< Kontakt oss

Finn ansatt

Et profilbilde

Professor
Grete Lillehammer

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling fornminner
Kontor/romnr AM A-407

Forskningsområder

Social archaeology (children and childhood studies, gender studies, burial rituals)

Cultural heritage (cultural memory and heritage studies, museology and museumarchaeology)

 

Utvalgte publikasjoner

Children and childhood studies 

Lillehammer, G. 1979. Gjemt og glemt - Barn i fortiden. AmS-Småtrykk 5, 4-7.

Lillehammer, G. 1979. Tre små jærbuer. AmS-Småtrykk 5, 14-17.

Lillehammer, G. 1982. Med barnet på vei inn forhistorien. AmS-Skrifter 9, 97-102.

Lillehammer, G. 1986. Barna i Nordens forhistorie. Drøft metodegrunnlaget og kildenes bærekraft. K.A.N. 2, 3-21.

Lillehammer, G. 1987. Small scale archaeology. In Bertelsen, R., Lillehammer, A. & Næss, J.-R. (eds.) Were They All Men? AmS-Varia 17, 33-34.

Lillehammer, G. 1989. A child is born. The child’s world in an archaeological perspective. Norwegian Archaeological Review 22, 89-105.

Lillehammer, G.G. 1990. Barn av sin tid. ARKEO 1, 9-12.

Lillehammer, G. 2000. The world of children. In Sofaer-Deverenski, J. (eds.) Children and material culture. London, Routledge, 17-36.

Lillehammer, G. 2002. Archäeologie und Kindheit. In Alt, K. W. & Kemkes-Grottenthaler, A. (eds.). Kinder welten. Anthropologie-Geschichte-Kulturvergleich. Köln, Weimar og Wien, Böhlau Verlag, 78-94.

Lillehammer, G. 2005. Archaeology and children. K.A.N. 24, 18-35.

Lillehammer, G. 2006. Kunnskap og kunnskapsoverføring i forhistorisk tid. In Hauken, Å. D. (ed.) Universitetet – idé og institusjon. Seminarrapport, Haugaland Akademi, 22- 36.

Lillehammer, G. 2006. Steder for ankomst og avreise ─ liv og død i et slektssamfunn på Ullandhaug. Fra haug ok heiðdni 4, 17-26.  

Lillehammer, G. 2008. Something about children. In Dommasnes, L.H. & Wrigglesworth, M. (eds.) Children, Identity and the Past. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, 96-112.

Lillehammer, G. 2008. Transforming images: exploring the powerful children. Childhood in the Past 1, 94-105.

Lillehammer, G. 2008. Internasjonal konferanse om barn i fortiden. Fra haug ok heiðni 4, 24-25.

Lillehammer, G. 2010. Archaeology of children. Complutum 21,15-45.

Lillehammer, G. 2010 (ed.). Socialisation. Recent Research on Childhood and Children in the Past. AmS-Skrifter 23, Stavanger.

Lillehammer, G. 2010. Introduction to socialisation. Recent research on childhood and children in the past. In Lillehammer, G. (ed.) Socialisation. Recent Research on Childhood and Children in the Past. AmS-Skrifter 23, 9-19.

Lillehammer, G. 2010. Youth and Age in the Medieval North.The Northern World Vol 42. Book Reviews. Childhood in the Past 3, 135-137.

Lillehammer, G. 2010. Mejsholm, L. Grãnsland. Konstruktion av tidig barndom och begravningsritual vid tiden for kristnandet i Skandinavien. Recensioner. Fornvännen 4, 324-326.

Lillehammer, G. 2011. The children in the bog. In Lally, M. and Moore, A. (Re)Thinking the little Ancestor: New Perspectives on Archaeology of Infancy and Childhood. BAR Internationa Series 2271. Archaeopress, Oxford, 47-62.

Lillehammer, G. 2012. Travels into thirdspace: The archaeological heritage of children's spaces. A view from beyond. Childhood in the Past 5, 7-19.

Lillehammer, G. in press.Steps to children's living spaces. Conference paper 2012. To be published in SSCIP Monograph Series, Oxford.

Lillehammer, G. in prep. The history of the archaeology of childhood. To be published in The Oxford Handbook of The Archaeology of Childhood. Oxford University Press, Oxford.

