MENY

Universitet med røtter fra 1800-tallet

Universitetet i Stavanger fikk offisielt status som universitet 1. januar 2005. Men UiS har minst 142 år gamle røtter.

Flyfoto som viser UiS og universitetsområdet

Det var en portefølje med basis i et stamtre fra 1800-tallet som lå til grunn da institusjonen søkte om universitetsstatus i juni 2003, selv om den vitenskapelige tyngden nok ble utviklet de siste tiårene før tusenårsskiftet.

Fra 1862 ga Det Kobbervigske Skoleinstitut lærerutdanning for Stavanger Amt. Men allerede før den tid hadde det vært lærerutdanning flere steder i Rogaland, også i Stavanger. Den Riibergske Skole på Jelsa fra 1773 var den første lærerutdanningsanstalt i fylket.

Vaisenhusgaten 50 i Stavanger huset institusjoner som regnes som forløpere til Universitetet i Stavanger, Stavanger Tekniske aftenskole fra 1878 og Stavanger Elementærtekniske dagskole fra 1913.

I 2012 feiret Norsk hotellhøgskole 100-årsjubileum. Forløperen, Norsk Hotelfagskole, ble stiftet i Oslo i 1912.