MENY

Sertifisering

UiS-IKT er et autorisert testsenter for ITIL® og Prince2® eksamener

UiS-IKT tilbyr sertifiseringer gjennom våre autoriserte testsenter. Dette gjelder for ITIL® og Prince2® eksamener.

Åpningstider:
Testsenteret er åpent for alle som ønsker å ta test (også studenter).
Testsenteret er normalt åpent alle onsdager fra kl. 09.00 - 15.00. Du må bestille tid for testing på forhånd.

Bestilling: uis-ikt@uis.no

Vi trenger følgende informasjon når du bestiller:

 • Navn
 • Firmanavn (Skriv "Privat" hvis du selv skal betale kostnaden)
 • Telefon jobb/privat
 • Navn og testnummer: (Eks. ITIL Foundation)
 • Ønsket dato og tid for test
 • Faktura adresse

Du trenger legitimasjon, begge med underskrift og bilde. Den må være offentlig godkjent (f.eks. pass eller førerkort). 


UiS - IKT offers certifications through our authorized testing center. 

Opening hours:
The test center is open to anyone who wants to take the test (including students) and is open every Wednesday from 9 am - 3 pm.

Booking: uis-ikt@uis.no

We need the following information in your booking:

 • Name
 • Company Name (Type "Privat" if you are paying the cost yourself)
 • Work phone / private
 • The name and test number (Example: ITIL® Foundation)
 • Desired date and time
 • Invoice address

You will need  an officially approved ID containing both photo and signature. (Government-issued driver’s license, Passport, Military ID etc.).

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS.