PhD Course at Roskilde University 16 - 17 November 2017 (16.08.2017)
Kristin Humerfelt blir ny leder av PROFRES (15.06.2017)
Doctoral course in ‘Qualitative Methods in Social Work Research’ (13.06.2017)
Roskilde University International PhD Summer School (30.03.2017)
Ny bok om praksisforskning (28.03.2017)
Forhåndsvarsel - kurs i fenomenologisk-hermeneutisk forskningsmetode (24.03.2017)
PROFRES PhD course: Professions and professional relations (13.03.2017)
Studying collaboration and networks in the welfare services’ field (09.12.2016)
Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde inviterer til ph.d.-kurs (29.11.2016)
Ph.d.-kurs om demokrati og diversitet i utdannelse (07.11.2016)
Jubileumskonferanse - 25 år med sosionomutdanning i Agder 28.-29. november (03.11.2016)
Welcome to a PROFRES-symposium on Person-centeredness - the state of Science and Research. (24.06.2016)
PROFRES i Paris (16.06.2016)
Kristin Akerjordet blir ny leder av PROFRES (01.06.2016)
HSH arrangerer førstelektorsamling i Drammen 11.-12. oktober (01.05.2016)
Stor interesse for PROFRES ph.d.-kurs om implementering og implementeringsforskning. (22.03.2016)
International Summer School on Grounded Theory and Qualitative Methods, 6-10 June University of Pisa. (22.03.2016)
PhD course in Person-centred Healthcare Research at the University College of Southeast Norway (14.03.2016)
NORDPRO-konferansen 2016 (23.02.2016)
Bokprosjekt i PROFRES (11.11.2015)
I Foucault sine fotspor - PROFRES sommerskole i Paris 6.-8. juni 2016 (06.11.2015)
Forskningsprosjekt om kompetanseutvikling i PROFRES (05.11.2015)
PROFRES-samling om Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon. (13.10.2015)
Førstelektorseminar i Kristiansand 7.-8. oktober 2015 (14.06.2015)
Relevante konferanser for PROFRES (13.06.2015)
Ny utgave av tidsskriftet Professions and Professionalism (12.06.2015)
Ny bok om sosial innovasjon (20.05.2015)
Mange ville lære mer om kunnskapsbegrepet (24.04.2015)
PROFRES Årsrapport fra første driftår 2014 er nå klar. (24.03.2015)
Ph.d.-kurs om profesjonalitet og profesjonelle relasjoner på Universitetet i Agder 27.-29. mai 2015 (01.02.2015)
Forskningsformidling som akademisk praksis (29.10.2014)
Tverrprofesjonelt samarbeid på agendaen (27.10.2014)
PROFRES kandidatsamling (23.09.2014)
Første PROFRES-samling (22.09.2014)
UiS til topps i Forsker grand prix (19.09.2014)
Oktobersamling 13.-16. oktober 2014 (07.08.2014)
Invitasjon til PROFRES Workshop 13. oktober 2014 (07.08.2014)
Innvielse og symposium 2.–4. september 2014 (01.07.2014)
(17.09.2013)