MENY

Den erfaringsbaserte mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse er et skreddersydd tilbud til deg som vil kombinere jobb og utdanning. Mastergraden utgjør totalt 90 studiepoeng og består av obligatorisk emne på 20 studiepoeng, 40 studiepoeng med valgemner, samt en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng.
Les mer

Kommende kurs
Granskingsmetodikk - høsten 2018 Søknadsfrist: 15.06.2018
Risiko og sikkerhet i konflikt- og kriseområder - høsten 2018 Søknadsfrist: 15.06.2018
Risikoanalyse - høsten 2018 Søknadsfrist: 15.06.2018
Risiko, sikkerhet og sårbarhet - våren 2019 Søknadsfrist: 15.08.2018
Risikostyring - høsten 2018 Søknadsfrist: 15.06.2018
Kursportefølje
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse vår 2018
Masteroppgave - Master i Risikostyring og sikkerhetsledelse
Risiko, sikkerhet og sårbarhet - våren 2018