Kommende kurs
Adferdsøkonomi 10 sp Søknadsfrist: 20.08.2018
Endringsledelse 10 sp Søknadsfrist: 22.02.2018
Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling 10 sp Søknadsfrist: 15.11.2018
Klasseledelse og læringsfremmende relasjoner i videregående skole Søknadsfrist: 01.03.2018
Kontrakt og leverandørrelasjoner 10 sp Søknadsfrist: 20.08.2018
Granskingsmetodikk - høsten 2018 Søknadsfrist: 15.06.2018
Risiko og sikkerhet i konflikt- og kriseområder - høsten 2018 Søknadsfrist: 15.06.2018
Master i relasjonsbehandling med miljøterapeutisk fordypning Søknadsfrist: 15.05.2018
Master i relasjonsbehandling med individualterapeutisk fordypning Søknadsfrist: 15.05.2018
Psykisk helsepedagogikk - modul 1 2018/2019 Søknadsfrist: 15.06.2018
Psykisk helsepedagogikk - modul 2 2018/2019 Søknadsfrist: 15.06.2018
Psykisk helsepedagogikk - modul 3 2018/2019 Søknadsfrist: 15.06.2018
Psykisk helsepedagogikk - modul 4 2018/2019 Søknadsfrist: 15.06.2018
Risikoanalyse - høsten 2018 Søknadsfrist: 15.06.2018
Risikostyring - høsten 2018 Søknadsfrist: 15.06.2018
Risiko, sikkerhet og sårbarhet - våren 2019 Søknadsfrist: 15.08.2018
Strategisk HRM 10 sp Søknadsfrist: 15.11.2018
New Technologies and Ideas for Sustainable City Develompent Søknadsfrist: 15.06.2018
A Grunnemne: Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere Søknadsfrist: 01.06.2018
Kursportefølje
Cold Climate Technology - Spring 2018
Engineering Economics - Spring 2018
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse vår 2018
Masteroppgave - Master i Risikostyring og sikkerhetsledelse
Risikoanalyse - våren 2018
Risikostyring - våren 2018
Risiko, sikkerhet og sårbarhet - våren 2018
SIKRING/ SECURITY - Risikostyring og sikkerhet i forhold til tilsiktede angrep - våren 2018
Master thesis
Prosjektanalyse 10 sp
Voksenpedagogikk/Lese- og skriveopplæring for voksne