MENY

Universitetet i Stavanger tilbyr en erfaringsbasert mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse (Master in risk and safety management) på 90 studiepoeng. Dette er et skreddersydd tilbud til deg som vil kombinere jobb og utdanning! Mastergraden består av ett obligatorisk emne på 20 studiepoeng, 40 studiepoeng med valgemner, samt en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng.
Les mer

Kommende kurs
Kursportefølje
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse vår 2016
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse vår 2016
Granskingsmetodikk - høsten 2016
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse
Risiko og sikkerhet i krise- og konfliktområder - høsten 2016
MTO - Human-Technology-Organization / Human factors
Pasientsikkerhet høst 2016/vår 2017
Risikostyring - høsten 2016
Risikostyring og rettslig regulering - høsten 2016
Risikoanalyse - høsten 2016
Venteliste - risiko, sikkerhet og sårbarhet 2017