MENY

Hotell- og reiselivsforskning ved UiS

Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer og en næring det skal satses på nasjonalt. Ved Universitetet i Stavanger er hotell- og reiselivsforskning et sentralt forskningsfelt.

Nærbilde av globus

Reiselivsnæringen produserer infrastruktur for andre næringer og bidrar til å opprettholde både næringsgrunnlag og bosetning i mange distrikter. Det kan være vanskelig å tenke seg et moderne Norge uten kafeer, restauranter, hoteller og  transportnæring.

Turister kjøper varer i butikker og bruker buss og tog. Turisme skaper dermed grunnlag for et mye større offentlig tilbud enn man ellers ville hatt.

Reiselivet er også viktig for kultur- og samfunnsliv, ikke minst knyttet til spredning av kunnskap og kjennskap til norske regioner og norsk næringsliv.

Hotell- og reiselivsforskning er satsingsområder ved UiS. Forskningen dreier seg blant annet om turisters opplevelser og erfaringer, markedsføring og promotering av reisemål, lokal turismeplanlegging, reisemålsledelse og bærekraftig reisemålsutvikling.

Gjesters opplevelser og hvordan disse opplevelsene blir realisert gjennom strategier, markedsføring, ledelse og organisering er også tema for flere av studiene gjort av forskere ved UiS.

De fleste forskerne har et ledelsesperspektiv på sine studier. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.
Fagmiljøene innenfor hotell- og reiselivsforskning er tilknyttet Norsk Hotellhøgskole.