Organisasjonen

Universitetet i Stavanger har om eit mangfald av undervisings-, forskings- og utviklingsaktivitetar. Undervisingstilbodet spenner frå grunnstudiar til doktorgradsstudiar og etter- og vidareutdanningstilbod.

Universitetet i Stavanger er organisert i seks fakultet og eit museum:

Universitetet har også to nasjonale forskings- og kompetansesenter: 

I tillegg har UiS mange andre forskingssenter.

Universitetet i Stavanger eig 50 prosent av forskingsinstituttet International Research Institute of Stavanger AS (IRIS) og har òg eit Technology Transfer Office, Validé.