Et profilbilde

Senterleder
Midthassel, Unni Vere { "honorific-suffix": "Senterleder", "fn": "Midthassel, Unni Vere", "tel": "Telefon: 5183 2918", "email": "unni.midthassel@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Rom HG Q-326

 

Courses taught

Forskningsområder

Skoleutvikling, ledelse,

Utvalgte publikasjoner

Artikler publisert i tidsskrift med fagfellevurdering

Midthassel, U. V., Bru, E. & Idsøe, T. (2000). The principal?s role in promoting school development activity in Norwegian compulsory school, School Leadership & Management, 20 (2), 247-260.

Midthassel, U. V. & Bru, E. (2001): Predictions and gains of teacher involvement in an improvement project on classroom management, Educational Psychology, 21 (3), 229-242.

Midthassel, U. V., Manger, T. & Torsheim, T. (2002). Community effects on teacher involvement in school development activity. Research Papers in Education 17 (3), 293-304.

Munthe, E. & Midthassel, U. V. (2002). Peer learning groups for teachers. New Zealand Annual Review of Education, 11, 303-316.

Midthassel, U.V. (2003). Kollegaveiledning ? er det verd å bruke tid på? Norsk Pedagogisk Tidsskrift,3, 4, 168-174.

Midthassel, U.V. (2004). Teacher involvement in school development activity and its relationships to attitudes and subjective norms among teachers. Educational Administration Quarterly,40 (3), 1-22.

Midthassel, U.V. (2006) Creating a shared understanding of classroom management. Educational Management Administration & Leadership, 34 (3), 365-383.

Midthassel, U.V. Bru, E. & Idsøe, T (2008). Is the sustainability of reduction in bullying related to follow-up procedures? Educational Psychology, 28 (1), 83-95.

Midthassel, U.V. & Ertesvåg, S. (2008). Schools implementing Zero. The process of implementation an anti-bullying programme in six Norwegian schools. Journal of Educational Change, 9 (2), 153-172.

Midthassel, U.V., Minton, S. & O?Moore, A.M. (2009). Conditions for the implementation of anti-bullying programmes in Norway and Ireland: A comparison of contexts and strategies. Compare, 39 (6), 737-750.

Idsøe, T., Hagtvedt, K.A., Bru, E., Midthassel, U.V. & Knardahl, S. (2008). Antecedents and outcomes of intervention-programme participation and task priority change among school psychology counsellors: A latent variable growth framework. Journal of School Psychology 2008, 46 , 23-52.

 

Veland, J., Midthassel, U.V. & Idsøe, T. (2009). Socio-economic status and perceived social inclusion in school: Interactions of disadvantages. Educational Research, url: http://dx.doi.org/10.1080/00313830903301994

Roland, E., Bru, E., Midthassel, U.V. & Vaaland, G.S. (2010). Anti-bullying efforts in Norway 2001-2004: Effects of the National Manifesto and the Zero programme. Social Psychology of Education, 13(1), 41-55.

 

Roland, E. & Midthassel, U.V. (2012). The Zero program. New Directions for Youth Development, spring, 29-39.

 

 

 

 

Artikler I tidsskrift uten fagfellevurdering og på nett

Midthassel U. V. (1994). Spesialpedagogiske team. Spesialpedagogisk arbeid integrert i en videregående skoles virksomhet. Spesialpedagogikk,7, 3-10

Midthassel U. V. (1995). Psykososiale vansker som innovasjonsområde. Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk, 2, 63-71.

Midthassel, U. V. (1996). Der Umgang mit Sonderpädagogischem Förderbedarf, Einige Beispiele aus Norwegen, Sonderpädagogische Förderzentren im internationalen Vergleich, Fachverband für Behindertenpädagogik, Materialen p.25-31, Würzburg.

Midthassel, U. V. (1996). Pädagogische Anmerkungen zum Thema Kooperation zwischen Sonderschullehrern und Lehrern der Allgemeinen Schule, Sonderpädagogische Förderzentren im internationalen Vergleich, Fachverband für Behindertenpädagogik, Materialen p.49-56, Würzburg.

Midthassel, U. V. (1999). Systemrettet arbeid i skolen og PP-tjenestens rolle i dette arbeidet. Skolepsykologi, 4, 57-58.

Midthassel, U. V. og Fandrem, H. (1999). Systemrettet arbeid i Samtak, http:// samtak.nls.no

Midthassel, U. V. og Fandrem, H. (2000). Systemperspektivet I Samtak ? hva betyr det for lærernes arbeid? Norsk Skoleblad.

Midthassel, U. V. (2002). Skoleutvikling, med fokus på lærerinvolvering. Bedre Skole, 3, 4-12.

