Et profilbilde

Professor
Grete Kirsten Grimsrud Lillehammer { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Grete Kirsten Grimsrud Lillehammer", "tel": "Telefon: 5183 2657", "email": "grete.lillehammer@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling fornminner
Kontor/romnr AM A-407

Undervisning

Forskningsområder

Social archaeology (children and childhood studies, gender studies, burial rituals)

Cultural heritage (cultural memory and heritage studies, museology and museumarchaeology)

 

Utvalgte publikasjoner

Children and childhood studies 

Lillehammer, G. 1979. Gjemt og glemt - Barn i fortiden. AmS-Småtrykk 5, 4-7.

Lillehammer, G. 1979. Tre små jærbuer. AmS-Småtrykk 5, 14-17.

Lillehammer, G. 1982. Med barnet på vei inn forhistorien. AmS-Skrifter 9, 97-102.

Lillehammer, G. 1986. Barna i Nordens forhistorie. Drøft metodegrunnlaget og kildenes bærekraft. K.A.N. 2, 3-21.

Lillehammer, G. 1987. Small scale archaeology. In Bertelsen, R., Lillehammer, A. & Næss, J.-R. (eds.) Were They All Men? AmS-Varia 17, 33-34.

Lillehammer, G. 1989. A child is born. The child’s world in an archaeological perspective. Norwegian Archaeological Review 22, 89-105.

Lillehammer, G.G. 1990. Barn av sin tid. ARKEO 1, 9-12.

Lillehammer, G. 2000. The world of children. In Sofaer-Deverenski, J. (eds.) Children and material culture. London, Routledge, 17-36.

Lillehammer, G. 2002. Archäeologie und Kindheit. In Alt, K. W. & Kemkes-Grottenthaler, A. (eds.). Kinder welten. Anthropologie-Geschichte-Kulturvergleich. Köln, Weimar og Wien, Böhlau Verlag, 78-94.

Lillehammer, G. 2005. Archaeology and children. K.A.N. 24, 18-35.

Lillehammer, G. 2006. Kunnskap og kunnskapsoverføring i forhistorisk tid. In Hauken, Å. D. (ed.) Universitetet – idé og institusjon. Seminarrapport, Haugaland Akademi, 22- 36.

Lillehammer, G. 2006. Steder for ankomst og avreise ─ liv og død i et slektssamfunn på Ullandhaug. Fra haug ok heiðdni 4, 17-26.  

Lillehammer, G. 2008. Something about children. In Dommasnes, L.H. & Wrigglesworth, M. (eds.) Children, Identity and the Past. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, 96-112.

Lillehammer, G. 2008. Transforming images: exploring the powerful children. Childhood in the Past 1, 94-105.

Lillehammer, G. 2008. Internasjonal konferanse om barn i fortiden. Fra haug ok heiðni 4, 24-25.

Lillehammer, G. 2010. Archaeology of children. Complutum 21,15-45.

Lillehammer, G. 2010 (ed.). Socialisation. Recent Research on Childhood and Children in the Past. AmS-Skrifter 23, Stavanger.

Lillehammer, G. 2010. Introduction to socialisation. Recent research on childhood and children in the past. In Lillehammer, G. (ed.) Socialisation. Recent Research on Childhood and Children in the Past. AmS-Skrifter 23, 9-19.

Lillehammer, G. 2010. Youth and Age in the Medieval North.The Northern World Vol 42. Book Reviews. Childhood in the Past 3, 135-137.

Lillehammer, G. 2010. Mejsholm, L. Grãnsland. Konstruktion av tidig barndom och begravningsritual vid tiden for kristnandet i Skandinavien. Recensioner. Fornvännen 4, 324-326.

Lillehammer, G. 2011. The children in the bog. In Lally, M. and Moore, A. (eds.) (Re)Thinking the little Ancestor: New Perspectives on Archaeology of Infancy and Childhood. BAR Internationa Series 2271. Archaeopress, Oxford, 47-62.

Lillehammer, G. 2012. Travels into thirdspace: The archaeological heritage of children's spaces. A view from beyond. Childhood in the Past 5, 7-19.

Lillehammer, G. 2015.Steps to children's living spaces. In Sanches Romero, M., Alarcon Garcia, E. and Aranda Jimenez, G. (eds.) Children's Spaces and Identity. Oxbow Books, Oxford et Philadelphia, 10-24..

Lillehammer, G. 2015. 25 years with the 'child' and the archaeology of childhood. Childhood in the Past 8 (2), 78-86.

