Disputas om læringsverktøy i sykepleieutdanning (16.11.2017)
Diskuterte HMS med statsråden (16.11.2017)
Velkommen til Verdiskapingsforum (09.11.2017)
Fremtidens bærekraftige campus (09.11.2017)
Petroleumsgeologi får Læringsmiljøprisen for 2017 (08.11.2017)
Aktuelle med antologier om drama, teater og demokrati (07.11.2017)
Kan økt satsing på helsesøstre gi bedre læringsmiljø i skolen? (06.11.2017)
Tungt litterært redaktørverv til UiS (06.11.2017)
Går nye veier for å veilede og evaluere sykepleiestudenter (01.11.2017)
Hvordan kan UiS sikre bærekraftig campusutvikling? (31.10.2017)
– Forskningen må ut til folket (30.10.2017)
SR-banks innovasjonspris til Arild Johannessen (30.10.2017)
Lyses forskningspris til Atle Øglend (30.10.2017)
Rektors tale på årsfesten 2017 (30.10.2017)
Helse Vest gir innovasjonspris til nytt kurskonsept (27.10.2017)
Digitale steg mot fremtidens skole (27.10.2017)
Ema og Mona holdt lunsjforedrag for 150 (26.10.2017)
Håndskrift i den digitale tida (23.10.2017)
Disputas om elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (23.10.2017)
Stort barnehageprosjekt har fått støtte fra Nordforsk (23.10.2017)
Har skrevet Europas beste læreverk i historie (20.10.2017)
Klyngestatus gir løft for smartbyen (17.10.2017)
Studenter lanserer Studenttelefonen (12.10.2017)
Statsbudsjett som forventet (12.10.2017)
Ingen startbevilgning til nybygg (12.10.2017)
Oppretter helsekommisjon (12.10.2017)
Aven og Mohn skal vurdere klimarisiko (09.10.2017)
Doktorgrad om planters vekst og utvikling (09.10.2017)
Derfor bør barnehageansatte ha kompetanse på flyktninger (06.10.2017)
Vedtok deling av Institutt for petroleumsteknologi (05.10.2017)
Vil styrke partssamarbeidet i petroleumssektoren (29.09.2017)
Styremøte ved UiS 5. oktober (29.09.2017)
Kjell Gjerseth føreles om systemteori (29.09.2017)
Fotballspillere løper mer når de vinner (28.09.2017)
Vil lage smart energilab (28.09.2017)
Skal utforske og lære å ta i bruk digital teknologi i læringssituasjoner (27.09.2017)
Det første dramakonsortiet av sitt slag i Norge (27.09.2017)
Kjønnsrollene lever i beste velgående i norske barnehager (27.09.2017)
Vi overvurderer hvor godt vi leser på skjerm (27.09.2017)
Lanserte ny master i Data Science (27.09.2017)
– Elevene må få tilgang på teknologi i klasserommet (27.09.2017)
Til topps i Startup World Cup (26.09.2017)
IOR-senteret midt i midtveisevaluering (26.09.2017)
Fakta på bordet om utskjelt torg (26.09.2017)
Avklaring i sak om professor-meldinger (22.09.2017)
10 tips for å hjelpe dei sterke elevane (21.09.2017)
Rekordstor interesse for konferanse for matematikklærerutdannere (21.09.2017)
Disputas om idrett og skatt (20.09.2017)
Disputas om CO2-korrosjon på karbonstål (20.09.2017)
– UiS gjenspeiler skillelinjene i norsk klimapolitikk (19.09.2017)