MENY

Om Senter for innovasjonsforskning

Senter for Innovasjonsforskning er etablert av Universitetet i Stavanger (UiS) og IRIS (International Research Institute of Stavanger). Senteret er gjort mulig ved en grunnfinansiering gitt av familien Gjedebo på NOK 50 mill.

Aktuelle nyheter og utfyllende informasjon om senteret finnes på vår engelske nettside:
 
CENTRE FOR INNOVATION RESEARCH (under utarbeidelse)
 

Senter for Innovasjonsforskning skal være et internasjonalt synlig og anerkjent forskningsmiljø. Gjennom formidling og tette relasjoner til næringsliv og offentlig sektor skal forskningsresultatene skape debatt i det offentlige rom og være premissleverandør  for praksis og politikk.

Senterets formål er å forske på innovasjon som en drivkraft for verdiskaping og velferdsutvikling innen global økonomi. Senteret skal være en lyttepost for næringsliv og offentlig sektor. Hovedmålet er å observere og fortolke teknologiske og organisatoriske trender og utfordringer, og formidle denne innsikten til akademia, privat og offentlig sektor og arbeidslivsorganisasjoner.

Senter for innovasjonsforskning skal igangsette forskning på institusjoner og markeder som skaper konkurranse regionalt og globalt. Globalisering har betydning for innovasjon, produktutvikling, arbeidsmiljø og livskvalitet. Senterets forskning skal baseres på tett dialog med fagfeller og aktører i både offentlig og privat sektor.