MENY

Biomedisinsk dataanalyse

Biomedisin dataanalyse er en tverrfaglig forskergruppe som benytter seg av ideer og tilnærmelser fra signal- og bildebehandling, statistikk, biologi, kjemi og medisin.

Gruppen arbeider med en rekke prosjekter som anvender og utvikler metoder for håndtering, modellering og analyse av biomedisinske data. De pågående prosjektene er innenfor systembiologi og bioinformatikk og analyse av gjenopplivingsdata fra akuttmedisin, magnetresonansavbildninger av hjerteinfarkt og magnetresonansavbildninger av hjernen hos demente.

I løpet av programområdets tre første år har gruppen utviklet automatiske metoder for tolkning av gjenopplivingsdata og identifisering av teksturer som diagnostiske informasjonsbærere i magnetresonansavbildningene fra både hjerte og hjerne

Forskergruppen benytter eksisterende metoder og anvender nye der problemets natur krever det. Gruppens medlemmer har erfaring over flere tiår med forskning og veiledning av doktorgrader. Forskerne har kompetanse innen signal- og bildebehandling, mønstergjenkjenning, kybernetikk, statistikk, biologi, kjemi og medisin.