MENY

Nøkkeltall for Universitetet i Stavanger

Kilde: Årsrapporten 2016-2017

Nøkkeltall
  2014 2015 2016
Menneskelige ressurser      
Antall ansatte 1 397 1 534 1 596
Antall årsverk 1 189 1 279 1 372
Omsetning (årsramme, mill. kr.) 1 394 1 491 1 613
       
Utdanning og forskning      
Antall studenter (høst) 10 448 10 939 11 194
Antall uteksaminerte kandidater 
(gradsgivende)
1 938 1 925 2 123
Antall doktorgradsavtaler
(egne program, vår)
284 283 329
Antall uteksaminerte
doktorgradskandidater
29 40 47
Antall bachelorprogram (høst) 29 31 31
Antall masterprogram (høst) 34 35 39