< Kontakt oss

Finn ansatt

Et profilbilde

Universitetslektor
Berit Tofteland

Avdeling/enhet Det humanistiske fakultet
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Kontor/romnr HL K-206

Forskningsområder

Livet på småbarnsavdelinger i barnehagen m særlig blikk for  måltidet.

Verdier i barnehagen

Utvalgte publikasjoner

Forskningsrettet publisering:

 

Fagfellevurderte artikler:

Grindland, B. 2012. På kanten av kaos. Om orden og uorden i måltidsfellesskap på

småbarnsavdelinger. I B. Bae, 2012. Medvirkning i barnehagen. Potensialer i det uforutsette.  s 57-78. Bergen: Fagbokforlaget

Grindland, B. 2011. Uenighet som demokratisk praksis. Nordisk barnehageforskning 4 (2) s 75-90.

Nyberg, M. & Grindland, B. 2008: The influence of the room context in the meal experience: examples from a hospital and a nursery. Journal of Foodservice, vol.19, iss.1 pg 35-43, ISSN 1748-0140

Internasjonale forskerkonferanser, paper presentasjon:

2011, 15.sept: At the edge of chaos: Order and disorder in the meal community in nursery. EECERA 2011, Geneve.

2009, 25.-29.aug: Adult’s constructions of children as participants in meals. EECERA, Strasbourgh.

2008, 03.-06.sept: Adults’ different awareness of children’s participation - upbringing for different democracies? EECERA, Stavanger.

 

Nasjonale forskerkonferanser, invitert hovedinnlegg:

2010, 4.og 5. nov. Måltidsfellesskap på småbarnsavdeling som demokratisk praksis Avslutningskonferanse NFR: Barnehagebarns medvirkning: Utfordringer i teori, praksis og politikk.  Lysebu, Oslo

2010, 19.mai. Demokrati? Kort kommentar ut fra forskerperspektiv. Nettverk for Demokrati i barnehagen, Grimstad.

2008, 09. mai. Demokratisk samtale – hva ellers? Opponent på innlegg i forskernettverket Demokrati i barnehagen, Grimstad.

2008, 17.-18. april: Å forske på eller forske med? Hvordan kan tegning som metode være med å fremme deltakermedvirkning i forskningssamtalen? Presentasjon på konferansen ”FOU i praksis”, DMMH/NTNU, Trondheim.

 

Lokale forskerforum, presentasjon:

2011, 30.aug. Uenighet som demokratisk praksis i måltidsfellesskapet på småbarnsavdeling. Forum for barnehagevitenskap, UiS.

2011; 04. mai. UIS Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Grindland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna. Verdier i barnehage, ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Hur forska tillsammans? Forum for Barnehagevitenskap;

2010, 09. mars. Barn som deltaker i måltidsfellesskapet – demokratisk praksis? Diskursanalyse av samtaler med ansatte på småbarnsavdeling i barnehagen. Forum for barnehagevitenskap, UiS.

2008, 03.nov. The start of the meal- Adults’ different awareness of participation and democracy? Forskerskolen,HUM, UiS.

2008, 04. febr: Måltidet – demokratiets vugge?  Forum for barnehagevitenskap, IFU, UiS,

 

Forskernettverk, deltaker:

2008 –: Nasjonal skrivegruppe. Leder: Professor Sissel Lie, NTNU.

2007-10: Norges forskningsråd: Barns medvirkning i et relasjonelt perspektiv – med fokus på de yngste i barnehagen. Leder: førsteamanuensis Berit Bae, HiO

2007- : Demokrati i barnehagen. Leder: førstelektor Kirsten E Jansen, UiA.

 

Konsulent for utgivelse av lærebøker:      

2010 Nordli, W. & Thormodsæter, B.M. S.  Tilstedeværende voksne – medvirkende barn Endringsledelse i barnehagen, Kristiansand: Høyskoleforlaget.

2008: Johannesen, N. og Sandvik, N: Små barn og medvirkning. Oslo: Cappelen akademisk forlag.

 

Barnehagerettet publisering:

Invitert hovedinnlegg på konferanser for barnehageansatte:

2011, 18. november: Likeverd og ansvar mellom barn og voksne. Inspirasjonsdag for forskningsbarnehager i Sandnes og Gjesdal, UiS. Sammen med Monika Röthle

2011, 11.mars. Jo flere vi er sammen – dess lenger må jeg vente for å få mat. Inspirasjonsdag for forskningsbarnehager i Sandnes og Gjesdal. Uis.

