MENY

Videreutdanning til lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, 1. – 10. trinn. 60 stp.

Videreutdanningen er et tilbud til lærere på 1. – 10. trinn som ønsker en faglig karrièrevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. Tilbudet går over to år og er sammensatt av tre moduler på 30, 15 og 15 studiepoeng.

Bildet viser en lærer i samtale med elever. Denne videreutdanningen går over to år og er sammensatt av to moduler à 30 studiepoeng.

UiS, i samarbeid med Lesesenteret og Skrivesenteret, tilbyr lærerspesialistutdanning i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring. Videreutdanningen er et tilbud til lærere på 1. – 10. trinn som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave.  Tilbudet går over to år og er sammensatt av tre moduler på 30, 15 og 15 stp. Opptaket gjelder for begge år.

Veiledning og faglig fordypning

Utdanningen er knyttet til norskfaget, som i Kunnskapsløftet har fått et særskilt ansvar for lese- og skriveopplæringen gjennom hele opplæringsløpet. Målet med studiet er at lærere skal videreutvikle kompetansen sin i norsk og norskdidaktikk, samtidig som de utvikler kompetanse som gjør dem rustet til å utøve en faglig lederrolle innen lese- og skriveopplæring i skolen og lærerkollegiet.

Modulene inneholder temaer som aksjonsforskning, skoleutvikling, veiledning og kollegiale læringsfellesskap i tillegg til at de gir faglig og fagdidaktisk fordypning i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring.  

Studiet er nettbasert og samlingsbasert med to samlinger à tre dager per semester i tillegg til egenstudier og utprøvinger ved egen skole mellom samlingene. Disse samlingene vil finne sted ved Universitetet i Stavanger og ved NTNU i Trondheim. ”Canvas” benyttes som læringsplattform.

Opptakskrav og søking

Opptakskrav er godkjent lærerutdanning, minimum 60 studiepoeng i norsk og minst fem års undervisningserfaring. Studenter med 30 studiepoeng i norsk og minst 30 studiepoeng lesing og/eller skriving som grunnleggende ferdighet kan også søke opptak.

Studiet vil ligge på masternivå og vil kunne gi innpass i en senere masterutdanning. Vurdering av opptaksgrunnlag til en eventuell masterutdanning vil avgjøres av opptaksinstitusjonen i hvert enkelt tilfelle. 

Fullføring av dette videreutdanningsstudiet vil gi deltakerne kvalifikasjoner for å søke spesialiststilling i skolen.

Mer informasjon finner du i emneplan for studiet: VLS201,VLS202. Det tas forbehold om at endringer i emneplan kan oppstå.