Lillehammer, G. in prep. 25 years with the "child" and the archaeology of childhood. To be published in Childhood in the Past.

 

Gender studies

Lillehammer, G. 1985. Arkeologisk kvinneforskning. Nye problemstillinger og innfallsvinkler. K.A.N. 1, 38-44.

Lillehammer, G. 1988. Kvinner i yrkessammenheng. Å skrelle løk i fornminnevernets kjøkkenavdeling. K.A.N. 6, 21-35.

Lillehammer, G. 1988. Innledning til temaet "Arkeologisk kvinneforskning". K.A.N. 6, 48-51.

Lillehammer, G. 1988. Kvinnebønder i Nordens forhistorie. K.A.N. 7, 45-55.

Lillehammer, G. & Næss, J.-R. (eds.) 1988. Arkeologisk kvinneforskning og kvinner i kulturminnevernet. K.A.N. 6, Stavanger.

Lillehammer, G. 1990. Kjerringa mot strømmen. K.A.N. 9-10, 37-53.

Lillehammer, G. 1994. Forvaltning i et feministisk perspektiv. K.A.N. 17-18, 136-134.

Lillehammer, G. 1996. Death, family and gender. Life’s starting point? K.A.N. 21, 61-82.

Lillehammer, G. 1999. An archaeology of textual diversity – reading in a room with a view. In Fuglestvedt, I., Gansum, T. & Opedal, A. (eds.) Et hus med mange rom. AmS-Varia 11A, 17-30.

Lillehammer, G. 2006. Det store jentespranget. In Skogstrand, L. & Fuglestvedt, I. (eds.) Det arkeologiske kjønn. OAS Oslo Arkeologiske Series 7, 65-85.

Lillehammer, G. 2006. Til patriarklandets pris. Sosial struktur og kulturkonflikter i kulturminnevernet. In Barndon, R., Innselset, S.M., Kristoffersen, K.K. & Lødøen, T.K. (eds.) Samfunn, symboler og identitet – festskrift til Gro Mandt på 70-års dagen. UBAS Nordisk 3, Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter, 511-524.

Lillehammer, G. 2008. Blant perleglade veversker og verdensdamer på Kvassheim. Fra haug ok heiðni 2, 3-7.

Lillehammer, G. in press. An enigmatic amber bead - On a woman's burial from the Early Viking Period, SW Norway. To be published in Kory, R. W. (ed.) Studien in memoriam Brigitte Lohrke. Curah bhán publications - Daniel Buchner,  Berlin.

 

Burial rituals

Lillehammer, G. 1983. Grave rituals at the Kvassheim burial ground. In Lauvskar, O. & Welinder, S. (eds.) STAR II. Studenttextbook and Star examples. Rapportserie 30. NAVFs EDB-senter for humanistisk forskning, Bergen, 80-95.

Lillehammer, G. 1983. The chronology of the Kvassheim burial ground. In Lauvskar, O. & Welinder, S. (eds.) STAR II. Studenttextbook and Star examples. Rapportserie 30. NAVFs EDB-senter for humanistisk forskning, Bergen, 37-55.

Lillehammer, G. 1987. Looking for individuals among archaeological burial data. In Bertelsen, R., Lillehammer, A. & Næss, J.- R. (eds.) Were They All Men? AmS-Varia 17, 78-97.

Lillehammer, G. 1988. Kvassheimgravfeltet – ved porten til Leia. Arkeologiske skrifter 4, 367-380.

Lillehammer, G. 1996 [1985]. Død og Grav. Gravskikk på Kvassheimgravfeltet, Hå i Rogaland, SV Norge. AmS-Skrifter 13, Stavanger.

 

Cultural memory and heritage studies 

Lillehammer, G. & Næss, J.-R. (eds.) 1988. Seminar-rapport. Arkeologisk kvinneforskning og kvinner i kulturminnevernet. K.A.N. 6, 1-117.

Lillehammer, G. & Hygen, A.-C. 1992. Frigivningsmyndighetens plassering til Riksantikvaren. Prøveordningen 1992-rapport. Riksantikvarens notater 1/1992. Oslo.

