MENY

Videreutdanning til lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, 1. – 10. trinn. 60 stp.

Videreutdanningen er et tilbud til lærere på 1. – 10. trinn som ønsker en faglig karrièrevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. Tilbudet går over to år og er sammensatt av to moduler à 30 studiepoeng.

Bildet viser en lærer i samtale med elever. Denne videreutdanningen går over to år og er sammensatt av to moduler à 30 studiepoeng.

UiS, i samarbeid med Lesesenteret og Skrivesenteret, tilbyr lærerspesialistutdanning i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring. Videreutdanningen er et tilbud til lærere på 1. – 10. trinn som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave.  Tilbudet går over to år og er sammensatt av to moduler à 30 stp. Opptaket gjelder for begge år.

Veiledning og faglig fordypning

Utdanningen er knyttet til norskfaget, som i Kunnskapsløftet har fått et særskilt ansvar for lese- og skriveopplæringen gjennom hele opplæringsløpet. Målet med studiet er at lærere skal videreutvikle kompetansen sin i norsk og norskdidaktikk, samtidig som de utvikler kompetanse som gjør dem rustet til å utøve en faglig lederrolle innen lese- og skriveopplæring i skolen og lærerkollegiet.

Modulene inneholder temaer som aksjonsforskning, skoleutvikling, veiledning og kollegiale læringsfellesskap i tillegg til at de gir faglig og fagdidaktisk fordypning i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring.  

Studiet er nettbasert og samlingsbasert med to samlinger à tre dager per semester i tillegg til egenstudier og utprøvinger ved egen skole mellom samlingene. Disse samlingene vil finne sted ved Universitetet i Stavanger og ved NTNU i Trondheim. ”It’s learning” benyttes som læringsplattform.

Opptakskrav og søking

Opptakskrav er godkjent lærerutdanning, minimum 60 studiepoeng i norsk og minst fem års undervisningserfaring i norskfaget. Lærere som har tatt andre lederroller i faglig utviklingsarbeid, kan ha gode forutsetninger for opptak til studiet. Det samme kan gjelde fungerende lærerspesialister som ønsker å få formalisert sin kompetanse som lærerspesialist. Studiet er et pilotprosjekt (utprøving).

Studiet vil ligge på masternivå og vil kunne gi innpass i en senere masterutdanning. Vurdering av opptaksgrunnlag til en eventuell masterutdanning vil avgjøres av opptaksinstitusjonen i hvert enkelt tilfelle. 

Fullføring av dette videreutdanningsstudiet vil gi deltakerne kvalifikasjoner for å søke spesialiststilling i skolen.

Mer informasjon finner du i emneplan for studiet. Det tas forbehold om at endringer i emneplan kan oppstå.

 

 

 

UiS logo