligatorisk for ph.d.-kandidater i avslutningsfasen)
Arrangeres neste gang: 25. april 2018, kl. 9.00 - 12:30     
Faglig ansvarlig: Faglig leder for ph.d.-programmene (Ingrid Nielsen)

 

Ph.d.-kursene i opplæringsdelen skal fordeles som 10 stp innen metode, 10 stp innen tematiske emner og 10 stp innen vitenskapsteori og etikk. 

Opplæringsdelen er nærmere beskrevet i studieplanen for ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap.

Søknadsskjema (pdf) sendes til forskerutdanningskoordinatoren ved det aktuelle fakultet.

 

DSP230 Early Childhood Education for Tomorrow: Communication, interaction and values
Søknadsfrist/Application deadline: 15. september / by 15th of September 2015
NB! A draught paper should be submitted together with the application to the course. A more developed draught is to be submitted within November 9, 2015.
Kursdato/dates: 23.-27. november 2015
Faglig ansvarlig/Course leader: Eva Johansson
Antall studiepoeng/ECTS: 5
Sted/Where: To be announced

Program and contact information etc.
Application form.