< Erfaringsbaserte mastergrader

Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

MENY

Universitetet i Stavanger tilbyr en erfaringsbasert mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse (Master in risk and safety management) på 90 studiepoeng. Dette er et skreddersydd tilbud til deg som vil kombinere jobb og utdanning! Mastergraden består av ett obligatorisk emne på 20 studiepoeng, 40 studiepoeng med valgemner, samt en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng.
Les mer

Kommende kurs
Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse - Våren 2015 Søknadsfrist: 15.11.2014
Pasientsikkerhet Søknadsfrist: 15.10.2014
Kursportefølje
Granskingsmetodikk - høsten 2014
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse - høsten 2014
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse
MTO - Human Factors - høsten 2014
Risikostyring og rettslig regulering - høsten 2014
Risikoanalyse - høsten 2014
Risikostyring - høsten 2014
Risiko, sikkerhet og sårbarhet
Venteliste - Risiko, sikkerhet og sårbarhet - våren 2015