< Erfaringsbaserte mastergrader

Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

MENY

Universitetet i Stavanger tilbyr en erfaringsbasert mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse (Master in risk and safety management) på 90 studiepoeng. Dette er et skreddersydd tilbud til deg som vil kombinere jobb og utdanning! Mastergraden består av ett obligatorisk emne på 20 studiepoeng, 40 studiepoeng med valgemner, samt en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng.
Les mer

Kommende kurs
Kursportefølje
Dimensjonering, etablering og håndtering av beredskap - våren 2015
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse - våren 2015
Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse - Våren 2015
Pasientsikkerhet høst 2014/vår 2015
Risikoanalyse - våren 2015
Risikostyring - våren 2015
Risiko, sikkerhet og sårbarhet
Venteliste - Risiko, sikkerhet og sårbarhet - våren 2015