 Lillehammer, G. in prep. The history of the archaeology of childhood. To be published in The Oxford Handbook of The Archaeology of Childhood. Oxford University Press, Oxford


Gender studies

Lillehammer, G. 1985. Arkeologisk kvinneforskning. Nye problemstillinger og innfallsvinkler. K.A.N. 1, 38-44.

Lillehammer, G. 1988. Kvinner i yrkessammenheng. Å skrelle løk i fornminnevernets kjøkkenavdeling. K.A.N. 6, 21-35.

Lillehammer, G. 1988. Innledning til temaet "Arkeologisk kvinneforskning". K.A.N. 6, 48-51.

Lillehammer, G. 1988. Kvinnebønder i Nordens forhistorie. K.A.N. 7, 45-55.

Lillehammer, G. & Næss, J.-R. (eds.) 1988. Arkeologisk kvinneforskning og kvinner i kulturminnevernet. K.A.N. 6, Stavanger.

Lillehammer, G. 1990. Kjerringa mot strømmen. K.A.N. 9-10, 37-53.

Lillehammer, G. 1994. Forvaltning i et feministisk perspektiv. K.A.N. 17-18, 136-134.

Lillehammer, G. 1996. Death, family and gender. Life’s starting point? K.A.N. 21, 61-82.

Lillehammer, G. 1999. An archaeology of textual diversity – reading in a room with a view. In Fuglestvedt, I., Gansum, T. & Opedal, A. (eds.) Et hus med mange rom. AmS-Varia 11A, 17-30.

Lillehammer, G. 2006. Det store jentespranget. In Skogstrand, L. & Fuglestvedt, I. (eds.) Det arkeologiske kjønn. OAS Oslo Arkeologiske Series 7, 65-85.

Lillehammer, G. 2006. Til patriarklandets pris. Sosial struktur og kulturkonflikter i kulturminnevernet. In Barndon, R., Innselset, S.M., Kristoffersen, K.K. & Lødøen, T.K. (eds.) Samfunn, symboler og identitet – festskrift til Gro Mandt på 70-års dagen. UBAS Nordisk 3, Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter, 511-524.

Lillehammer, G. 2008. Blant perleglade veversker og verdensdamer på Kvassheim. Fra haug ok heiðni 2, 3-7.

Lillehammer, G. 2015. An enigmatic amber bead - On a woman's burial from the Early Viking Period, SW Norway. In Kory, R. W. and Masanz, R. (eds.) Lebenswelten von Kindern und Frauen in der Vormoderne. Curah bhán publications - Daniel Buchner,  Berlin.

 

Burial rituals

Lillehammer, G. 1983. Grave rituals at the Kvassheim burial ground. In Lauvskar, O. & Welinder, S. (eds.) STAR II. Studenttextbook and Star examples. Rapportserie 30. NAVFs EDB-senter for humanistisk forskning, Bergen, 80-95.

Lillehammer, G. 1983. The chronology of the Kvassheim burial ground. In Lauvskar, O. & Welinder, S. (eds.) STAR II. Studenttextbook and Star examples. Rapportserie 30. NAVFs EDB-senter for humanistisk forskning, Bergen, 37-55.

Lillehammer, G. 1987. Looking for individuals among archaeological burial data. In Bertelsen, R., Lillehammer, A. & Næss, J.- R. (eds.) Were They All Men? AmS-Varia 17, 78-97.

Lillehammer, G. 1988. Kvassheimgravfeltet – ved porten til Leia. Arkeologiske skrifter 4, 367-380.

Lillehammer, G. 1996 [1985]. Død og Grav. Gravskikk på Kvassheimgravfeltet, Hå i Rogaland, SV Norge. AmS-Skrifter 13, Stavanger.

 

Cultural memory and heritage studies 

Lillehammer, G. & Næss, J.-R. (eds.) 1988. Seminar-rapport. Arkeologisk kvinneforskning og kvinner i kulturminnevernet. K.A.N. 6, 1-117.

Lillehammer, G. & Hygen, A.-C. 1992. Frigivningsmyndighetens plassering til Riksantikvaren. Prøveordningen 1992-rapport. Riksantikvarens notater 1/1992. Oslo.

Johansen, K., Lillehammer, G. & Hygen, A.-C. 1994. Frigivningsmyndighetens plassering til Riksantikvaren. Prøveordningen 1993-1994-rapport. Riksantikvarens notater 2/1994, Oslo.

Lillehammer, G. 1994. Camera Archaeologica - arkeologisk brønnpissing, poetisk rallarliv eller hva? Nicolay 64A, 32-43.

Lillehammer, G. 1995. Kultur for alle – alles kultur. Vern og virke 1994, 52-55.

Lillehammer, G. 1996. Kontakt-konflikt: Kulturminnevern og kulturforståelse. Analyse av utmarksmiljø i Hå kommune i Rogaland. Frá Haug ok Heiðni ,30.