Johansen, K., Lillehammer, G. & Hygen, A.-C. 1994. Frigivningsmyndighetens plassering til Riksantikvaren. Prøveordningen 1993-1994-rapport. Riksantikvarens notater 2/1994, Oslo.

Lillehammer, G. 1994. Camera Archaeologica - arkeologisk brønnpissing, poetisk rallarliv eller hva? Nicolay 64A, 32-43.

Lillehammer, G. 1995. Kultur for alle – alles kultur. Vern og virke 1994, 52-55.

Lillehammer, G. 1996. Kontakt-konflikt: Kulturminnevern og kulturforståelse. Analyse av utmarksmiljø i Hå kommune i Rogaland. Frá Haug ok Heiðni ,30.

Lillehammer, G. & Prøsch-Danielsen 2001. Konflikt som kontakt. Kulturminnet alvedans på Jæren. In Skar, B. (ed.) Kulturminner og miljø. Forskning i grenseland mellom natur og kultur. Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo, 35-63.

Lillehammer, G. 2004. Konflikter i landskapet. Kulturminnevern og kulturforståelse: Alvedans og utmark i Hå kommune, Rogaland, SV-Norge. AmS-Varia 42, Stavanger

Lillehammer, G. 2004. Øyets lyst er sist til å knekkes? Landskap, kulturmiljø og revisjon av plan-og bygningsloven.  AmS-NETT 3, http://www.a.uis.no)

Lillehammer, G. 2005. Konflikter i landskapet. Kulturminnevern og kulturforståelse: Alvedans og utmark i Hå kommune, Rogaland, SV-Norge. AmS-NETT 1, (http://www.am.ui.no

Lillehammer, G. 2005. Kulturminnevernforskning – hvor nyttig? Primitive tider 7, 81-94,

Lillehammer, G. 2005: Kommentar til kommentarene: Kulturminnevernforskning – hvor nyttig? Primitive tider 7, 110-114.

Lillehammer, G. 2005. Bønder i solnedgang. K.A.N. 25, 60-75.

Lillehammer, G. 2006. Fortidens redningsmann. Hans-Emil Lidén: Nicolay Nicolaysen. Et blad av norsk kulturminneverns historie. Heimen 43, 68-71.

Lillehammer, G. 2007. The past in the present – Landscape perception, archaeological heritage and marginal farmland in Jæren, Southwestern Norway. Norwegian Archaeological Review 40, 159-178.

Lillehammer, G. 2009. Making them drawn: the use of drawing in research into public attitudes towards the past. In Sørensen, M. L. S. & Carman, J. (eds.) Heritage Studies: Methods and Approaches. Routhledge, London, 253-269.

Lillehammer, G. 2014. Jærens Akropolis. Landskap og fornminner på Anda-Tu høyden. In Kristoffersen, S., Solheim Pedersen, E. and Nitter, M. (eds.) Et Akropolis på Jæren? Tinghaugplatået gjennom jernalderen. AmS-Varia 55, 9-36.


Museology and museumarchaeology

Lillehammer, G., Lundström, I. & Næss, J.-R. 1990. Døden på utstilling. AmS-Rapport 4, Stavanger.

Lillehammer, G. 1991. Ustilling som prosess – museum på utstilling. Museumsnytt 2, 26-37.

Lillehammer, G. 1992. Museoteket – publikumsarkiv og magasin - Hakkebakkeskogens utfordring. In Espeland, E. & Schrøder Vesterskjær, S. (eds.): Gjenstanden. Verdi og virkning. NKKMs fagseminar 1991, 35-40.

Lillehammer, G. 1999. Nature as resource. In Selsing, L. & Lillehammer, G. (eds.) Museumslandskap. AmS-Rapport 12A, 23-36.  

Lillehammer, G. 2009. Historieformidling og historiebevissthet. Den utfordrende fortellingen om den fjerne fortiden. AmS-Varia 49, 7-20.

Lillehammer, G. 2012. "Ta den ring og la den vandre...". In Maurstad, A. and Hauan, M. A. (eds.) Museologi på norsk - Universitetsmuseenes gjøren. Akademika Forslag, Trondheim, 169-191.  


 

Pågående forskning

Children and childhood studies, museology and museumarchaeology:

'Let us draw the Past'

Arbeidserfaring