MENY

Står karrieren litt stille? Søker du en ledende stilling – eller kanskje større trygghet som leder? Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stillling – og er du allerede leder, vil du med EMBA oppleve større trygghet i rollen; du får nye perspektiver og grundig kompetanse i det å lede. Og ikke minst: du møter et samfunnsbehov – og du utvikler deg selv. Masteren er 'erfaringsbasert' fordi din erfaring fra arbeidslivet blir et viktig grunnlag i studiet, og utveksling av erfaringer mellom studentene blir en viktig del av studiet.
Les mer

Kommende kurs
Executive MBA - masteroppgave 30 sp Søknadsfrist: 01.06.2018
Endringsledelse/ Change Leadership 10 sp Søknadsfrist: 22.02.2018
Kursportefølje
Adferdsøkonomi 10 sp
Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling 10 sp
Kontrakt og leverandørrelasjoner 10 sp
Prosjektanalyse 10 sp
Strategisk Human Resource Management