MENY

Kurs som tilbys på ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap

DSP135_1 Systematic observation in educational research
This course is part of the European Workshop on Systematic Observation in Educational Research in Stavanger September 26-27th, 2017.
Application deadline: 15. august 2017
Application:
Please send this Application form to audny.molnes@uis.no.
Course date: 25. - 29. september 2017
Subject teacher: Sigrun Karin Ertesvåg / Elsa Westergård
Credits: 3 ECTS

DSP151 Sosiale og emosjonelle vansker
Kursdato: Oppstart 2. mai 2017 (arrangeres som veilederstyrt lesekurs)
Faglig ansvarlig: Edvin Bru m.fl.
Antall studiepoeng/ECTS: 6

DSP225 Ph.d. Introduksjonsseminar (obligatorisk for alle nye ph.d.-kandidater)
Arrangeres neste gang: 10. august 2017, 1 hel dag, kl.08:30-15:45
Faglig ansvarlig: Faglig leder for ph.d.-programmene (Ingrid Nielsen)
Sted: Ellen & Axel Lunds hus, rom EAL H-211
Program (fastsettes endelig august 2017)
*Første del av kurset kan være aktuelt også for (nye) veiledere, så veiledere som er interessert i å delta er velkomne til det!

DSP145 Early childhood education for active citizenship
Application deadline: September 11 2017
A draft paper of 1000 words should be submitted together with the application to the course. Amore developed draft is to be submitted by November 1.
Application: Please send this Application form to audny.molnes@uis.no .
Course dates: November 20-24, with optional extention for fieldword November 27-29 (please indicate what period you intend to stay when sending in the application form; either November 20-24 or November 20-29)
Subject teachers: Professor Eva Johansson (UiS), Dr Barbara Sageidet (UiS), Professor Jo Lunn (QUT), Dr Lyndal O'Gorman (QUT), and others
Credits: 5 ECTS/study points
Where: Arne Rettedals hus, AR V-208
Preliminary program

DSP221 Ph.d.-kurs i utdanningsvitenskap/Educational Sciences
Søknadsfrist: 1. september 2017
Kursdatoer: 12.-13. september og 29.-30. november 2017
Faglig ansvarlig: Marit Alvestad og Ketil Knutsen
Antall studiepoeng/ECTS: 5

Ph.d. Avslutningsseminar (obligatorisk for ph.d.-kandidater i avslutningsfasen)
Arrangeres neste gang: I l.a. høst 2017, halv dag, ca. kl. 9-12:30
Faglig ansvarlig: Faglig leder for ph.d.-programmene (Ingrid Nielsen)
Program

DSP102 PhD course in Philosophy of Science
Application deadline: 1st of February 2018
Course dates: 2018 March 5, 6, 7, 8 and 9 (5 days)
Subject teacher: Ståle Gundersen
Credtis: 5/6 ECTS/study points

DLV131 Ph.d.-kurs i diskurs-og tekstanalyse
Søknadsfrist: Spring 2018
Kursdatoer: To be announced
Faglig ansvarlig: Alexandre Dessingue og Ingrid Nielsen
Antall studiepoeng/ECTS: 10

DLV175 PhD Course in Research Ethics and Design
Application deadline: Spring 2018
Course dates: To be announced
Subject teachers: Anne Nevøy m.fl.
Credits: 4 ECTS/study points

Ph.d.-kursene i opplæringsdelen skal fordeles som 10 sp innen metode, 10 sp innen tematiske emner og 10 sp innen vitenskapsteori og etikk. 

Opplæringsdelen er nærmere beskrevet i studieplanen for ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap.

Søknadsskjema (pdf) sendes til forskerutdanningskoordinatoren ved det aktuelle fakultet.

 

DSP230 Early Childhood Education for Tomorrow: Communication, interaction and values
Søknadsfrist/Application deadline: 15. september / by 15th of September 2015
NB! A draught paper should be submitted together with the application to the course. A more developed draught is to be submitted within November 9, 2015.
Kursdato/dates: 23.-27. november 2015
Faglig ansvarlig/Course leader: Eva Johansson
Antall studiepoeng/ECTS: 5
Sted/Where: To be announced

Program and contact information etc.
Application form.