Lillehammer, G. & Prøsch-Danielsen 2001. Konflikt som kontakt. Kulturminnet alvedans på Jæren. In Skar, B. (ed.) Kulturminner og miljø. Forskning i grenseland mellom natur og kultur. Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo, 35-63.

Lillehammer, G. 2004. Konflikter i landskapet. Kulturminnevern og kulturforståelse: Alvedans og utmark i Hå kommune, Rogaland, SV-Norge. AmS-Varia 42, Stavanger

Lillehammer, G. 2004. Øyets lyst er sist til å knekkes? Landskap, kulturmiljø og revisjon av plan-og bygningsloven.  AmS-NETT 3, http://www.a.uis.no)

Lillehammer, G. 2005. Konflikter i landskapet. Kulturminnevern og kulturforståelse: Alvedans og utmark i Hå kommune, Rogaland, SV-Norge. AmS-NETT 1, (http://www.am.ui.no

Lillehammer, G. 2005. Kulturminnevernforskning – hvor nyttig? Primitive tider 7, 81-94,

Lillehammer, G. 2005: Kommentar til kommentarene: Kulturminnevernforskning – hvor nyttig? Primitive tider 7, 110-114.

Lillehammer, G. 2005. Bønder i solnedgang. K.A.N. 25, 60-75.

Lillehammer, G. 2006. Fortidens redningsmann. Hans-Emil Lidén: Nicolay Nicolaysen. Et blad av norsk kulturminneverns historie. Heimen 43, 68-71.

Lillehammer, G. 2007. The past in the present – Landscape perception, archaeological heritage and marginal farmland in Jæren, Southwestern Norway. Norwegian Archaeological Review 40, 159-178.

Lillehammer, G. 2009. Making them drawn: the use of drawing in research into public attitudes towards the past. In Sørensen, M. L. S. & Carman, J. (eds.) Heritage Studies: Methods and Approaches. Routhledge, London, 253-269.

Lillehammer, G. 2014. Jærens Akropolis. Landskap og fornminner på Anda-Tu høyden. In Kristoffersen, S., Solheim Pedersen, E. and Nitter, M. (eds.) Et Akropolis på Jæren? Tinghaugplatået gjennom jernalderen. AmS-Varia 55, 9-36.


Museology and museumarchaeology

Lillehammer, G., Lundström, I. & Næss, J.-R. 1990. Døden på utstilling. AmS-Rapport 4, Stavanger.

Lillehammer, G. 1991. Ustilling som prosess – museum på utstilling. Museumsnytt 2, 26-37.

Lillehammer, G. 1992. Museoteket – publikumsarkiv og magasin - Hakkebakkeskogens utfordring. In Espeland, E. & Schrøder Vesterskjær, S. (eds.): Gjenstanden. Verdi og virkning. NKKMs fagseminar 1991, 35-40.

Lillehammer, G. 1999. Nature as resource. In Selsing, L. & Lillehammer, G. (eds.) Museumslandskap. AmS-Rapport 12A, 23-36.  

Lillehammer, G. 2009. Historieformidling og historiebevissthet. Den utfordrende fortellingen om den fjerne fortiden. AmS-Varia 49, 7-20.

Lillehammer, G. 2012. "Ta den ring og la den vandre...". In Maurstad, A. and Hauan, M. A. (eds.) Museologi på norsk - Universitetsmuseenes gjøren. Akademika Forslag, Trondheim, 169-191.  


 

Pågående forskning

Children and childhood studies, museology and museumarchaeology:

'Let us draw the Past'

