< Kontakt oss

Finn ansatt

Et profilbilde

Førstelektor
Leif Arne Helgesen

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Kontor/romnr KA A-270
Tlf priv/mob 938 86 459

Førstelektorutdanning

Doktorgradskurs i vitenskapsfilosofi. Universitetet i Stavanger, 2006

Førstelektorprogram. Universitetet i Stavanger, 2006-09

Søknad om opprykk ble sendt sommeren 2012, og kvalifikasjonsopprykket til førstelektor ble gitt senhøstes.

Forskningsområder

Pedagogisk evalueringsforskning:

Evaluering av databasert undervisningsopplegg på allmennfag, Dalane videregående skole, 2002-2003
Evaluering av Vibemyr skoleverksted, tilrettelagt videregående skoletilbud i Sandnes, 2003-05

Utvalgte publikasjoner

"Menneskets dimensjoner. Lærebok i psykologi". 2008. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Revidert 2.utgave er under arbeid.

"Sosiologi og psykologi. Helsefagskolen". 2010. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
 

Pågående forskning

Prosjekt i psykologiundervisningen i sosialt arbeid og barnevern. Bruk av kreativ oppgaveløsning i gruppeseminar.

Arbeidserfaring

Psykologisk embetseksamen, Universitetet i Oslo. 1982

Sosialhøgskolen i Stavanger. 1983
PPT Årdal kommune. 1983-85
Nærlandheimen sentralinstitusjon HVPU. 1985-87
Østerlide habiliteringssenter, Stavanger. 1987-92
PPT videregående skoler i Rogaland. 1992-98, 1999-2000
Høgskolen i Stavanger. 1998-99, 2000-2004
Universitetet i Stavanger. 2005-

Undervisning ved Folkeuniversitetet, årsstudiet i psykologi. 2003-
Veilednings- og utredningsoppdrag for barnevernet, 1994-2003

Tilfredsstiller samtlige obligatoriske krav til spesialiteten i klinisk psykologi mht. kurs og veiledning, men mangler skriftlig oppgave.