MENY

Engasjer deg!

Ved Universitetet i Stavanger er det mange muligheter for deg som vil være engasjert!

 • StOr-ledelsen
  StOr-leder Magne Bartlett, nestleder for læringsmiljø Victoria Walberg og nestleder for utdanning Jørgen Sjøberg.
 • Engasjertuken 2015
  Engasjertuka arrangeres av Start i september hvert år og viser studenters muligheter utenfor forelesningssaler.
 • UiSi innebandylag 2015
  UiSI, UiS Idrettslag, driver med utrolige mange forskjellige sportsaktiviteter. Her er innebandylaget i sving.
 • Smis, studentavisen ved UiS, utgave oktober 2015.
  SmiS er et mediehus av, med og for studenter ved UiS.
 • Studenter som er engasjerte i Amnesty UiS.
  Amnesty UiS jobber for å fremme menneskerettigheter og skape engasjement blant studentene.
 • Yrende studentliv ved semesterstart ved UiS.
  Semesterstart og yrende folkeliv på campus ved UiS.
 • Billde av Stavanger studentsangforening
  Hvis du er glad i å synge kan kanskje studentkoret Stavanger studentsangforening være noe for deg?

 Å være med i en studentorganisasjon og/eller linjeforening er en verdifull investering. Engasjementet viser at du har ekstra interesse for fagfeltet, at du tar ansvar og initiativ, samt evne til samarbeid med andre. Dessuten - det er fryktelig sosialt givende å være aktiv i en studentorganisasjon og linjeforening.

StOr
Som student ved UiS er du automatisk med i StudentOrganisasjonen StOr. StOr er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studentene ved Universitetet i Stavanger.

StOr representerer studentene ved UiS, sammen med Arbeidsutvalget. Leder og arbeidsutvalg sitter for ett år om gangen, og velges av det øverste demokratiske studentorganet på UiS, Studentparlamentet. StOr har også en paraplyfunksjon over linjeforeninger- og studentorganisasjoner. StOr arbeider kontinuerlig for å bedre UiS-studentene sin studiehverdag. Les mer om StOr på våre studentsider.

Studentorganisasjoner
Våre studentorganisasjoner arbeider og samles på tvers av studieretninger. Her kan fellesinteresser innen politikk, livssyn eller humanitær bistand være engasjementet. Eller interessen for kaffe eller sang. Eller dialekt, fotball eller undervannsteknologi. Spennet er med andre ord stort. Fellesnevneren er aktive studenter med mye  energi! Les mer om UiS sine studentorganisasjoner på våre studentsider.

Linjeforeninger
BI F, AKSEL, SAMSIK, JUFO, MEL , SFF, LED og MASTØK. HÆ? Etter noen uker på UiS er du mest sannsynlig fortrolig med forkortelsene – som jo er navnene til noen av de mange linjeforeningene på Universitetet i Stavanger. Men hva er egentlig en linjeforening?

En linjeforening er en studentorganisasjon knyttet spesifikt til studiet. På UiS har vi mange linjeforeninger knyttet til flere studieretninger. Verdien av å være engasjert i en linjeforening er stor og definitivt verdt å vurdere. Studenter som har vært med i en linjeforening er spesielt attraktive for næringslivet, og linjeforeninger blir ofte invitert til arrangementer i regi av bedrifter i regionen. Les mer om linjeforeninger ved UiS på våre studentsider.