2010, 19. nov. ”Måltidet er en situasjon som lett blir kaos” – og hva kan da skje med måltids- fellesskapet? Inspirasjonsdag for barnehageansatte i Gjesdal og Sandnes. Friheim arena, Sandnes.

2010, 20.mai. Måltidsfellesskap og kaos – eller - kaos som måltidsfellesskap? Barnehagekonferansen i Rogaland 2010.

2009. 23. okt. Måltidet på småbarnsavdeling som demokratisk praksis: Kaos som medvirkning? Barnehagekonferansen 2009. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Molde.

2009, 24. sept. Medvirkning - hva ellers? Medvirkning som etisk praksis. Konferansebidrag øvingslærermøte, UiS.

2009, 07. sept. Barns medvirkning – hva ellers? Østfoldkonferansen, 2009: «Medvirkning som etisk praksis», Fredrikstad. 

2008, 21. mai: Venting som medvirkning? Kursdag for barnehageansatte, Fylkesmannen i Troms.

2008, 16. april: Måltidet på småbarnsavdeling – demokratiets vugge? Fagdag for pedagogisk og administrativ personale, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag/NFR.

 

Presentasjoner i enkelte barnehager:

2012, 28. februar. Hvordan legge til rette for foreldremedvirkning i en flerkulturell barnehage? Personalseminar, prosjektbarnehage, Sandnes

 2012, 27. februar. Anerkjennelse av barns lek. Er en god relasjon nok? Personalseminar, prosjektbarnehage, Gjesdal

2011, 24.nov. Anerkjennende væremåte. Personalseminar, prosjektbarnehage, Gjesdal

2011, 27 sept. Respekt som verdi i leken i barnehagen. Personalseminar, prosjektbarnehage, Gjesdal

2011, 11. mai. Verdier i barnehagen. Presentasjon for personale i prosjektbarnehage 2, Gjesdal

2011. 10. mai. ”Å snakke med rompene” analyse av praksisfortelling sammen med ansatte i barnehage 1, Sandnes.

2011, 17. mars. ”Når 2 åringer mater hverandre” Analyse av denne og andre praksisfortellinger sammen med personale på prosjektbarnehage 2, Gjesdal.

2011, 08.febr. Hva når foreldrene ikke kommer lenger enn til døra? Veiledning av personale i prosjektbarnehage, Sandnes

2008, 07. nov: Praksisfortelling som pedagogisk dokumentasjon. Personalkurs Åmøy barnehage, Rennesøy.

2008, 29.febr: Måltidet - arena for læring av demokratiske verdier? Personalsamling, Maurtuå og Trollongane Barnehage i barnehage, Bryne.

2007, 16 nov: ”Hva er et barn – og hvem er du?” Planleggingsdag for assistentene i barnehagene i Rennesøy kommune.

 

Mentor i barnehageprosjekter:

2005- 2008: Mentor for barnehageprosjekt ved Marutuå og Trollongane barnehage, Bryne: Det gode møtet

2010-12: Verdier i barnehagen. Et samarbeidsprosjekt mellom UiS,  Sandnes og Gjesdal kommune

 

Populærvitenskapelige publikasjoner:

2012 nr 2. Univers. Intervju. Barnas parlament. Tekst: Ragnhild Nordahl Næss

2009, 20. nov. Aviskronikk. Stavanger Aftenblad. Gode barnehager er bra – også for de små. Forfattere: Abrahamsen, G., Alvestad, M., Berge, A., Grindland, B., Johansson, E., Röthle, M., og Sageide, B.

 Populærvitenskapelige presentasjoner:

2011, 09. mai. Måltidet – mer enn maten? Y’s men. Ynglingen, Stavanger

2007, sept: Hva er læring? Frivillige leksehjelpere, Stavanger Røde Kors.

 

Pågående forskning

Forskningsprosjekt, deltaker:

2010- 2012: UiS i samarbeid med Gjesdal og Sandnes kommune: Verdier i barnehagen. Leder: Professor Eva Johansson.

2007 – 2010: Norges Forskningsråd, Praksisrettet FOU: Barns medvirkning i et relasjonelt perspektiv. Med fokus på de yngste i barnehagen.  Leder: Førsteamanuensis Berit Bae, UiO. 2007-  : PhD prosjekt: Måltidet på småbarnsavdeling i barnehagendemokratiets vugge? Veileder: Professor EvaJohansson, UiS.

2007 - 12 PhD prosjekt. Måltidet på småbarnsavdeling i barnehagen - demokratiets vugge? Diskursanalyse av forskningssamtaler med ansatte om måltidsfellesskap og om å være måltidsdeltaker på fire småbarnsavdelinger.

Arbeidserfaring