MENY

Fornybar teknologi

Ved UiS forsker vi på – og utvikler – ny teknologi for å kunne øke andelen miljøvennlig energi på markedet.

 • Varmepumpeanlegg på Bryne videregående
  I varmepumpeanlegget på Bryne videregående skole, som UiS samarbeider med, diskuterer skolens driftsingeniør Erling Knutsen og professor Rune Time ved UiS hvordan de 34 energibrønnene skal utnyttes best mulig. Foto: Asbjørn Jensen
 • Islandsk geotermisk kraftverk
  Her ser vi rør og damp fra et geotermisk energikraftverk på Island. Islendingene har planer om å gå dypere og få tilgang til mer energi. Derfor samarbeider de blant annet med IRIS-forskere, som har høy kompetanse på boring og risikostyring. Foto: Shutterstock/Dmitry Naumov
 • Flytende vindmølle
  Forskning fra UiS og en idé fra UiS-professor Arnfinn Nergaard resulterte i patent og kommersialisering av et nytt konsept for flytende vindturbiner. Her er Spinwind sjøsatt i Vågen.
 • Oversiktsbilde av en flytende vindmøllepark
  UiS-stipendiat Ole-Erik Vestøl Endrerud har utviklet et simuleringsverktøy som skal gi kostnadsreduksjoner på flere hundre millioner kroner i løpet av levetiden til et vindfarm-prosjekt. Dataverktøyet er blitt et kommersielt produkt gjennom spinoff-firmaet Shoreline. Statoil brukte programmet da de planla utbyggingen av Dudgeon Offshore Wind Park.
 • Miniatyrvarmepumpe
  Dette er en del av en termoelektrisk varmepumpe, utviklet blant annet av forskere ved UiS. En slik varmepumpe er bygd opp av ørsmå firkantede klosser med termoelektrisk materiale. Disse settes sammen i små moduler, som du ser her på bildet. Elektrisk ladde partikler mellom en kald og en varm side skaper strøm. Foto: UiS/Elisabeth Tønnessen

Etterspørselen etter energi vil øke i årene framover. Samtidig må Norge begrense CO2-utslippene i tråd med EUs klimamål for 2030. Dette betyr at vi må øke mengden energi fra fornybare kilder, og vi må satse på teknologiutvikling innen flere typer av miljøvennlig energi. 

UiS jobber i dag med fornybar teknologi innenfor flere energiformer, i tillegg til olje og gass. Det er spesielt innenfor fire områder vi bidrar til teknologiutvikling: 

 • Offshore vindkraft
 • Biogass
 • Geotermisk energi
 • Termoelektrisk energi