MENY

Jobb ved universitetet?

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 11.000 studenter og 1.650 ansatte og et mangfold av undervisnings-, forskings- og utviklingsaktiviteter. Den faglige virksomheten er organisert i tre fakultet og ved Arkeologisk museum.

Jobb ved universitetet?

Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem i European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt.

Bli med på å utfordre og utforske! Se ledige stillinger.