Kommende kurs
Adferdsøkonomi 10 sp Søknadsfrist: 20.08.2018
Bedriftens økonomi 15 sp Søknadsfrist: 20.08.2018
Kurs i driftsoptimalisering av trafikk- og transportsikkerhet (DROTTS) Søknadsfrist: 10.06.2018
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse høst 2018 Søknadsfrist: 02.09.2018
Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling 10 sp Søknadsfrist: 15.11.2018
Granskingsmetodikk - høsten 2018 Søknadsfrist: 15.06.2018
Executive MBA - masteroppgave 30 sp Søknadsfrist: 01.06.2018
Kontrakt og leverandørrelasjoner 10 sp Søknadsfrist: 20.08.2018
Lederskap og mestring 10 sp Søknadsfrist: 20.08.2018
Lean Management 5 sp Søknadsfrist: 20.08.2018
Risiko og sikkerhet i konflikt- og kriseområder - høsten 2018 Søknadsfrist: 15.06.2018
Lekbasert læring for de eldste i barnehagen Søknadsfrist: 15.08.2018
Supply Chain and Lean Management - autumn 2018 Søknadsfrist: 15.06.2018
A1 Norwegian course for foreigners with higher education Søknadsfrist: 06.08.2018
A2 Norwegian course for foreigners with higher education Søknadsfrist: 06.08.2018
Master i relasjonsbehandling med individualterapeutisk fordypning Søknadsfrist: 08.06.2018
Master i relasjonsbehandling med miljøterapeutisk fordypning Søknadsfrist: 08.06.2018
MTO - Human-Technology-Organization / Human factors - autumn 2018 Søknadsfrist: 15.06.2018
B1 Norwegian course for foreigners with higher education Søknadsfrist: 06.08.2018
Psykisk helsepedagogikk - modul 1 2018/2019 Søknadsfrist: 15.06.2018
Psykisk helsepedagogikk - modul 2 2018/2019 Søknadsfrist: 15.06.2018
Psykisk helsepedagogikk - modul 3 2018/2019 Søknadsfrist: 15.06.2018
Psykisk helsepedagogikk - modul 4 2018/2019 Søknadsfrist: 15.06.2018
Risikoanalyse - høsten 2018 Søknadsfrist: 15.06.2018
Risikostyring - høsten 2018 Søknadsfrist: 15.06.2018
Risiko, sikkerhet og sårbarhet - våren 2019 Søknadsfrist: 15.08.2018
Strategisk HRM 10 sp Søknadsfrist: 15.11.2018
New Technologies and Ideas for Sustainable City Development Søknadsfrist: 15.06.2018
A Grunnemne: Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere Søknadsfrist: 01.06.2018
Kursportefølje
Endringsledelse 10 sp
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse vår 2018
Juss i barnevernfaglig arbeid 30 sp
Klasseledelse og læringsfremmende relasjoner i videregående skole
Masteroppgave - Master i Risikostyring og sikkerhetsledelse
Prosjektanalyse 10 sp
Risiko, sikkerhet og sårbarhet - våren 2018
Master thesis