MENY

Dokumentsenteret

Universitetet i Stavanger har en sentralisert arkivtjeneste, som er ansvarlig for håndtering av alt arkivverdig materiale og ansvar for posttjenesten.

Universitetet i Stavanger har en sentralisert arkivtjeneste som er ansvarlig for den sentrale dokumentflyten i organisasjonen og har ansvar for posttjenesten.

Arkivtjenesten er organisert inn under Styresekretariatet, og lokalisert i tredje etasje i Kitty Kiellands hus. Postmottaket ligger i første etasje, Kitty Kiellands hus.

Dokumentsenteret bemannes av 6 fast ansatte. Arbeidsområdet består av:

  • Ansvar for opplæring og støtte tilknyttet universitetets saksbehandlings- og arkivsystemet Public360
  • Ansvar for sortering av all inngående post til Universitetet i Stavanger, intern fordeling og utgående post
  • Ansvar for sentralt elektronisk postmottak ved UiS, post@uis.no
  • Registrering, arkivlegging, gjenfinning og utlån av arkivverdig materiale
  • Bortsetting, kassasjon og avlevering til Arkivverket