MENY

Den erfaringsbaserte mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse er et skreddersydd tilbud til deg som vil kombinere jobb og utdanning. Mastergraden utgjør totalt 90 studiepoeng og består av obligatorisk emne på 20 studiepoeng, 40 studiepoeng med valgemner, samt en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng.
Les mer

Kommende kurs
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse - høst 2017 Søknadsfrist: 23.08.2017
Kursportefølje
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse - 2017 VÅR
Risiko og sikkerhet i krise- og konfliktområder - høsten 2017
Risikoanalyse - høsten 2017
Risikostyring - høsten 2017
Risiko, sikkerhet og sårbarhet - våren 2018