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Lillehammer, Grete (2015). 25 years With the 'child' and the archaeology of childhood. ISSN 1758-5716. Volum 8. Hefte 2. s. 78-86.
 • Lillehammer, Grete (2015). An enigmatic amber bead - On a woman's burial from the Early Viking period, SW Norway. I: Lebenswelten von Kindern und Frauen in der Vormoderne : archäologische und anthropologische Forschungen in memoriam Brigitte Lohrke. Curach bhan. ISBN 978-3-942002-21-9. s. 199-212.
 • Lillehammer, Grete (2015). Steps to children's living spaces. I: Children, spaces and identity. Oxbow Books. ISBN 978-1-78297-935-7. s. 10-24.
 • Lillehammer, Grete (2014). Jærens akropolis. Landskap og fornminner på Anda-/Tu-høyden. I: Et Akropolis på Jæren? Tinghaugplatået gjennom jernalderen. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7760-160-1. s. 13-36.
 • Lillehammer, Grete (2012). "Ta den ring og la den vandre" - Fra fast kulturminne i landskapet til løst kulturminne i et museumsmagasin. I: Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren. Akademika forlag. ISBN 978-82-519-2888-5.
 • Lillehammer, Grete (2012). Travels into thirdspace: The archaeological heritage of children's spaces. A view from beyond. ISSN 1758-5716. Volum 5. s. 7-19.
 • Lillehammer, Grete (2011). The Children in the Bog. I: (Re)thinking the little ancestor : new perspectives on the archaeology of infancy and childhood. Archaeopress. ISBN 9781407308456.
 • Lillehammer, Grete (2010). Introduction to socalisation : recent research on childhood and children in the past. ISSN 0800-0816. Hefte 23. s. 9-19.
 • Lillehammer, Grete (2009). Historieformidling og historiebevissthet: Den utfordrende fortellingen om den fjerne fortiden. Presenting and understanding history: The challenging story about the distant past. I: AmS-Varia. Arkeologisk Museum.
 • Lillehammer, Grete (2009). Making them draw : the use of drawings when researching public attitudes towards the past. I: Heritage studies : methods and approaches. Routledge. ISBN 978-0-415-43185-9. s. 253-269.
 • Lillehammer, Grete (2008). Something about children. I: red. Dommasnes, L.H. & Wiggleworth, M. Children, Identity and the past. Cambridge Scholars Publishing. s. 96-112.
 • Lillehammer, Grete (2010). Socialisation. Recent research on Childhood and Children in the Past. Arkeologisk museum i Stavanger and The Society for the Study of Childhood in the Past. ISBN 9788277601472. 155 s.
 • Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Høgestøl, Mari; Denham, Sean Dexter (2016). Protect or perish: On the outlook for the young and the old in a museum's collections.. 22nd annual meeting of the EAA. 2016-08-31 - 2016-09-04.
 • Lillehammer, Grete (2014). 25 years with the "child" and the archaeology of childhood. SAA 79th Annual Meeting. 2014-04-23 - 2014-04-27.
 • Lillehammer, Grete; Hollund, Hege Ingjerd; Bøe, Ellen Tjørnhom; Sandvik, Paula Utigard; Ruud, Bente (2014). Exhibitions as Models for the Future. In Third Space: Mediation in the Walks of People. Bokprosjekt Exhibitions as Research. 2014-11-19 - 2014-11-21.
 • Lillehammer, Grete (2012). Children and their living spaces - Reflections from afar. The 2012 Sixth International Conference of the Society for the Study of Childhood in the Past. 2012-10-20 - 2012-10-21.
 • Lillehammer, Grete (2012). Lange linjer - Landskap og fornminner på Hauge og Tu høyden. Et Akropolis på Jæren. 2012-09-17.
 • Lillehammer, Grete (2012). Steps to childrens living spaces. sscip SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE 2012: Children and Their Living Spaces. 2012-10-19 - 2012-10-21.
 • Lillehammer, Grete (2012). Ta den ring og la den vandre. Fra fast kulturminne i landskapet til løst kulturminne i et magasin. AM Forskningseminar. 2012-12-11.
 • Lillehammer, Grete (2011). Barn i fortiden:Myrbarna fra Jæren i Rogaland. Children in the Past: The Children in the Bog, Jæren, Rogaland County, Norway. EKKO NRK 2 [Radio] 2011-11-28.
 • Lillehammer, Grete (2010). Archaeology of children. ISSN 1131-6993. Volum 21. Hefte 2. s. 15-45.
 • Lillehammer, Grete (2010). Barn i fortiden med særlig vekt på utsetting av barn i norrønn tid Children in the past focusing in particular on the infanticide of children in the Norse society. Verdibørsen, NRK 2 [Radio] 2010-10-16.
 • Lillehammer, Grete (2010). En perlegåte An enigmatic bead. ISSN 0015-9255. Hefte 3. s. 13-17.
 • Lillehammer, Grete (2010). Mejsholm, L. Gränsland. Konstruktion av tidig barndom och begravningsritual vid tiden för kristnandet i Skandinavien. Mejsholm, L. Borderland. Constructions of Early Childhood and Burial Rituals during the Christianisation in Scandinavia. ISSN 0015-7813. Hefte 4. s. 326-326.
 • Lillehammer, Grete (2010). Youth and age in the Medieval north. The Northern World vol. 42. ISSN 1758-5716. Volum 3. s. 135-137.
 • Sjurseike, Ragnhild; Lillehammer, Grete; Nitter, Marianne; Pedersen, Einar Solheim; Sageidet, Barbara Maria; Selsing, Lotte (2003). Mennesker og klima før og i fremtiden. ISSN 0804-8991.