MENY

Vigdis Glømmen

Kompetanse for mangfold i Rogaland - Skoler

Vigdis Glømmen fra NAFO holdt foredrag om Kompetanse for mangfold i skolen, som blant annet handler om hvordan en flerkulturell barnehage og skole kjennetegnes av et personale som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet som normaltilstanden, og som anvender dette mangfoldet som en ressurs.

Kompetanse for mangfold i Rogaland - Barnehage

Vigdis Glømmen fra NAFO holdt foredrag om Kompetanse for mangfold i barnehagen, som blant annet handlet om systematisk språkarbeid med nøkkelord.

UiS logo