MENY

Helse,- miljø- og sikkerhetsledelse

Kurset skal gi grunnlag for å forstå institusjonelle og administrative aspekter ved regulering av helse, miljø og sikkerhet (HMS) i samfunn og virksomhet. Emnet skal dessuten gi studentene operativ kunnskap til å kunne arbeide med systematisk HMS-forbedring innenfor rammen av forskriftsverket for internkontroll av HMS