MENY

Prosjekter – Smarte byer

Pågående prosjekter:

Triangulum
Handler om smarte byer og å skape nye løsninger for å integrere energi, transport- og IKT-sektoren. Finansiert av EUs Horisont 2020s forsknings- og innovasjonsprogram.

Smart Community Neighborhood - driven by energy informatics

EDISON – Education for Data Intensive Science to Open New science frontiers
Finansiert av EUs Horisont2020 forsknings- og innovasjonsprogram.

SUPERDATA –Sino-Norwegian International Partnership for Excellent Education and Research on High Performance Computing Data Science with Supercomputer (INTPART)

KeNoMo –  Kenya - Norway Mobility Programme in Computer Science Education (SIU)

coinsrs.no
Forskerskole for datateknikk  og informasjonssikkerhet coinsrs.no 

Ferdigstilte prosjekter: 

Safer@Home – Smart System to Support Safer Independent Living and Social Interaction for Elderly at Home
Finansiert av RCN

A4Cloud - Her skal forskerne utvikle et system for å sikre ansvarlighet i nettskyer som blant annet næringslivet vil kunne ta i bruk i framtiden. Finansiert av EU FP7

SEEDS – Self learning Energy Efficient buildings and open Spaces Finansiert av EU FP7

Strategic Collaboration on Big Data Analysis and Communication between Purdue University and University of Stavanger Finansiert av SIU

ERAC  –  Efficient and Robust Architecture for the Big Data Cloud Finansiert av RCN