Midthassel, U. V. (2002). Hvordan kan rektor fremme utviklingsarbeid. Bedre skole, Magasin for ledere,4, 8-10.

Midthassel, U. V. (2002). Det er nå Samtak begynner. Spesialpedagogikk,10, 24-28.

Midthassel, U.V. (2002). Fase III i Samtak i lys av de tidligere fasene. Artikkel på http:// skolenettet.ls.no/faseIII

Midthassel, U.V. (2003). Skoleutvikling i Norge de siste 30 år. Fokus på sentrale og lokale utfordringer forbundet med å utvikle en inkluderende skole. Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk,1, 13-22.

Midthassel, U.V. (2005). Schools? Action Plan against Bullying. http: uis.no

Midthassel, U.V.  og Ertesvåg, S. (2009). Utfordringer ved implementering av skoleomfattende endringsarbeid. Spesialpedagogikk, 01, 4-11.

Midthassel, U.V. (2009). Læringsmuligheter i kollegagrupper. Spesialpedagogikk,09, 4-11.

 

Kapitler i bok:

Midthassel U.V. & Fandrem, H. (2002). Systemrettet arbeid i Samtak. I G. Auestad (red.), Utviklingsarbeid i skole og PPT. Stavanger, Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger.

 

Midthassel, U.V. & Roland, E. (2008). The Norwegian Manifesto against bullying: Opportunities, challenges and results on a national and school level. Kap 11. I D. Pepler & W. Craig (red) Understanding and addressing bullying: An international perspective. Indiana: AuthorHouse.

Midthassel, U.V. (2009). Skoleutvikling ? skoler i utvikling? I T. Bergem og S. Helgesen (red), Soria Moria ? Neste? Perspektiver på skoleutviklingen. Kap. 8.

 

Midthassel, U.V. (2011). Utvikling av håndbok i klasseledelse ? en skoleomfattende sak. I U. V. Midthassel, E. Bru,S.K. Ertesvåg og E. Roland (red.). Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Kap.4 s.73-85. Oslo: Universitetsforlaget.

Midthassel, U.V. og Roland, E. (2011). Zero ? et program om mobbing. I U. V. Midthassel, E. Bru,S.K. Ertesvåg og E. Roland (red.). Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Kap.6 s.107-123. Oslo: Universitetsforlaget.

Midthassel, U.V., Bru, E., Ertesvåg, S.K og Roland, E (2011). Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid. I U. V. Midthassel, E. Bru,S.K. Ertesvåg og E. Roland (red.). Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Kap.1 s.11-16. Oslo: Universitetsforlaget.

Midthassel, U.V., Bru, E., Ertesvåg, S.K og Roland, E (2011). Sårbare barn i barnehage og skole. I U. V. Midthassel, E. Bru,S.K. Ertesvåg og E. Roland (red.). Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Kap.1 s.11-15. Oslo: Universitetsforlaget.

 

 

 

Rapporter:

Midthassel, U. V. (1995). Lokalt utviklingsarbeid i skolen - en vanskelig utfordring. Rapport i tilknytning til prosjektet "Videregående skole for elever med psykososiale vansker". Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger.

Midthassel, U. V. (1995). Lærerveiledning til "Problematferd - er det noe problem". Veiledningen er del av et undervisningsopplegg som også består av en elevfolder. Undervisningsopplegget retter seg mot videregående skole. Det bygger på en undersøkelse gjort blant elever i videregående skole i tre fylker. Senter for Atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger.

Midthassel, U. V. (1995). Organisasjonsteori og innovasjon. Kompendium til 2. avdeling spesialpedagogikk.

Midthassel, U. V. (1997). Veiledning som arbeidsmåte for å møte utfordringer i skolen. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger.

Midthassel, U. V. (1997). KUFs ressurspersoner mot mobbing ? erfaringer og idéskisse. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger.

Midthassel, U. V. (1998.) Perspektiver på skolen som organisasjon. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger.

Midthassel, U. V & Bru, E. (1998) Håndbok i klasseledelse.  Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger.

Midthassel, U.V. (2003). Skolens handlingsplan mot mobbing. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger.

Midthassel, U.V., Auestad, G., Roland, P. & Solli, E. (2006). Zero, SAFs program mot mobbing. Temahefte. Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.

Midthassel, U. V. (2009). Veiledning som arbeidsmåte for å møte utfordringer i skolen. 2. utg. Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.

 

 

Avhandlinger:

Hovedfag:

Midthassel, U.V. (1994). Spesialpedagogisk arbeid I videregående skole. Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Stavanger.

 

Dr. philos graden:

Midthassel, U. V. (2002). Teacher involvement in school development activity. Det Psykologisk fakultet, Universitet i Bergen.

