MENY

Universitetsledelsen ved UiS

Ledergruppa ved universitetet består av rektor, prorektor, universitetsdirektør, strategi- og kommunikasjonsdirektør, forsknings- og innovasjonsdirektør, dekanene ved de seks fakultetene og direktøren ved Arkeologisk museum.

 • UiS-rektor Marit Boyesen

  Rektor

  Rektor ved Universitetet i Stavanger er Marit Boyesen, og hun er gjenvalgt for perioden 2016–2019.

  E-post: marit.boyesen@uis.no
  Tlf.: 51 83 30 02
  Mobil: 997 17 439

 • Dag Husebø

  Prorektor

  Dag Husebø er prorektor ved Universitetet i Stavanger, og valgt for perioden 2016–2019.

  E-post: dag.husebo@uis.no
  Tlf.: 51 83 15 85
  Mobil: 475 10 826

 • Universitetsdirektør Ole Ringdal

  Universitetsdirektør

  Ole Ringdal er universitetsdirektør ved Universitetet i Stavanger.

  E-post: ole.ringdal@uis.no
  Tlf.: 51 83 30 01
  Mobil: 482 56 960

 • Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes

  Strategi- og kommunikasjonsdirektør

  Anne Selnes er strategi- og kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Stavanger.

  E-post: anne.selnes@uis.no
  Tlf.: 51 83 30 15
  Mobil: 951 96 107

 • Troels Jacobsen, direktør for forskning og innovasjon ved UiS

  Forsknings- og innovasjonsdirektør

  Troels Jacobsen er forsknings- og innovasjonsdirektør ved Universitetet i Stavanger.

  E-post: troels.jacobsen@uis.no 
  Tlf: 51 83 30 63
  Mobil: 907 83 101

 • Museumsdirektør Ole Madsen ved Arkeologisk museum

  Museumsdirektør

  Ole Madsen er museumsdirektør ved Arkeologisk museum.

  E-post: ole.madsen@uis.no
  Tlf.: 51 83 26 23
  Mobil: 409 21 287

 • Elaine Munthe er dekan ved Det humanistiske fakultet

  Dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

  Elaine Munthe er dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger.

  E-post: elaine.munthe@uis.no
  Tlf.: 51 83 35 30
  Mobil: 402 40 252

 • Dekan Gro Ellen Mathisen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

  Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

  Gro Ellen Mathisen er dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

  E-post: gro.e.mathisen@uis.no 
  Tlf.: 51 83 37 69 
  Mobil: 41 47 11 27

 • Dekan Øystein Lund Bø ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

  Dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

  Øystein Lund Bø er dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

  E-post: oystein.l.bo@uis.no
  Tlf.: 51 83 17 01
  Mobil: 974 09 612

 • Kristin Akerjordet, Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet.

  Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet

  Kristin Akerjordet er dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet.

  E-post: kristin.akerjordet@uis.no
  Tlf.: 51 83 41 09 
  Mobil: 976 84 581

 • Jens Torolf Larsen, vikarierende dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag.

  Dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag

  Jens Torolf Larsen er vikarierende dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag.

  E-post: jens.t.larsen@uis.no
  Tlf.: 51 83 40 24 
  Mobil: 982 20 796

 • Bjarte Ravndal, dekan ved Handelshøgskolen ved UiS

  Dekan ved Handelshøgskolen ved UiS

  Bjarte Ravndal er dekan ved Handelshøgskolen ved UiS. 

  E-post: bjarte.ravndal@uis.no
  Tlf.: 51 83 15 93 
  Mobil: 975 42 309