< Erfaringsbaserte mastergrader

Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

MENY

Universitetet i Stavanger tilbyr en erfaringsbasert mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse (Master in risk and safety management) på 90 studiepoeng. Dette er et skreddersydd tilbud til deg som vil kombinere jobb og utdanning! Mastergraden består av ett obligatorisk emne på 20 studiepoeng, 40 studiepoeng med valgemner, samt en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng.
Les mer

Kommende kurs
Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse Søknadsfrist: 15.11.2015
Kursportefølje
Helse- miljø- og sikkerhetsledelse - høsten 2015
Granskingsmetodikk - høsten 2015
MTO - Human-Technology-Organization / Human factors
Risikoanalyse - høsten 2015
Risikostyring og rettslig regulering - høsten 2015
Risikostyring - høsten 2015
Risiko, sikkerhet og sårbarhet - våren 2016