MENY

Pasientsikkerhet

Vi har alle erfaringer som pasient eller pårørende i tilknytning til ulike typer helsetjenester. Emnet handler om hvordan pasienters sikkerhet forstås, forklares og ivaretas når de har behov for helsetjenester. Målet med kurset er å gi deltakerne detaljert kunnskap, innsikt og analytisk evne knyttet til viktige forutsetninger for å oppnå et høyt sikkerhetsnivå i helsevesenet både teoretisk og praktisk.