Kommende kurs
Cold Climate Technology - Spring 2018 Søknadsfrist: 15.12.2017
Endringsledelse/ Change Leadership 10 sp Søknadsfrist: 22.02.2018
Engineering Economics - Spring 2018 Søknadsfrist: 15.12.2017
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse vår 2018 Søknadsfrist: 15.01.2018
Master i relasjonsbehandling med individualterapeutisk fordypning Søknadsfrist: 15.05.2018
Master i relasjonsbehandling med miljøterapeutisk fordypning Søknadsfrist: 15.05.2018
Risikoanalyse - våren 2018 Søknadsfrist: 05.01.2018
SIKRING/ SECURITY - Risikostyring og sikkerhet i forhold til tilsiktede angrep - våren 2018 Søknadsfrist: 05.01.2018
Risikostyring - våren 2018 Søknadsfrist: 05.01.2018
New Technologies and Ideas for Sustainable City Develompent Søknadsfrist: 15.06.2018
Kursportefølje
Adferdsøkonomi 10 sp
Engineering asset management and Risk governance
Executive MBA masteroppgave 30 sp
Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling 10 sp
Kontrakt og leverandørrelasjoner 10 sp
Maintenance engineering and management
Masteroppgave - Master i Risikostyring og sikkerhetsledelse
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse - høst 2017
Risiko og sikkerhet i krise- og konfliktområder - høsten 2017
A1 Norwegian course for foreigners with higher education
A2 Norwegian course for foreigners with higher education
B1 Norwegian course for foreigners with higher education
Psykisk helsepedagogikk - modul 1
Prosjektanalyse 10 sp
Psykisk helsepedagogikk - modul 4 - 2017
Risikoanalyse - høsten 2017
Strategisk Human Resource Management
Voksenpedagogikk/Lese- og skriveopplæring for voksne
Psykisk helsepedagogikk - modul 2
Psykisk helsepedagogikk - modul 3
Risikostyring - høsten 2017
Risiko, sikkerhet og sårbarhet - våren 2018
Master thesis