 

 

 

  Konferanseforedrag

 

Internasjonale

Midthassel, U. V. (1995). How to ensure co-operation between specialteachers and general teachers in ordinary schools. Internationaler arbeitskreis Sonnenberg "Förderzentren für behinderte Kinder im internationalen Vergleich" i Haus Sonnenberg, Harz Tyskland 30.04 - 06.05.

Midthassel, U. V. (1995). How to meet special needs - some examples from Norway. Internationaler arbeitskreis Sonnenberg "Förderzentren für behinderte Kinder im internationalen Vergleich" i Haus Sonnenberg, Harz Tyskland 30.04 - 06.05.

Midthassel, U. V. (1999). Creating a shared meaning on classroom management among staff: experiences from a Norwegian case study, Teacher education and teacher development in a changing world. Hong Kong, 15.-17. januar.

Midthassel, U.V. (2006). The Norwegian Manifesto: opportunities, challenges and results on a national and school level. PREVNet Annual General Meeting: Addressing Bullying Through Partnerships: Canadian and International Perspectives. Otawa, Canada 25.-26. May.

Midthassel, U.V. (2006). Looking at the Norwegian Work on Bullying: identifying opportunities, challenges and results. ABA Meeting. London 07.June.

Midthassel, U.V. (2010). The Norwegian violence prevention strategy and cooperation within the school. Presentation at expert/innenworkshop Seelischen Gesundheit im schulischen Setting: Kooperation für Gewaltprävention,Wien 26. Nov.

Midthassel, U.V. (2012). Anti-bullying work in Norway ? national strategies and local challenges. Arrangør:Kunnskapsdepartementet, Oslo 4. Mai, 11.

 

Nasjonale

Midthassel, U. V.(1997). Lokalt utviklingsarbeid i skolen, - problemer og muligheter, Forskningsdagene ved Høgskolen i Stavanger.

Midthassel, U. V. (1997). Internkontroll og systematikk i skolens arbeid med psykososiale vansker, Senter for atferdsforsknings nettverkskonferanse Stavanger, 24.-26. september.

Midthassel, U. V. (1998): Hva er Systematikk i utviklingsarbeid?  Konferanse for veileder- tjenesten i Norge, Haugesund, 11.-13 mars.

Midthassel, U. V. (1998). Utviklingsarbeid ? veilederrolle og systematikk. Konferanse for veileder tjenesten i Norge, Haugesund, 11.-13 mars.

Midthassel, U. V. (1999): Systemrettet arbeid i Samtak, Hamar, 6.-8. desember. Publ. på http://samtak.nls.no.

Midthassel, U. V. (2000): Lokalt utviklingsarbeid i Samtak, Stavanger,14.-15. mars, Drammen, 16.-17. mars, Trondheim, 22.-23. mars. Publ. på http://samtak.nls.no.

Midthassel, U.V. (2002): Det er nå Samtak egentlig begynner.  Konferanse for skoleledere og PP-tjeneste i Rogaland. Stavanger 6. november

Midthassel, U.V. (2005). Kan programbasert arbeid mot mobbing bidra til bedre lærings- og oppvekstmiljø? Nasjonal konferanse for skoleeiere og lærerutdanningen ved høgskole og universitet. Tromsø 6.-7. juni.

Midthassel U.V. (2009). Implementering og spredning av prosjekterfaringer. Nettverkskonferanse for sosialpedagogiske prosjekter i ungdoms- og videregående skoler, Oslo 19.11.

Midthassel, U.V Den inkluderende skolen ? en realiserbar visjon?

Utdanningskonferansen i Rogaland  Arrangør: Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger 4. november.

Midthassel, U.V. (2011) Presentasjon av aktuell forskning om læringsmiljøets betydning. Fagdag om læringsmiljø i regi av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland, Oslo 18.8.

Midthassel, U.V. (2012) Skolen som læringsarena: elevenes læringsmiljø, de voksnes læring og PPTs rolle. Årlig faglig samling for PPT i Sogn og Fjordane, Gloppen 19. april.

 

 

 

 

Pågående forskning

 

Arbeidserfaring

UiS

Professoropprykk inne pedagogisk psykologi  30.oktober 2012

Senterleder SAF

   2007-

Høgskolen i Stavanger/Uis, Senter for atferdsforskning

Førsteamanuensis

   2002 -

Høgskolen i Stavanger, Senter for atferdsforskning

Høgskolelektor

1994 - 2002

Randaberg videregående skole

Adjunkt m/opprykk

1990 ? 1994

 

Stavanger kommune, Sosialmedisinsk avdeling

Konsulent for funksjonshemmede

1986 - 1990

Stavanger kommune, Fritidskontoret

Fritidsklubbleder

1983 - 1986